Katedra oferuje program nauczania dla studentów wszystkich stopni przygotowujących się do nauczania i prowadzenia badań w zakresie parazytologii i zoologii bezkręgowców. / The department offers academic programs for undergraduate and graduate students qualifying for teaching and research in parasitology and zoology of invertebrates.
 


Badania w Katedrze dotyczą / The research concern

 
PRACOWNIA PARAZYTOLOGII I ZOOLOGII OGÓLNEJ
 
PRACOWNIA ZOOLOGII SYSTEMATYCZNEJ
PRACOWNIA ENTOMOLOGII EWOLUCYJNEJ I MUZEUM INKLUZJI W BURSZTYNIE