Godziny konsultacji pracowników i doktorantów w roku akad. 2022/2023 (semestr zimowy)

 

dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG  środa, 13:30-15:30
dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG   środa, 09:30-11:30
dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG  środa, 13:30-15:30
dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG   poniedziałek, 10:00-12:00
dr inż. Joanna Dzido  środa, 11:00-13:00
dr Sławomira Fryderyk  TUTOR  czwartek, 13:00-15:00
dr Paulina Kozina  wtorek, 10:00-12:00
dr Marta Zakrzewska  środa, 10:00-12:00
mgr Błażej Bojarski  czwartek, 10:30-12:30
mgr Karolina Cierocka  czwartek, 12:00-14:00
   
   
UWAGA! Konsultacje z pracownikami i doktorantami Katedry proszę umawiać/potwierdzać drogą mailową
(adresy są dostępne na stronie Wydziału Biologii)