mgr Błażej Bojarski
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
asystent / doktorant 
e-mail: bl.bojarski@gmail.com
telefon: 58 523 6184
nr pokoju: C/519
 
MSc Błażej Bojarski
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
    assistant / PhD student  
e-mail:bl.bojarski@gmail.com
tel. +48 58 523 6184
room No C/519
 
 
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Wystąpienia i abstrakty konferencyjne

 

Publications

Presentations and conference
abstracts

 
 
https://orcid.org/0000-0001-6301-7959
 

Zainteresowania naukowe 

Paleoekologia i tafonomia inkluzji zachowanych w żywicach kopalnych ze szczególnym uwzględnieniem bursztynu bałtyckiego.

Research area

Paleoecology and taphonomy of inclusions preserved in fossil resins especially considering Baltic amber.

 

 
Publikacje /  Publications
 

 
Wystąpienia i abstrakty konferencyjne / Presentations and conference abstracts