dr hab. Jacek Szwedo
prof. UG
Kierownik Pracowni
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
stanowisko: profesor uczelni
e-mail:  jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl
nr pokoju: C/512/513
dr hab. Jacek Szwedo
associate professor
Head of Laboratory
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
Associate Professor
e-mail: jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl  
room No C/512/513

 

 

 
  Zainteresowania badawcze   Research areas
  Publikacje   Publications
     
   
 
     
  Wystąpienia i abstrakty kongresowe    Presentations and congress abstracts
  Opisane nowe taksony   New taxa described
  Granty naukowe   Scientific grants
  Członkostwo   Membership
  Redakcje   Editorial boards
  Nagrody   Awards
  Doktoranci   PhD students
  Promowane prace magisterskie 
Supervised master theses

Wypromowane prace licencjackie i projekty dyplomowe 
Supervised bachelor theses and graduation projects
  Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG)    Teaching activity (in a period of employment at University of Gdańsk)

 
Zainteresowania badawcze
 
Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha;
ewolucja, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna, systematyka i rozsiedlenie pluskwiaków oraz grup pokrewnych; kopalne Fulgoromorpha i Cicadomorpha oraz inne Hemiptera (Sternorrhyncha: Aleyrodoidea, Coleorrhyncha);
ewolucja i klasyfikacja oraz paleobiologia i paleobioróżnorodność Hemiptera oraz grup pokrewnych (Paraneoptera);
paleogeografia, paleoekologia i paleobioróżnorodność Fulgoromorpha i Cicadomorpha oraz grup pokrewnych;
morfologia porównawcza współczesnych i kopalnych Fulgoromorpha i Cicadomorpha oraz Hemiptera;
wzorce i scenariusze ewolucyjne Hemiptera oraz owadów; ewolucja stawonogów ekosystemów lądowych.
 
 
Research area
 
Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha;
evolution, taxonomic diversity and morphological disparity, systematics and distribution of the hemipterans and their relatives; fossil Fulgoromorpha and Cicadomorpha and other Hemiptera (Sternorrhyncha: Aleyrodoidea, Coleorrhyncha); evolutiona and classification, palaeobiology and palaeobiodiversity of Hemiptera and relatiives (Paraneoptera);
palaeogeography, palaeoecology and palaeobiodiversity Fulgoromorpha and Cicadomorpha and related groups; comparative morphology of rcent and extinct Fulgoromorpha and Cicadomorpha, and Hemiptera; patterns and evolutionary scenarios of Hemiptera and insects; terrestrial arthropods evolution.
 
 

 
Publikacje / Publications
 

Publikacje w czasopismach / Journal articles

Książki i rozdziały w książkach /monografiach / Books and book chapters

Prace popularno-naukowe / Popular


 
Wystąpienia i abstrakty kongresowe / Presentations and congress abstracts
 

 
Opisane nowe taksony / New taxa described
 
 
Opisane infrarzędy
1. †Ingruomorpha Szwedo, 2018 (Hemiptera)
2. †Naibiomorpha Szwedo, 2018(Hemiptera)
3. †Prosbolopsemorpha Szwedo, 2018 (Hemiptera)

Opisane nadrodziny/Superfamilies described:
1. †Lutevanaphidoidea Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidomorpha)

Opisane rodziny/Families described:
1. †Aviorrhynchidae Nel, Bourgoin, Engel et Szwedo, 2013 (Hemiptera: Euhemiptera)
2. †Huangiopteridae Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Panodonata)
3. †Lutevanaphididae Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidomorpha)
4. †Neazoniidae Szwedo 2006 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea)
5. †Qiyangiricaniidae Szwedo, Wang et Zhang, 2011 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea)
6. †Vosegidae Nel et Szwedo, 2011 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidomorpha)
7. †Weiwoboidae Lin, Szwedo, Huang et Stroiński, 2010 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea)
8. †Xulsigiidae Szwedo, Weis et Nel, 2019 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Pincombeomorpha)
9. †Yetkhatidae Song, Szwedo et Bourgoin, 2019 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea)

Opisane podrodziny/Subfamilies described:

1. †Ambitaktoinae Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Nogodinidae)
2. †Nastlopiinae Gębicki et Szwedo, 2002 (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae)
3. †Permocixiellinae Szwedo et Huang, 2019 (Hemiptera: Cicadomorpha: Dysmorphoptilidae)

Opisane plemiona/Tribes described:
1. Arjunini Song et Szwedo, 2016 (Hemiptera: Fulgoroidea: Dictyopharidae)
2. †Austrini Szwedo et Stroiński, 2010 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
3. †Gedanotropidini Szwedo et Stroiński, 2017 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
4. †Jantaritambiini Szwedo, 2000 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
5. †Niadrimini Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Nogodinidae)
6. Patarini Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
7. †Protodikraneurini Gębicki et Szwedo, 2006 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
8. †Waghildini Szwedo, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Achilidae)
9. †Worskaitini Szwedo, 2008 (Hemiptera: Fulgoroidea: Dictyopharidae)

Opisane rodzaje/Genera described:
1. †Abraracourcix Stroiński et Szwedo, 2011 (Hemiptera: Fulgoroidea: Ricaniidae)
2. †Akmazeina Szwedo, 2009 (Hemiptera: Fulgoroidea: Neazoniidae)
3. †Amalaberga Szwedo et Wappler, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Eurybrachidae)
4. †Ambericarda Szwedo et Gębicki, 1998 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
5. †Ambitaktoa Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Nogodinidae)
6. †Ankomwarius Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Lophopidae)
7. †Ankwlanno Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Ricaniidae)
8. †Aretsaya Drohojowska et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
9. †Aulieezidium Szwedo et Żyła, 2009 (Hemiptera: Fulgoroidea: Fulgoridiidae)
10. †Austris Szwedo et Stroiński, 2010 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
11. †Autrimpus Szwedo, 2004 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
12. †Aviorrhyncha Nel, Bourgoin, Engel et Szwedo, 2013 (Hemiptera: Aviorrhynchidae)
13. †Baetylus Drohojowska et Szwedo, 2011 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
14. †Baninus Szwedo et Wappler, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Lophopidae)
15. †Berro Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cercopoidea: Cercopidae)
16. †Bethouxia Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Superordo Archaeorthoptera)
17. †Blenniphora Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cercopoidea: Aphrophoridae)
18. †Bothriobaltia Szwedo, 2002 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
19. †Breukoscelis Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Issidae)
20. †Catulliastites Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
21. †Chalicoridulum Szwedo et Ansorge, 2015 (Hemiptera: Fulgoroidea: Mimarachnidae)
22. †Copallinges Szwedo, 2004 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
23. †Dachibangus Jiang, Szwedo et Wang, 2018 (Hemiptera: Fulgoroidea: Mimarachnidae)
24. †Dakrutulia Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
25. †Delwa Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
26. †Dweivera Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
27. †Emeljanovedusa Szwedo, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
28. †Eomileewa Gębicki et Szwedo, 2001 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
29. †Euroscytina Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Hemiptera: Cicadomorpha: Scytinopteridae)
30. †Fangyuania Chen, Szwedo et Wang, 2018 (Hemiptera: Cicadomorpha: Sinoalidae)
31. †Fenghuangor Li et Szwedo, 2011 (Hemiptera: Fulgoroidea: Fulgoridiidae)
32. †Gakasha Jiang, Wang et Szwedo, 2019 (Hemiptera: Coleorrhyncha: Progonocimicidae)
33. †Gedanotropis Szwedo et Stroiński, 2017 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
34. †Gesaris Szwedo, Stroiński et Lin, 2015 (Fulgoroidea: Lophopidae)
35. †Glisachemus Szwedo 2007 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
36. †Hallakkungis Nam, Wang et Szwedo, 2017 (Hemiptera: Cicadomorpha: Palaeontinidae)
37. †Huangiopterum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Klad Panodonata: Huangiopteridae)
38. Hauptenia Szwedo, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
39. †Iberofoveopsis Peñalver et Szwedo, 2010 (Hemiptera: Fulgoroidea: Perforissidae)
40. Ifevea Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
41. †Ilahulgabalus Szwedo, Azar et Ziadé, 2011 (Hemiptera: Coleorrhyncha: Progonocimicidae)
42. †Indutionomarus Szwedo, 2011 (Hemiptera: Coleorrhyncha: Progonocimicidae)
43. †Jantaritambia Szwedo, 2000 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
44. †Jantarivacanthus Szwedo, 2005 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
45. †Jarmiloptera Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Caloneurodea)
46. †Keriophettus Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
47. †Kernastiridius Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
48. †Kintusamo Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cicadoidea: Cicadidae)
49. †Klugga Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Cixiidae)
50. †Kommanosyne Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
51. †Komsitija Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
52. †Komnixta Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
53. †Krundia Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Issidae)
54. †Kulickamia Gębicki et Szwedo, 2000 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
55. †Langsmaniko Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
56. †Linglunxiellus Szwedo et Huang, 2019 (Hemiptera: Dysmorphoptilidae)
57. †Liwakka gelloa Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
58. †Lodevocladus Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Paoliida: Anthracoptilidae)
59. †Lodevolongzhua Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Superordo Archaeorthoptera)
60. †Lodevophlebia Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Ordo Reculida: Sylvaphlebiidae)
61. †Lugeilangor Szwedo, 2005 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
62. Lukabales Stroiński et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
63. †Lutevanaphis Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Lutevanaphidoidea: Lutevanaphididae)
64. Mapuchea Szwedo, 2004 (Hemiptera: Cicadomorpha: Myerslopiidae)
65. †Margaxius Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
66. †Microelectrona Szwedo, Gębicki et Kowalewska, 2010 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
67. †Milqartis Drohojowska et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
68. †Mimamontsecia Szwedo et Ansorge, 2015 (Hemiptera: Fulgoroidea: Mimarachnidae)
69. †Mimaplax Jiang, Szwedo et Wang, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Mimarachnidae)
70. †Mnaomaia Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
71. †Mnasthaia Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
72. Muiravea Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
73. †Muiredusa Szwedo, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
74. †Nastlopia Gębicki et Szwedo, 2002 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
75. †Natajephora Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cercopoidea: Aphrophoridae)
76. †Neazonia Szwedo, 2007 (Hemiptera: Fulgoroidea: Neazoniidae)
77. Neomariaella Szwedo et Osiadacz, 2010 (Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae)
78. †Ningchengia Wang, Zhang et Szwedo, 2009 (Hemiptera: Cicadomorpha: Palaeontinidae)
79. †Nipponoridium Szwedo, 2008 (Hemiptera: Fulgoroidea: Mimarachnidae)
80. †Niryasaburnia Szwedo, 2004 (Hemiptera: Fulgoroidea: Achilidae)
81. †Ordralfabetix Szwedo, 2011 (Hemiptera: Fulgoroidea: Lophopidae)
82. †Paernis Drohojowska et Szwedo, 2011 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
83. †Paralongzhua Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Supero Archaeorthoptera)
84. Pariacaca Szwedo, 2002 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
85. †Parwaina Song, Szwedo & Bourgoin, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Yetkhatidae)
86. †Permobaharellus Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Notoptera: Grylloblattodea)
87. †Permophyllum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Orthoptera)
88. †Perunus Szwedo et Stroiński, 2001 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
89. †Phariberea Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Nogodinidae)
90. †Phatanako Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
91. Produsa Szwedo, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
92. †Protodikraneura Gębicki et Szwedo, 2006 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
93. †Ptychogroehnia Szwedo et Stroiński, 2001 (Hemiptera: Fulgoroidea: Achilidae)
94. Pyrenaeibufonaria Szwedo, 2001 (Hemiptera: Membracoidea: Ulopidae)
95. Ravola Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
96. Razanus Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
97. †Reteotissus Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
98. †Rovnodicus Drohojowska et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
99. †Samaliverus Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
100. †Senogaetulia Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae
101. †Serafinana Gębicki et Szwedo, 2000 (Hemiptera: Fulgoroidea: Delphacidae)
102. †Shapashe Drohojowska et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
103. †Snotra Szwedo et Drohojowska, 2016 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
104. †Sognotela Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae)
105. †Stalisyne Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
106. †Stareono Gębicki et Szwedo, 2006 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
107. †Tainosia Szwedo et Stroiński, 2001 (Hemiptera: Fulgoroidea: Nogodinidae)
108. †Teniwitta Szwedo, 2019 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
109. †Tonacatecutlius Stroiński et Szwedo, 2000 (Hemiptera: Fulgoroidea: Nogodinidae)
110. † Tupala Stroiński et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Fulgoroidea: Dictyopharidae)
111. †Uphodato Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Issidae)
112. Vizimbum Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae)
113. †Vosegus Szwedo et Nel, 2011 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Leaphididae)
114. †Waghilde Szwedo, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Achilidae)
115. †Wathondara Simon, Szwedo et Xia, 2015 (Hemiptea: Sternorrhyncha: Ortheziidae)
116. †Wedelphus Szwedo et Wappler, 2006 (Hemiptera: Fulgoroidea: Fulgoridae)
117. †Weiwoboa Lin, Szwedo, Huang et Stroiński, 2010 (Hemiptera: Fulgoroidea: Weiwoboidae)
118. †Wixskimoa Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Nogodinidae)
119. †Worodbera Szwedo, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae)
120. †Worskaito Szwedo, 2008 (Hemiptera: Fulgoroidea: Dictyopharidae)
121. †Xulsigia Szwedo, Weis et Nel, 2018 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Xulsigiidae)
122. †Yamis Drohojowska et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
123. †Yetkhata Song, Szwedo & Bourgoin, 2019 (Hemiptera: Fulgoroidea: Yetkhatidae)
124. †Youngeewa Gębicki et Szwedo, 2001 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae)
125. †Yuripopoverus Szwedo et Stroiński, 2011 (Hemiptera: Fulgoroidea: Ricaniidae)
 

Opisane gatunki/Species described:
1. †Abraracourcix curvivenatus Stroiński et Szwedo, 2011 (Hemiptera: Lophopidae; earliest Eocene Oise amber)
2. †Acroprivesa msandarusi Stroiński et Szwedo, 2002 (Hemiptera: Ricaniidae; East Africa copal, Holocene)
3. †Akmazeina santonorum Szwedo, 2009 (Hemiptera: Neazoniidae; Late Cretaceous Charentese amber)
4. Aluntia longicephalica Song et Szwedo, 2016 (Hemiptera: Dictyopharidae)
5. †Amalaberga ostrogothiorum Szwedo et Wappler, 2006 (Hemiptera: Eurybrachidae; Messel Pit, Eocene)
6. †Ambericarda skalskii Szwedo et Gębicki, 1998 (Hemiptera: Cicadellidae; Eocene Baltic amber)
7. †Ambitaktoa stoumma Szwedo, 2019 (Hemiptera: Nogodinidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
8. †Ankomwarius brodiei Szwedo, 2019 (Hemiptera: Lophopidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
9. †Ankwlanno bluga Szwedo, 2019 (Hemiptera: Ricaniidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
10. †Aretsaya therina Drohojowska et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Aleyrodidae; Lower Cretaceous Lebanese amber)
11. †Aulieezidium karatauense Szwedo et Żyła, 2009 (Hemiptera: Fulgoridiidae; Karatau, Jurassic: Callovian)
12. †Austris raffelis Szwedo et Stroiński, 2010 (Hemiptera: Tropiduchidae; Eocene Baltic amber)
13. †Autrimpus sambiorum Szwedo, 2004 (Hemiptera: Cixiidae; Eocene Baltic amber)
14. †Avirrhyncha magnifica Nel, Bourgoin, Engel et Szwedo, 2013 (Hemiptera: Aviorrhynchidae; Avion, Carboniferous: Westphalian C)
15. †Baetylus kaharamanus Drohojowska et Szwedo, 2011 (Hemiptera: Aleyrodidae; Lower Cretaceous Lebanese amber)
16. †Baninus thuringiorum Szwedo et Wappler, 2006 (Hemiptera: Lophopidae; Messel Pit, Eocene)
17. †Berro enissuextaensis Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cercopidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
18. †Bethouxia ariegensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
19. †Blenniphora bikkanoa Szwedo, 2019 (Hemiptera: Aphrophoridae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
20. †Blenniphora skaka Szwedo, 2019 (Hemiptera: Aphrophoridae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
21. †Bothriobaltia pietrzeniukae Szwedo, 2002 (Hemiptera: Cixiidae; Eocene Baltic amber)
22. †Breukoscelis phrikkosus Szwedo, 2019 (Hemiptera: Issidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
23. †Breukoscelis vadimgratshevi Szwedo, 2019 (Hemiptera: Issidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
24. †Cedusa baylissae Szwedo et Ross, 2002 (Hemiptera: Derbidae; Miocene Dominican amber)
25. †Chalicoridulum montsecensis Szwedo et Ansorge, 2015 (Hemiptera: Mimarachnidae; Sierra del Montsce, Lower Cretaceous)
26. †Copallinges chiapasensis Szwedo, 2004 (Hemiptera: Derbidae; Miocene, Mexican amber)
27. †Dachibangus formosus Fu, Szwedo, Azar et Huang, 2019 (Hemiptera: Mimarachnidae; Upper Cretaceous Kachin amber, Myanmar)
28. †Dachibangus trimaculatus Jiang, Szwedo et Wang, 2018 (Hemiptera: Mimarachnidae; Upper Cretaceous Kachin amber, Myanmar)
29. †Dakrutulia mikhailkozlovi Szwedo, 2019 (Hemiptera: Tropiduchidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
30. †Delwa morikwa Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
31. †Dicranoptycha burmitica Kania, Wang et Szwedo, 2015 (Diptera: Limoniidae; Upper Cretaceous Kachin amber, Myanmar)
32. †Dweivera reikea Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
33. †Emeljanovedusa gentarna Szwedo, 2006 (Hemiptera: Derbidae; Eocene Baltic amber)
34. †Eomileewa eridani Gębicki et Szwedo, 2001 (Hemiptera: Cicadellidae; Eocene Baltic amber)
35. †Euroscytina lutevanorum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Hemiptera: Scytinopteridae; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
36. †Fenghuangor imperator Li et Szwedo, 2011 (Hemiptera: Fulgoridiidae; Daohugou, Jurassic: Callovian)
37. †Gakasha calacaridentata Jiang, Wang et Szwedo, 2019 (Hemiptera: Progonocimicidae; Cretaceous Burmese amber)
38. †Gedanotropis sontagae Szwedo et Stroiński, 2017 (Hemiptera: Tropiduchidae; Eocene Baltic amber)
39. †Gesaris gnapo Szwedo, Stroiński et Lin, 2015 (Hemiptera: Lophopidae; Gangni, Palaeocene)
40. †Glisachemus jonasdamzeni Szwedo, 2007 (Hemiptera: Cixiidae; Eocene Baltic amber)
41. †Hallakkungis amisanus Nam, Wang et Szwedo, 2017 (Hemiptera: Palaeontinidae; Boreyong, Triassic: Norian)
42. †Huangiopterum lodevense Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Panodonata: Huangiopteridae; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
43. †Iberofoveopsis miguelesi Peñalver et Szwedo, 2010 (Hemiptera: Perforissidae; Lower Cretaceus San Just amber)
44. †Ilahulgabalus endaidus Szwedo, Azar et Ziadé, 2011 (Hemiptera: Progonocimicidae; Lower Cretacepous Lebanese amber)
45. †Indutionomarus treveriorum Szwedo, 2011 (Hemiptera: Progonocimicidae; Bascharage, Jurassic: Toarcian)
46. †Jantaritambia serafini Szwedo, 2000 (Hemiptera: Tropiduchidae; Eocene Baltic amber)
47. †Jantarivacanthus kotejai Szwedo, 2005 (Hemiptera: Cicadellidae; Eocene Baltic amber)
48. †Jarmiloptera mouralensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Caloneurodea; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
49. †Keriophettus atibenus Szwedo, 2019 (Hemiptera: Tropiduchidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
50. †Kernastiridius nephlajeus Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
51. †Kintusamo boulardi Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cicadidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
52. †Klugga gnawa Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
53. †Klugga regoa Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
54. †Kommanosyne wrikkua Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
55. †Komnixta jarzembowskii Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
56. †Komsitija tuberculata Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
57. †Krundia korba Szwedo, 2019 (Hemiptera: Issidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
58. †Kulickamia jantaris Gębicki et Szwedo, 2000 (Hemiptera: Cixiidae; Eocene Baltic amber)
59. †Langsmaniko marous Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
60. †Linglunxiellus chaohuensis Szwedo et Huang, 2019 (Hemiptera: Dysmorphoptilidae; Yinping Formation of Chaohu City, Anhui Province, China; Middle Permian: Capitanian)
61. †Liwakka gelloa Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
62. †Lodevocladus subtilis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Paoliida: Anthracoptilidae; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
63. †Lodevolongzhua incompleta Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
64. †Lodevophlebia reticulata Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Reculida: Sylvaphlebiidae; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
65. Losbanosia taivaniae Szwedo et Adamczewska, 2004 (Hemiptera: Derbidae)
66. Losbanosia tamdaoensis Szwedo et Adamczewska, 2004 (Hemiptera: Derbidae)
67. †Lugeilangor elektrokleistis Szwedo, 2005 (Hemiptera: Derbidae; Eocene Baltic amber)
68. †Lutevanaphis permiana Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Hemiptera: Lutevanaphididae; Les Vignasses, Permian: Artinskian)
69. Mapuchea burckhardti Szwedo, 2004 (Hemiptera: Myerslopiidae)
70. Mapuchea hamiltoni Szwedo, 2004 (Hemiptera: Myerslopiidae)
71. †Margaxius angosus Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
72. †Mesochria fani Szadziewski et Szwedo, 2016 (Diptera: Anisopodidae; Eocene Fushun amber)
73. †Mesocimex lini Wang, Szwedo et Zhang, 2009 (Hemiptera: Progonocimicidae; Daohugou, Jurassic: Callovian)
74. †Microelectrona cladara Szwedo, Gębicki et Kowalewska, 2010 (Hemiptera: Cicadellidae; Eocene Baltic amber)
75. †Milqartis azari Drohojowska et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Aleyrodidae; Lower Cretaceous Lebanese amber)
76. †Mimamontsecia cretacea Szwedo et Ansorge, 2015 (Hemiptera: Mimarachnidae; Sierra del Montsce, Lower Cretaceous)
77. †Mimaplax ekrypsan Jiang, Szwedo et Wang, 2019 (Hemiptera: Mimarachnidae; Upper Cretaceous Kachin amber, Myanmar)
78. †Mnaomaia bellovaciorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Hemiptera: Cixiidae; earliest Eocene Oise amber)
79. †Mnasthaia arverniorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Hemiptera: Cixiidae; Menat, Palaeocene)
80. Myerslopia rakiuraensis Szwedo, 2004 (Hemiptera: Myerslopiidae)
81. Myerslopia tawhai Szwedo, 2004 (Hemiptera: Myerslopiidae)
82. Myerslopia tearohai Szwedo, 2004 (Hemiptera: Myerslopiidae)
83. Myerslopia whakatipuensis Szwedo, 2004 (Hemiptera: Myerslopiidae)
84. †Nastlopia nigra Gębicki et Szwedo, 2002 (Hemiptera: Cicadellidae; Eocene Baltic amber)
85. †Natajephora lijanka Szwedo, 2019 (Hemiptera: Aphrophoridae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
86. †Neazonia immatura Szwedo, 2007 (Hemiptera: Neazoniidae; Lower Cretaceous Lebanese amber)
87. †Neazonia imprinta Szwedo, 2007 (Hemiptera: Neazoniidae; Lower Cretaceous Lebanese amber)
88. †Neazonia tripleta Szwedo, 2007 (Hemiptera: Neazoniidae; Lower Cretaceous Lebanese amber)
89. †Niadrima yulei Szwedo, 2019 (Hemiptera: Nogodinidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
90. †Ningchengia aspera Wang, Zhang et Szwedo, 2009 (Hemiptera: Palaeontinidae; Daohugou, Jurassic: Callovian)
91. †Oborella lodevensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Ordo Eoblattida: Euryptilonidae; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
92. Norialsus berkheyae Szwedo, 2005 (Hemiptera: Cixiidae)
93. †Oliarus kulickae Szwedo, 2000 (Hemiptera: Cixiidae; Miocene Dominican amber)
94. †Ordralfaetix sirophatanis Szwedo, 2011 (Hemiptera: Lophopidae; earliest Eocene Oise amber)
95. †Paernis gregorius Drohojowska et Szwedo, 2011 (Hemiptera: Aleyrodidae; Eocene Baltic amber)
96. †Paralongzhua elongata Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Superordo Archaeorthoptera; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
97. Pariacaca icanoensis Szwedo, 2002 (Hemiptera: Cicadellidae)
98. †Parwaina liuyei Song, Szwedo et Bourgoin, 2019 (Hemiptera: Yetkhatidae; Upper Cretaceous Kachin amber, Myanmar
99. †Perkunus bruziorum Szwedo et Stroiński, 2002 (Hemiptera: Cixiidae; Eocene Baltic amber)
100. †Perkunus sudoviorum Szwedo et Stroiński, 2002 (Hemiptera: Cixiidae; Eocene Baltic amber)
101. †Permobaharellus salagousensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Notoptera: Grylloblattodea; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
102. †Permophyllum rotundatum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Orthoptera; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
103. †Permopsyllidium lesclansis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Hemiptera: Protopsyllidiidae; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
104. †Phariberea gurdonika Szwedo, 2019 (Hemiptera: Nogodinidae; terminal Eocene, Isle of Wight, UK)
105. †Prosbole dio Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Hemiptera: Prosbolidae; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
106. †Prosbole garrici Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Hemiptera: Prosbolidae; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
107. †Protodikraneura cephalica Gębicki et Szwedo, 2006 (Hemiptera: Cicadellidae; Eocene Baltic amber)
108. †Protodikraneura ferraria Szwedo et Gębicki, 2008 (Hemiptera: Cicadellidae; Eocene Baltic amber)
109. †Protodikraneura nasti Gębicki et Szwedo, 2006 (Hemiptera: Cicadellidae; Eocene Baltic amber)
110. †Ptychogroehnia reducta Szwedo et Stroiński, 2001 (Hemiptera: Achilidae; Eocene Baltic amber)
111. Ravola pennyi Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Hemiptera: Derbidae)
112. Razanus beniowskii Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Hemiptera: Derbidae)
113. †Reteotissus hooleyi Szwedo, 2019 (Hemiptera: Tropiduchidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
114. †Rovnodicus wojciechowskii Drohojowska et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Aleyrodidae; Eocene Rovno amber)
115. †Samaliverus bikkanus Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
116. †Senogaetulia kwalea Szwedo, 2019 (Hemiptera: Tropiduchidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
117. †Serafinana perperunae Gębicki et Szwedo, 2000 (Hemiptera: Delphacidae; Eocene Baltic amber)
118. †Serangium gedanicum Szawaryn et Szwedo, 2018 (Coleoptera: Coccinellidae; Eocene Baltic amber)
119. †Serangium twardowskii Szawaryn et Szwedo, 2018 (Coleoptera: Coccinellidae; Eocene Baltic amber)
120. †Shapashe aithiopa Drohojowska et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Aleyrodidae; Lower Cretaceous Lebanese amber)
121. †Snotra christelae Szwedo et Drohojowska, 2016 (Hemiptera: Aleyrodidae; Eocene Baltic amber)
122. †Sognotela emeljanovi Szwedo, 2019 (Hemiptera: Tropiduchidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
123. Speudotettix subfusculus Gębicki et Szwedo, 1991 (Hemiptera: Cicadellidae)
124. †Stalisyne lutetiorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Hemiptera: Cixiidae; earliest Eocene Oise amber)
125. †Stalisyne veromanduiorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Hemiptera: Cixiidae; earliest Eocene Oise amber)
126. †Stareono mirabilis Gębicki et Szwedo, 2006 (Hemiptera: Cicadellidae; Eocene Baltic amber)
127. †Strephocladus gandi Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Paoliida: Anthracoptilidae; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
128. †Strephocladus mouralsensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Paoliida: Anthracoptilidae; Arièges, Lodève Basin, Permian: Kungurian)
129. †Tainosia quisqueyae Szwedo et Stroiński, 2001 (Hemiptera: Nogodinidae; Miocene Dominican amber)
130. †Teniwitta andrewrossi Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cicadellidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
131. †Thionia douglundbergi Stroiński et Szwedo, 2008 (Hemiptera: Issidae; Miocene Dominican amber)
132. †Tonacatecutlius gibsoni Stroiński et Szwedo, 2000 (Hemiptera: Nogodinidae; Miocene Mexican amber)
133. Tupala occulta Stroiński et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Dictyopharidae)
134. †Uphodato garwoterus Szwedo, 2019 (Hemiptera: Issidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
135. Vizimbum constanti Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Hemiptera: Derbidae)
136. Vizimbum lakandavaensis Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Hemiptera: Derbidae)
137. †Vosegus triassicus Szwedo et Nel, 2011 (Hemiptera: Leaphididae; Arzviller, Triassic: Anisian)
138. †Waghilde baltica Szwedo, 2006 (Hemiptera: Achilidae; Eocene Baltic amber)
139. †Wathondara kotejai Simon, Szwedo et Xia, 2015 (Hemiptera: Ortheziidae; Cretaceous Burmese amber)
140. †Wedelphus dichopteroides Szwedo et Wappler, 2006 (Hemiptera: Fulgoridae; Messel Pit, Eocene)
141. †Weiwoboa meridiana Lin, Szwedo, Huang et Stroiński, 2010 (Hemiptera: Weiwoboidae; Shanyong, Eocene)
142. †Wixskimoa torxsea Szwedo, 2019 (Hemiptera: Nogodinidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
143. †Worodbera nimakka Szwedo, 2019 (Hemiptera: Cixiidae; Isle of Wight, UK; terminal Eocene)
144. †Worskaito stenexi Szwedo, 2008 (Hemiptera: Dictyopharidae; Eocene Baltic amber)
145. †Xulsigia karetsa Szwedo, Weis et Nel, 2019 (Hemiptera: Xulsigiidae; Bascharage, Jurassic: Toarcian)
146. †Yamis libanotos Drohojowska et Szwedo, 2015 (Hemiptera: Aleyrodidae; Lower Cretaceous Lebanese amber)
147. †Yetkhata jiangershii Song, Szwedo et Bourgoin, 2019 (Hemiptera: Yetkhatidae; Upper Cretaceous Kachin amber, Myanmar
148. †Youngeewa bicolorata Gębicki et Szwedo, 2001 (Hemiptera: Cicadellidae; Eocene Baltic amber)
149. †Yuripopoverus africanus Szwedo et Stroiński, 2011 (Hemiptera: Ricaniidae; East Africa copal, Holocene)

Nowe synonymy/New synonyms [syn. nov]:
1. Utecha trivia (Germar, 1821) [pro Ulopa grisea Walker, 1851]

Nowe kombinacje nomenklatoryczne/New nomenclatorial combinations [comb. nov]:
1. Cretofennahia cretacea Martins-Neto, 1989 [pro Fennahia cretacea Martins-Neto, 1989]
2. Hauptenia fellea (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia fellea Yang et Wu, 1993]
3. Hauptenia glutinosa (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia glutinosa Yang et Wu, 1993]
4. Hauptenia idonea (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia idonea Yang et Wu, 1993]
5. Hauptenia jacula (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia jacula Yang et Wu, 1993]
6. Hauptenia magnifica (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia magnifica Yang et Wu, 1993]
7. Ifevea radiata (Synave, 1979) [pro Patara radiata Synave, 1979]
8. Karabasia plana (Lin, 1986) [pro Tegulicicada plana Lin, 1986]
9. Mesargus albomaculatus (Li, 1989) [pro Moonia albomaculata Li, 1989]
10. Mesargus carinatus (Rao et Ramakrishnanan, 1979) [pro Moonia carinata Rao et Ramakrishnanan, 1979]
11. Mesargus castaneus (Kuoh, 1986) [pro Moonia castanea Kuoh, 1986]
12. Mesargus hei (Cai et Shen, 1998) [pro Moonia hei Cai et Shen, 1998]
13. Mesargus hirsutus (Li, 1989) [pro Moonia hirsuta Li, 1989]
14. Mesargus hybomus (Cai et Kuoh, 1997) [pro Moonia hyboma Cai et Kuoh, 1997]
15. Mesargus immaculatus (Rao et Ramakrishnan, 1978) [pro Moonia immaculata Rao et Ramakrishnan, 1978]
16. Mesargus ixorus (Rao et Ramakrishnanan, 1978) [pro Moonia ixora Rao et Ramakrishnanan, 1978]
17. Mesargus maculigenus (Kuoh, 1986) [pro Moonia maculigena Kuoh, 1986]
18. †Mesocimex abditus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina abdita (Yu. Popov, 1982)]
19. †Mesocimex ambiguus (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina ambigua (Yu. Popov, 1985)]
20. †Mesocimex anglicus (Yu. Popov, Dolling et Whalley, 1994) [pro Mesoscytina anglica Yu. Popov, Dolling et Whalley, 1994]
21. †Mesocimex brunneus (Hong, 1983) [pro Mesoscytina brunnea Hong, 1983]
22. †Mesocimex cognatus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina cognata (Yu. Popov, 1982)]
23. †Mesocimex fidus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina fida (Yu. Popov, 1982)]
24. †Mesocimex intermedius (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina intermedia (Yu. Popov, 1985)]
25. †Mesocimex kuzbasicus (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina kuzbasica (Yu. Popov, 1985)]
26. †Mesocimex liliputus (Yu. Popov, 1988) [pro Mesoscytina liliputa (Yu. Popov, 1988)]
27. †Mesocimex minutus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina minuta (Yu. Popov, 1982)]
28. †Mesocimex modestus (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina modesta (Yu. Popov, 1985)]
29. †Mesocimex paulinus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina paulina (Yu. Popov, 1982)]
30. Muiravea hargreavesi (Muir, 1930) [pro Patara hargreavesi Muir, 1930]
31. Muiredusa brunnea (Muir, 1914) [pro Malenia brunnea Muir, 1914]
32. Muiredusa ignota (Yeh et Wu, 1993) [pro Malenia ignota Yeh et Wu, 1993]
33. Muiredusa littorea (Yeh et Yang, 1993) [pro Malenia littorea Yeh et Yang, 1993]
34. †Ningchengia minuta (Wang, Zhang and Fang 2006) [pro Fletcheriana minuta Wang, Zhang et Fang, 2006]
35. †Nipponoridium matsuoi (Fujiyama 1978 [pro Fulgoridium matsuoi Fujiyama, 1978]
36. Produsa concava (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia concava Yang et Wu, 1993]
37. Produsa cubica (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia cubica Yang et Wu, 1993]
38. †Suljuktocossus coloratus (Wang, Zhang et Fang, 2006) [pro Fletcheriana colorata Wang, Zhang et Fang, 2006]

Nowe nazwy/New names [nom. nov.]:
1. †Catulliastites Szwedo, 2019 [pro Hastites Cockerell, 1922 nom. praeocc.]
2. †Cretofennahia Martins-Neto, 1989 [pro Fennahia Martins-Neto, 1989 nom. praeocc.]
3. †Fulgoridium schandelachensis Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2004 [pro Fulgoridium rotundatum Bode, 1953 nom. praeocc.]
4. Neomariaella Szwedo et Osiadacz, 2010 [pro Szelegiewiczia Özdikmen & Demir, 2007 nom. praeocc.]
5. †Perkunus Szwedo et Stroiński, 2002 [pro Perunus Szwedo et Stroiński, 2002 nom. praeocc.]

Nowy status/New status [stat. nov.]:
1. Scytinopteromorpha Martins-Neto, Gallego et Melchor, 2003 [takson nieformalnie wydzielony jako grupa w elektronicznej publikacji w roku 2001, w roku 2003 wymieniony jako grupa nieformalna w publikacji drukowanej, bez podania definicji z wymienieniem rodzin Scytinopteridae, Serpentiveniidae, Cicadoprosbolidae, Chiliocyclidae oraz Hylicellidae, jako zawartych w tej grupie]
2. Myerslopioidea Evans, 1957 [takson pierwotnie opisany jako plemię w rodzinie Ulopidae, podniesiony do rangi rodziny (Hamilton 1999), ze względu na pośredni status pomiędzy współczesnymi nadrodzinami Cicadomorpha zaproponowany jako nadrodzina]
3. Surijokocixioidea Shcherbakov, 2000 [takson oryginalnie opisany jako rodzina, ze względu na przejściowy charakter pomiędzy Coleoscytidea oraz Fulgoroidea, zaproponowany jako nadrodzina]
4. Mnemosynini Emeljanov, 1993 [oryginalnie opisany jako podplemię w plemieniu Pentastirini, ze względu na wyraźną odmienność morfologiczną zaproponowany został status jako plemię w podrodzinie Cixiinae]
5. Erronus Hamilton et Zack, 1990 [oryginalnie traktowany jako podrodzaj, po analizie materiałów zaproponowano status jako rodzaj]
6. Amalopota Van Duzee, 1889 [takson o dyskutowanym statusie, traktowany jako podrodzaj w obrębie rodzaju Anotia Kirby, 1821, jednak ze względu na różnice w występowaniu znanych gatunków – Nowy Świat oraz Wschodnia i Południowo-Wschodnia Azja zaproponowany jako odrębny rodzaj]
7. Homometria Fennah, 1952 [oryginalnie opisany jako podrodzaj, jednak ze względu na wyraźne różnice morfologiczne i odrębność biogeograficzną (Nowy Świat, rodzaj nominatywny Orient i obszar Austalijski) zaproponowany jako rodzaj]
8. Tempora Matsumura, 1914 [opisany jako, traktowany jako podrodzaj przez Fennaha, jako endemiczny rodzaj monotypowy z wysp Bonin]


Patronimy/Patronyms:

1. †Diacorixites szwedoi Popov, 2019 (Heteroptera: Nepomorpha: Corixidae)
2. †Electropodagrion szwedoi Azar et Nel, 2013 (Odonata: Zygoptera: Megapodagrionidae)
3. †Mycetobia szwedoi Wojtoń, Kania et Krzemiński, 2019 (Diptera: Anisopodidae)
4. †Pochazoides szwedoi Stroiński, 2007 (Hemiptera: Fulgoroidea: Ricaniidae)
5. Ulopsina szwedoi Dai, Viraktamath et Zhang, 2012 (Hemiptera: Membracoidea: Ulopidae)


 
 Granty naukowe / Scientific grants
 

 
 Członkostwo / Membership
 

 
Redakcje czasopism naukowych / Editorial boards of scientific journals:
 

 
Nagrody / Awards


 
Doktoranci / PhD students
 

 
Promowane prace magisterskie / Supervised master theses
 

 
Wypromowane prace licencjackie i projekty dyplomowe / Supervised bachelor theses and graduation projects
 


Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG) / Teaching activity (in a period of employment at University of Gdańsk)