mgr Błażej Bojarski
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
asystent / doktorant 
e-mail: blazej.bojarski@ug.edu.pl
telefon: 58 523 6184
nr pokoju: C/519
 
MSc Błażej Bojarski
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
    assistant / PhD student  
e-mail: blazej.bojarski@ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6184
room No C/519
 
 
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Wystąpienia i abstrakty konferencyjne

 

Publications

Presentations and conference
abstracts

 
 
https://orcid.org/0000-0001-6301-7959
 

Zainteresowania naukowe 

Paleoekologia i tafonomia inkluzji zachowanych w żywicach kopalnych ze szczególnym uwzględnieniem bursztynu bałtyckiego.

Research area

Paleoecology and taphonomy of inclusions preserved in fossil resins especially considering Baltic amber.

 

 
Publikacje /  Publications
 
 1. Boudinot B.E, Richter A.K., Hammel J.U., Szwedo J., Bojarski B., Perrichot V. 2022. Genomic-phenomic reciprocal illumination: †Desyopone gen. nov., an exceptional aneuretine-like fossil ant from Ethiopian amber (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae). Insects, 13 (9), 796, 1–19.
  https://doi.org/10.3390/insects13090796  https://www.mdpi.com/2075-4450/13/9/796 
 2. Perrichot V., Boudinot B.E., Engel M.S., Xu, C.P., Bojarski B., Szwedo J. 2022. Ants (Hymenoptera: Formicidae) from Miocene Ethiopian amber: filling gaps in the geological record of African terrestrial biota. Zoological Journal of the Linnean Society; published online 20 July 2022.
  https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlabc053/6646822 Ants (Hymenoptera: Formicidae) from Miocene Ethiopian amber: filling gaps in the geological record of African terrestrial biota | Zoological Journal of the Linnean Society | Oxford Academic (oup.com)
 3. Szadziewski R., Grogan W.L., Sontag E. & Bojarski B. 2022. A new genus of predatory midge in the Monohelea complex from Eocene Baltic amber (Diptera: Ceratopogonidae). Insecta Mundi 0919: 1–9. 
 4. Szadziewski R., Bojarski B., Sontag E. & Szwedo J. 2022. A new giant dung midge from Miocene Ethiopian amber (Diptera: Scatopsidae). Zootaxa 5099 (5): 549–562. doi:10.11646/zootaxa.5099.5.3
 5. Bojou, V., Rosse-Guillevic, S., Griffon, M., BojarskiI, B., Szwedo, J., Perrichot, V. 2021. The genus Allodia (Diptera: Mycetophilidae) in Miocene Ethiopian amber. Fossil Record 24, 339–346. https://doi.org/10.5194/fr-24-339-2021 
 6. Szadziewski R., Sontag E., Bojarski B. 2020. First record of the relict australian genus Meunierohelea in Miocene Dominican Amber (Diptera: Ceratopogonidae) Annales Zoologici 70(2): 285-288. 
 7. Tischer, M., Gorczak, M., Bojarski, B., Pawłowska, J., Hoffeins, C., Hoffeins, H. W., & Wrzosek, M. 2019. New fossils of ascomycetous anamorphic fungi from Baltic amber. Fungal Biology, 123(11), 804-810.
 8. Bao T., Walczyńska K. S., Bojarski B., Jarzembowski E., Wang B., Rust J. 2019. A new species of tumbling flower beetle (Coleoptera: Mordellidae) from Baltic amber. Paläontologische Zeitschrift, 93: 31-36.
 9. Bojarski B., Zarzycka V. 2017. Definicja rodziny szrońcowatych Cixiidae Spinola, 1839 (Hemiptera: Fulgoromorpha), a jej zapis kopalny. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 40: 26-27.
 10. Bojarski B., Szwedo J. 2016. Skarby ukryte w okruchach bursztynu, czyli paleontologia na plaży / Treasures hidden in amber slivers, or palaeontology on the beach. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 38: 33-38.

 
Wystąpienia i abstrakty konferencyjne / Presentations and conference abstracts
 
 1. Bojarski B., Izdebska J. N., Cierocka K., Rolbiecki L. 2021. The story of nematodes from Baltic amber –  cases from MAIG Collection. 3rd Palaeontological Virtual Congress. 1-15 December 2021. Book of Abstracts. Palaeontology in the virtual era,  s. 286. ISBN 978-84-09-36657-6. 
 2. Cierocka K., Bojarski B., Izdebska J. N., Rolbiecki L. 2021. The peacock mite from MAIG collection – Tuckerellidae inclusion in Baltic amber. 3rd Palaeontological Virtual Congress. 1-15 December 2021. Book of Abstracts. Palaeontology in the virtual era,  s. 246. ISBN 978-84-09-36657-6.
 3. Bojarski B., Szwedo J. 2021. Data set of pollen and non-pollen palynomorphs preserved in Baltic amber from MAIG Collection. 3rd Palaeontological Virtual Congress. 1-15 December 2021. Book of Abstracts. Palaeontology in the virtual era,  s. 240. ISBN 978-84-09-36657-6. 
 4. Bojarski B., Izdebska J. N., Cierocka K., Rolbiecki L. 2021. Peacock caught again in amber - the second record of the Tuckerellidae family (Acariformes, Prostigmata) in Baltic amber. 5th International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology, May 18-21 Book of Abstracts. 5 International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology Lithuania 2021, s. 64. 
 5. Bojarski B., Rolbiecki L., Cierocka K., Izdebska J. N. 2021. Nematoda as the source of information of so-called “amber forest” – what story do they tell us? 5th International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology, May 18-21 Book of Abstracts. 5 International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology Lithuania 2021, s. 22. 
 6. Bojarski B., Cierocka K. 2020. Taphonomy of Baltic Amber Inclusions, 2nd Palaeontological Virtual Congress. 1-15 May 2020. Book of Abstracts. Palaeontology in the virtual era, s. 32. 
 7. Sontag E., Bojarski B., Szwedo J., Żyła D. 2020. Scientific potential of the collection at the Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk. 2nd Palaeontological Virtual Congress. 1-15 May 2020. Book of Abstracts. Palaeontology in the virtual era, s. 38.
 8. Sontag E., Bojarski B. 2020. Amber Education at University of Gdańsk. 2nd Palaeontological Virtual Congress. 1-15 May 2020. Book of Abstracts. Palaeontology in the virtual era, s. 86. 
 9. Bojarski, B., Cierocka K. 2019. What is boring in Baltic amber? Palaeoentomological Conference: “Insects in fossil record” and 36th Meeting of Palaeoentomological Section, Polish Entomological Society. Gdańsk, 22.03.2019.
 10. Bojarski B. 2019. Ichnoskamieniałości w bursztynie bałtyckim. III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 25-28.06.2019.
 11. Sontag E., Bojarski B., Brysz A.M., Pielowska A., Szwedo J. 2019. Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk: 20 years of science and education. In: NASCIMBENE, P.C. (ed.) Abstracts. 8th International Conference on Fossil Insects, Arthropods & Amber, Santo Domingo 2019, pp. 134–135. [poster] 
 12. Bojarski, B. 2018. What is boring in fossil resin? W: Crespo, V. D., Manzanares, E., Marquina-Blasco, R., Suñer, M., Herráiz, J. L., Gamonal, A., Arnal, F. A. M., Ferrón, H. G., Gascó, F., Martínez-Pérez, C. (red.), Ist Palaeontological Virtual Congress. Book of Abstracts. Palaeontology in a virtual era., 190. ISBN: 978-84-09-07386-3 
 13. Szwedo J., Sontag E., Szawaryn K., Bojarski B., Brysz A., Pielowska A. Museum of Amber Inclusions University of Gdańsk – Collections and Databases. 1st Palaeontological Virtual Congress, December 1st-15th, 2018. Book of Abstracts, Palaeontology in a virtual era., p. 126. 
 14. Tischer M., Bojarski B., Gorczak M., Pawłowska J., Szczepaniak K., Wrzosek M. 2018. The diversity of fossil fungi in Baltic amber. W: Wagner-Wysiecka E., Szwedo J., Sontag E., Sobecka A., CzebreszukJ. i Cwaliński M. (red.), Symposium Amber. Science and Art. Abstracts. Gdańsk, 49. ISBN 978-83-908187-1-9. Amberif, Gdańsk, 23.03.2018
 15. Tischer M., Bojarski B., Gorczak M., Pawłowska J., Szczepaniak K., Wrzosek M. 2018. The diversity of fossil fungi in Baltic amber. 5th Young Natural History Scientist's Meeting, Paryż, 6-10.03.2018
 16. Szawaryn K., Bojarski B. 2017. Kolekcja Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Uniwersytecie Gdańskim w aspekcie naukowym i Amber. Science popularyzatorskim. Muzea Geologiczne. Kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana. Wałbrzych, 31.03.2017
 17. Bojarski B., Zarzycka V. 2017. A definition of the planthopper family Cixiidae Spinola, 1839 (Hemiptera: Fulgoromorpha), and its fossil record. Palaeoentomological Conference: “Insects in fossil record” and 34 th Meeting of Palaeoentomological Section, Polish Entomological Society. Gdańsk, 23.03.2017