PRACOWNIA PARAZYTOLOGII I ZOOLOGII OGÓLNEJ 

Laboratory of Parasitology and General Zoology

  

 TEMATYKA BADAWCZA/RESEARCH AREA

 

  pokój numer telefonu e-mail

Kierownik pracowni/Head of laboratory:

dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
 

 

C/516

 

58 523 6190

 

leszek.rolbiecki@ug.edu.pl

Pracownicy/Employees:

dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

 

C/514

 

58 523 6189

 

biojni@biol.ug.edu.pl

dr Sławomira Fryderyk C/511 58 523 6193 s.fryderyk@biol.ug.edu.pl
dr inż. Joanna Dzido C/517 58 523 6180 joanna.dzido@biol.ug.edu.pl
dr Paulina Kozina C/510 58 523 6191 paulina.kozina@biol.ug.edu.pl

mgr Karolina Cierocka

 

C/511 58 523 6193

Karolina.Cierocka@phdstud.ug.edu.pl 

karolina.cierocka@ug.edu.pl

mgr Adam Januszkiewicz C/517 58 523 6180 a.januszkiewicz@ug.edu.pl

Doktoranci/PHD students:

 

 

 

mgr Anna Płotka C/517 58 523 6180 anna.plotka@phdstud.ug.edu.pl
mgr lek. dent. Tytus Kuczkowski C/517 58 523 6180 tytus.kuczkowski@phdstud.ug.edu.pl
mgr Łukasz Mierzyński C/517 58 523 6180 luka.mie@gmail.com
 

Linki

Organizacje

American Society of Parasitologists
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
Polskie Towarzystwo Akarologiczne
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów [European Bison Friends Society]
Bison Network