Dr hab. Leszek Rolbiecki
prof. UG
Kierownik Pracowni
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
e-mail: leszek.rolbiecki@ug.edu.pl
tel.: 58 523 61 90
pokój: C/516
 
 
DSc, PhD Leszek Rolbiecki
associate professor
Head of Laboratory
Laboratory of Parasitology and General Zoology
 

 
Zainteresowania badawcze Research interests
 
Biologia, ekologia i taksonomia pasożytów zwierząt [Biology, ecology and taxonomy of animal parasites]
 

 
Publikacje recenzowane / Peer-reviewed publications
 
 1. Rolbiecki L., Rokicki J. 1996. Parasitic Metazoa of pike-perch (Stizostedion lucioperca L.) in the Gulf of Gdańsk. Crangon 1: 73-85.   
 2. Rokicki J., Rolbiecki L., Ligaszewski M. 1998. Parazytofauna i stan zdrowotny ryb łososiowatych z Tatr [Parasitofauna and the health status of salmonid fish in Tatra mountains]. Medycyna Weterynaryjna 54: 318-320.
 3. Rolbiecki L., Rokicki J., Morozińska-Gogol J., Chibani M. 1999. Larval stages of helminths in fish from the Vistula Lagoon and the Gulf of Gdańsk in relation to birds occurrence. Bulletin of the Sea Fisheries Institute 2: 51-60. 
 4. Rolbiecki L. 2000. Specyficzność żywicielska widłonogów pasożytniczych z Zalewu Wiślanego [The host specificity of parasitic copepods from the Vistula Lagoon]. In: Stawonogi pasożytnicze i alergogenne [Parasitic and allergic arthropods]. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). KGM, Lublin: 87-93.  
 5. Rolbiecki L., Rokicki J. 2000. The topographic specificity of Achtheres percarum Nordmann, 1932 (Copepoda: Lernaeopodidae) in the pike-perch Stizostedion lucioperca (L., 1758). Crangon 4: 47-53. 
 6. Rolbiecki L., Rokicki J. 2000. The occurrence of the nematodes Anisakis simplex pathogenic to man in pike-perch from the Vistula Lagoon, Poland. Wiadomości Parazytologiczne 46: 397-402. 
 7. Rolbiecki L., Rokicki J., Wojtkiewicz D. 2000. The first record of the nematode Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculoidea) in eel of the Gulf of Gdańsk (Poland). Oceanological Studies 29: 75-81. 
 8. Rolbiecki L. 2001. Rola widłonogów jako żywicieli pośrednich tasiemców u ryb w estuarium Zalewu Wiślanego [The role of copepods as intermediate tapeworm hosts in fishes of the Vistula Lagoon]. In: Stawonogi. Pasożyty i nosiciele [Arthropods. Parasites and vectors]. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). KGM, Lublin: 135-144.
 9. Rolbiecki L. 2001. Topographic specificity of Diplozoon paradoxum Nordmann, 1832 (Monogenea: Diplozoidae) in the bream, Abramis brama (Linnaeus, 1758) in the Vistula Lagoon, Poland. Wiadomości Parazytologiczne 47: 687-691. 
 10. Rolbiecki L., Janc A., Rokicki J. 2001. Stickleback as a potential paratenic host in the Anisakis simplex life cycle in the Baltic Sea: results of experimental infection. Wiadomości Parazytologiczne 47: 257-262. 
 11. Rolbiecki L. 2002. Szybka metoda wykonywania semipermanentnych glicerożelatynowych preparatów z pasożytów [A rapid method for preparing semipermanent glycerol-jelly parasite mounts]. Wiadomości Parazytologiczne 48: 87-88. 
 12. Rolbiecki L. 2002. On the role of paratenic hosts in the life cycle of the nematode Anguillicola crassus in the Vistula Lagoon, Poland. Acta Ichthyologica et Piscatoria 32: 109-116. 
 13. Rolbiecki L., Rokicki J. 2002. III-stage Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) (Nematoda: Anisakidae) larvae in herring caught in autumn from the Polish part of the Vistula Lagoon. Acta Scientarum Polonorum, Piscaria 1: 105-110. 
 14. Rolbiecki L., Rokicki J., Szugaj K. 2002. Variability of perch, Perca fluviatilis L., helminth fauna in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea. Oceanological Studies 31: 43-50. 
 15. Rokicki J., Rolbiecki L. 2002. Colonization of the round goby, Neogobius melanostomus (Gobiidae) by parasites in the new environment of the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic). Wiadomości Parazytologiczne 48: 197-200. 
 16. Rolbiecki L. 2003. Diversity of the parasite fauna of cyprinid (Cyprinidae) and percid (Percidae) fishes in the Vistula Lagoon, Poland. Wiadomości Parazytologiczne 49: 125-164. 
 17. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2003. Zmienność morfometryczna splewki Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) (Branchiura, Crustacea) z Jeziora Raduńskiego, Pojezierze Kaszubskie [Metric variability of the common fish-louse Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) (Branchiura, Crustacea) from the Raduńskie Lake, The Kaszubskie Lake District]. In: Stawonogi i żywiciele [Arthropods and hosts]. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Liber, Lublin: 83-90.
 18. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2003. New data on parasites of mole Talpa europea (Mammalia: Insectivora) in Northern Poland. Wiadomości Parazytologiczne 49: 97-98. 
 19. Kanarek G., Sitko J., Rolbiecki L., Rokicki J. 2003. Digenean fauna of the great cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798) in the brackish waters of the Vistula Lagoon and the Gulf of Gdańsk (Poland). Wiadomości Parazytologiczne 49: 293-299.  
 20. Rolbiecki L. 2004. Preferencje siedliskowe pasożytniczego widłonoga Ergasilus sieboldi (Ergasilidae) u troci jeziorowej Salmo trutta m. lacustris (Linnaeus, 1758) z jeziora Wdzydze [Habitat preferences of the parasitic copepod Ergasilus sieboldi (Ergasilidae) in the lake trout Salmo trutta m. lacustris (Linnaeus, 1758) in Lake Wdzydze]. In: Stawonogi. Interakcje pasożyt-żywiciel [Arthropods. Parasite–host relationships]. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Liber, Lublin: 87-92. 
 21. Rolbiecki L. 2004. Can the dab (Limanda limanda) be a paratenic host of Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculoidea)? The Gulf of Gdańsk and Vistula Lagoon (Poland) example. Wiadomości Parazytologiczne 50: 317-322. 
 22. Rolbiecki L. 2004. Larvae of Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea) in stickleback (Gasterosteus aculeatus) and smelt (Osmerus eperlanus) from the Gulf of Gdańsk and the Vistula Lagoon. Zoologica Poloniae 49: 29-35. 
 23. Rolbiecki L. 2004. Distribution of Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832) (Digenea: Diplostomidae) metacercariae in cyprinids of the Vistula Lagoon. Archives of Polish Fisheries 12: 93-98.
 24. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2004. An analysis of symptoms of parasitic arthropod infestation on bison skin. In: Proceedings of the Conference European Bison Conservation. M. Krasińska, K. Daleszczyk (eds.). Mammals Research Institute PAS, Centre of Excellence BIOTER, Białowieża, Poland: 58-61. 
 25. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2004. Występowanie Demodex spp. w korelacji z poziomem zarażenia helmintami szczura wędrownego Rattus norvegicus (Berk.) z aglomeracji miejskiej Trójmiasta [The presence of Demodex spp. in correlation with helminth infestation level in the brown rat Rattus norvegicus (Berk.) of the Tri-City urban agglomeration]. In: Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku [Urban fauna of Central Europe in the 21st century]. P. Indykiewicz, T. Barczak (eds.). LOGO, Bydgoszcz: 581-584. 
 26. Rokicki J., Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2004. Katedra Zoologii Bezkręgowców, Uniwersytet Gdański [Department of Invertebrate Zoology, University of Gdańsk]. In: Dzieje parazytologii polskiej w latach 1945-2000 [History of Polish parasitology in the years 1945-2000]. E. Lonc, B. Płonka-Syroka (eds.). Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa: 377-394.
 27. Rolbiecki L. 2005. Correlation between the presence of Thersitina gasterostei (Pagenstecher, 1861) copepods and the body length of the stickleback (Gasterosteus aculeatus) in the Polish part of the Vistula Lagoon. In: Arthropods. A variety of forms and interactions. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 195-201.
 28. Rolbiecki L., Kvach Yu. 2005. Byčok kruglâk Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) – novyj parateničeskij hozâin nematody Anguillicola crassus Kuwahara, Niimii et Itagaki, 1974 v Gdanskom Zalivie (Polša) [The round goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) as a new paratenic host of the nematode Anguillicola crassus Kuwahara, Niimii et Itagaki, 1974 in the Gulf of Gdańsk (Poland)]. Naukovi Zapiski, Seriya Biologiya 4: 195-196. 
 29. Rolbiecki L., Normant M. 2005. The first record of parasites in Gammarus tigrinus Sexton, 1939 – a recent newcomer to the Gulf of Gdańsk. Oceanologia 47: 283-287. 
 30. Rolbiecki L., Rokicki J. 2005. Anguillicola crassus – an alien nematode species from the swim bladder of eel (Anguilla anguilla) in the Polish zone of the Southern Baltic and in the waters of Northern Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 34: 121-136. 
 31. Rolbiecki L., Walkusz W. 2005. Derogenes varicus (Müler, 1784) from chaetognats (Chaetognatha) caught in Kongsfjorden, West Spitsbergen. Oceanological and Hydrobiological Studies 34: 131-134. 
 32. Bystydzieńska Z., Rolbiecki L., Rokicki J. 2005. Helminth communities of European eels Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) from the Vistula Lagoon and Puck Bay, Poland. Wiadomości Parazytologiczne 51: 145-150. 
 33. Kanarek G., Rolbiecki L., Misztal M. 2005. Reighardia sternae (Diesing, 1864) – a pentastomid (Pantastomida) species new for the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica 48: 101-106. 
 34. Rolbiecki L. 2006. Parasites of the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1811), an invasive species in the Polish fauna of the Vistula Lagoon ecosystem. Oceanologia 48: 545-561. 
 35. Rolbiecki L. 2006. Correlation between the occurrence of parasites and body length of roach, carp bream, European perch, zander, and ruffe in the Vistula Lagoon estuary. Oceanological and Hydrobiological Studies 35: 257-267. 
 36. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2006. Comparison of rodents’ parasitofauna from analogous agrocenoses from Greater Poland and Pomerania. In: Arthropods. Epidemiological importance. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 107-111.
 37. Rolbiecki L., Rokicki J. 2006. Parasite fauna of eel, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), from the Polish part of the Vistula Lagoon. Wiadomości Parazytologiczne 52: 115-119. 
 38. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2006. Correlation between the occurrence of mites (Demodex spp.) and nematodes in house mice (Mus musculus Linnaeus, 1758) in the Gdańsk urban agglomeration. Biological Letters 43: 175-178.
 39. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2006. Przystosowania do pasożytnictwa i lokalizacja roztoczy pasożytniczych w skórze żubra [Adaptation for parasitism and location of mites in the European bison skin]. In: Perspektywy rozwoju populacji żubrów [Development prospects of the bison population]. W. Olech (ed.). Artisco, Goczałkowice-Zdrój: 109-114.
 40. Kanarek G., Rolbiecki L. 2006. Syncuaria squamata (Linstow, 1883) (Nematoda: Acuariidae) in the Great Cormorant [Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798)] in northern Poland. Helminthologia 43: 33-36.  
 41. Kanarek G., Rolbiecki L. 2006. Third-stage larvae of Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) in the Great Cormorant [Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798)] from the Vistula Lagoon, Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 35: 23-28. 
 42. Rolbiecki L. 2007. Zastosowanie kwasu octowego i alkoholu benzylowego w preparatyce parazytologicznej – wady i zalety [The application of acetic acid and benzyl alcohol in parasitological preparations – adventages and disadvantages]. Wiadomości Parazytologiczne 53: 347-349. 
 43. Rolbiecki L. 2007. First record of a fish parasite Aporocotyle simplex (Digenea) from the Polish exclusive economic zone of the Baltic Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 37: 95-97. 
 44. Rolbiecki L., Kanarek G., Stachnik M. 2007. Parvatrema affinis (Jameson et Nicoll, 1913) James, 1964 in the Baltic clam Macoma balthica (Mollusca: Bivalvia) in the Gulf of Gdańsk. Wiadomości Parazytologiczne 53: 25-27.  
 45. Scholz T., Hanzelová V., Škeříková A., Shimazu T., Rolbiecki L. 2007. An annotated list of species of the Proteocephalus Weinland, 1858 aggregate sensu de Chambrier et al. (2004) (Cestoda: Proteocephalidea), parasites of fishes in the Palearctic Region, their phylogenetic relationships and a key to their identification. Systematic Parasitology 67: 139-156. 
 46. Walkusz W., Rolbiecki L. 2007. Epibionts (Paracineta) and parasites (Ellobiopsis) on copepods from Spitsbergen Kongsfjorden area. Oceanologia 49: 369-380. 
 47. Rolbiecki L. 2008. New data on the biology of the introduced exotic nematode Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974 in the eel Anguilla anguilla in Lake Wdzydze (Polish waters). Oceanological and Hydrobiological Studies 37: 37-48. 
 48. Rolbiecki L., Bartel R., Rokicki J. 2008. The nematode parasite, Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi et Itagaki, and the monogenean gill parasite, Pseudodactylogyrus anguillae (Yin et Sproston), in eel, Anguilla anguilla (L.), fry. Archives of Polish Fisheries 16: 221-226. 
 49. Rolbiecki L., Rokicki J. 2008. Helminths of the lumpsucker (Cyclopterus lumpus) from the Gulf of Gdańsk and Vistula Lagoon (Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 37: 53-59. 
 50. Rolbiecki L., Rokicki J., Skóra K. 2008. Parasites of saithe, Pollachius virens (L.) captured in the Baltic Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 38: 143-147. 
 51. Rolbiecki L., Ściążko M, Schütz J. 2009. Parasitic fauna of the lake brown trout, Salmo trutta lacustris (Salmonidae), a little known endemic fish from Polish waters. Wiadomości Parazytologiczne 55: 445-450. 
 52. Rokicki J., Rolbiecki L., Skóra A. 2009. Helminth parasites of twaite shad, Alosa fallax (Actinopterygii: Clupeiformes: Clupeidae), from the Southern Baltic Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 39: 7-10. 
 53. Rolbiecki L. 2010. Diversity of metazoan parasite communities in selected fish species from water basins with different degrees of anthropogenic stress. Oceanological and Hydrobiological Studies 39, supplement 2: 3-150. 
 54. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2010. Parasitic arthropods as the cause of parasitoses in aquatic animals. In: Arthropods. Ecological and pathological aspects of parasite-host relationships. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 125-135. 
 55. Rolbiecki L. 2011. Nowe dane na temat rozprzestrzenienia inwazyjnego nicienia Anguillicoloides crassus (Anguillicolidae) u węgorzy na terenie Polski [New distribution data for the invasive nematode Anguillicoloides crassus (Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974) in the eel, Anguilla anguilla, in Polish waters]. Komunikaty Rybackie 4: 9-13.  
 56. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2011. New data on distribution of Demodex huttereri Mertens, Lukoschus et Nutting, 1983 and topical specificity and topography of demodectic mites in striped field mouse Apodemus agrarius. Wiadomości Parazytologiczne 57: 261-264.  
 57. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2012. Demodectic mites of the brown rat Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (Rodentia, Muridae) with a new finding of Demodex ratticola Bukva, 1995 (Acari, Demodecidae). Annals of Parasitology 58: 71-74. 
 58. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2012. Topical structure and topography of Demodex spp. (Acari Demodecidae), in brown rat Rattus norvegicus (Rodentia, Muridae). In: Arthropods. The medical and economic importance. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 133-141. 
 59. Kulikowski M., Rolbiecki L., Skóra K., Rokicki J. 2012. Nematodes found in the European anchovy (Engraulis encrasicolus), a rare visitor to the Baltic Sea. Oceanological and Hydrobiological Studies 41: 99-102. 
 60. Rokicki J., Rolbiecki L., Scheffs A., Dziekońska-Rynko J. 2012. Parasites of polar cod Boreogadus saida (Lepechin, 1774) from the Billefjorden region (Spitsbergen). In: Proceedings of the V All-Russian Conference with International Participation on Theoretical and Marine Parasitology. Ch.M. Nigmatullin (ed.). AtlantNIRO, Kaliningrad: 179-181. 
 61. Zgud I., Rolbiecki L., Wołowicz M. 2012. Dynamics of the Baltic clam Macoma balthica (Mollusca: Bivalvia) infection with digeneans from the Gymnophallidae family in the Gulf of Gdańsk. Oceanological and Hydrobiological Studies 41: 47-52.
 62. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Sarcoptic mites (Acari, Sarcoptidae) parasitizing the brown rat Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (Rodentia, Muridae), with a new data for the fauna of Poland. Annals of Parasitology 59: 125-128. 
 63. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Diversity of the parasite fauna of Mus musculus L. (Rodentia, Muridae) from different habitats. Russian Journal of Ecology 44: 428-432.
 64. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Demodex microti n. sp. (Acari: Demodecidae) in Microtus arvalis (Pallas) (Rodentia, Cricetidae) with a checklist of the demodecid mites of cricetids. Systematic Parasitology 86: 187-196.
 65. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Epimyodex microti Fain et al., 1982 (Prostigmata: Epimyodecidae) – rarely recorded mites from the common vole Microtus arvalis (Rodentia: Cricetidae). International Journal of Acarology 39: 435-436. 
 66. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. A new species of Demodex (Acari, Demodecidae) with data on topical specificity and topography of demodectic mites in the striped field mouse Apodemus agrarius (Rodentia, Muridae). Journal of Medical Entomology 50: 1202-1207. 
 67. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2014. New species of Demodex (Acari: Demodecidae) with data on parasitism and occurrence of other demodecids of Rattus norvegicus (Rodentia: Muridae). Annals of the Entomological Society of America 107: 740-747. 
 68. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2014. Demodex lutrae n. sp. (Acari) in European otter Lutra lutra (Carnivora: Mustelidae) with data from other demodecid mites in carnivores. Journal of Parasitology 100: 784-789.
 69. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2014. Demodex auricularis sp. nov. (Acari: Demodecidae) from the ear canal of the European wood mouse Apodemus sylvaticus (Rodentia: Muridae). International Journal of Acarology 40: 214-219.
 70. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2014. New data on the parasites of the Eurasian otter (Lutra lutra). Oceanological and Hydrobiological Studies 43: 1-6. 
 71. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2015. New data on occurrence of Demodex flagellurus (Acari, Demodecidae) – rarely recorded parasite from the house mouse Mus musculus (Rodentia, Muridae). Annals of Parasitology 67: 37-41. 
 72. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2015. A new species of the genus Demodex Owen, 1843 (Acari: Demodecidae) from the ear canals of the house mouse Mus musculus L. (Rodentia: Muridae). Systematic Parasitology 91: 167-173.
 73. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2015. Two new species of Demodex (Acari: Demodecidae) with a redescription of Demodex musculi and data on parasitism in Mus musculus (Rodentia: Muridae). Journal of Medical Entomology 52: 604-613. 
 74. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Kozina P., Skrzypczak M. 2015. Parasitic arthropods of mammals and their adaptations for living in the hosts in aquatic environment. In: Arthropods. In the contemporary world. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 13-25. 
 75. Skrzypczak M., Rolbiecki L. 2015. Endoparasitic helminths of the European sprat, Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) from the Gulf of Gdańsk (the Southern Baltic Sea) with a checklist of its parasites. Russian Journal of Marine Biology 41: 167-175.
 76. Skrzypczak M. Rolbiecki L. 2015. Helmintofauna of turbot Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) from the southern Baltic Sea including new data. Polish Journal of Veterinary Sciences 18: 599-605. 
 77. Izdebska J.N., Fryderyk S., Rolbiecki L. 2016. Demodex castoris sp. nov. (Acari: Demodecidae) parasitizing Castor fiber (Rodentia), and other parasitic arthropods associated with Castor spp. Diseases of Aquatic Organisms 118: 1-10. 
 78. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2016. A new genus and species of demodecid mites from the tongue of a house mouse Mus musculus: description of adult and immature stages with data on parasitism. Medical and Veterinary Entomology 30: 135-143. 
 79. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2016. A new species of Demodex (Acari: Demodecidae) from the skin of the vibrissal area of the house mouse Mus musculus (Rodentia: Muridae), with data on parasitism. Systematic and Applied Acarology 21: 1031-1039. 
 80. Rolbiecki L., Wołowicz M., Dołęga M., 2016. Occurrence of the parasite Prosorhynchus squamatus (Digenea) in mussels Mytilus trossulus from the Gulf of Gdańsk (the southern Baltic Sea). Oceanological and Hydrobiological Studies 45: 615-619. 
 81. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S., Mierzyński Ł. 2017. The adult and immature stages of the new species of the genus Demodex (Acariformes: Demodecidae) with data on parasitism, topography, and topical specificity of demodecid mites in the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis (Rodentia: Muridae). Journal of Parasitology 103: 320-329.  
 82. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Morand S., Ribas A. 2017. A new species and new host record of Demodecidae (Acariformes: Prostigmata) associated with the bandicoot rat (Rodentia: Muridae) from Lao PDR with data on parasitism and a checklist of the demodecid mites of rodents. Systematic and Applied Acarology 22: 1910-1923.
 83. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Zawada Z. 2017. Occurrence of ticks (Parasitiformes, Ixodida, Amblyommidae) on the skin of African buffalo Syncerus caffer (Sparrman, 1779) (Mammalia, Artiodactyla) originating from an area of the Republic of South Africa. Annals of Parasitology 63: 353-355. 
 84. Skóra M.E., Bogacka-Kapusta E., Morzuch J., Kulikowski M., Rolbiecki L., Kozłowski K., Kapusta A. 2018. Exotic sturgeons in the Vistula Lagoon in 2011, their occurrence, diet and parasites, with notes on the fishery background. Journal of Applied Ichthyology 34: 33-38. 
 85. Kornijów R., Pawlikowski K., Drgas A., Rolbiecki L., Rychter A. 2018. Mortality of post-settlement clams Rangia cuneata (Mactridae, Bivalvia) at an early stage of invasion in the Vistula Lagoon (South Baltic) due to biotic and abiotic factors. Hydrobiologia 811: 207-219. 
 86. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2018. The status of Demodex cornei: description of the species and developmental stages, and data on demodecid mites in the domestic dog Canis lupus familiaris. Medical and Veterinary Entomology 32: 346-357. https://doi.org/10.1111/mve.12304.
 87. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Mierzyński Ł., Bidziński K. 2018. Demodecid mites (Acariformes, Demodecidae) in brown long-eared bat Plecotus auritus (Chiroptera, Vespertilionidae) – second record in the world and systematic status of Demodex chiropteralis Hirst, 1921. Annals of Parasitology 64: 109-113. 
 88. Izdebska J.N., Cierocka K., Rolbiecki L., Kozina P., Kołodziej-Sobocińska M. 2018. Demodex melesinus (Acariformes: Demodecidae) – the forgotten European badger parasite, rediscovered after 100 years. Acta Parasitologica 63: 665-668.
 89. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Bidziński K., Jankowska-Jarek M. 2018. Nasopharyngeal mites Halarachne halichoeri (Allman, 1847) parasitizing the gray seal Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) in the Baltic Sea with notes on other parasitic Halarachnidae associated with marine mammals. Oceanological and Hydrobiological Studies 47: 398-404. 
 90. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Pawliczka I. 2019. Digenetic trematode Ogmogaster antarcticus (Notocotylidae) in a fin whale Balaenoptera physalus (Balaenopteridae) stranded in the Baltic Sea. Diseases of Aquatic Organisms 132: 143-149. https://doi.org/10.3354/dao03315.
 91. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Mierzyński Ł., Bidziński K. 2019. Morphological and ontogenetic characteristics of Demodex plecoti sp. nov. (Acariformes: Demodecidae) from the brown long-eared bat Plecotus auritus (Chiroptera: Vespertilionidae), with comments on parasitism. Systematic and Applied Acarology 24: 377-388.
 92. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2019. Demodex foveolator (Acariformes: Demodecidae) from Crocidura suaveolens (Soricomorpha: Soricidae) – the second observation worldwide, and a checklist of the demodecid mites of soricomorphs. Annals of Parasitology 65: 329-332. 
 93. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Cierocka K., Pawliczka I. 2020. Demodex phocidi (Acariformes: Demodecidae) from Phoca vitulina (Carnivora: Phocidae) – the second observation in the world and a supplement to the species description. Oceanological and Hydrobiological Studies 49: 49-55.
 94. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Dzido J. 2020. The helminthofauna of the garfish Belone belone (Linnaeus, 1760) from the southern Baltic Sea, including new data. Annals of Parasitology 66: 237-241. 
 95. Dzido J., Rolbiecki L., Izdebska J.N., Bednarek R. 2020. Checklist of the parasites of European eel Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (Anguillidae) in Poland. Biodiversity Data Journal 8: e52346. 
 96. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2020. The biodiversity of demodecid mites (Acariformes: Prostigmata), specific parasites of mammals with a global checklist and a new finding for Demodex sciurinus. Diversity 12, 261: 1-38. 
 97. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Franke M., Iliszko L., Fryderyk S. 2021. The vector-borne zoonotic nematode Thelazia callipaeda in the Eastern part of Europe, with a clinical case report in a dog in Poland. Pathogens, 10(1), 55: 1-8. 
 98. Rolbiecki L., Kuczkowski T., Izdebska J.N., Rokicki J., Dzido J., Pawliczka I., 2021. Anisakid nematodes in dolphins (Cetacea: Delphinidae) from the Baltic Sea area. Annals of Parasitology 67: 341-345. 
 99. Dzido J., Rolbiecki L., Izdebska J.N., Rokicki J., Kuczkowski T., Pawliczka I. 2021. A global checklist of the parasites of the harbor porpoise Phocoena phocoena, a critically-endangered species, including new findings from the Baltic Sea. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 15: 290-302. 
 100. Rolbiecki L., Arciszewski B., Izdebska J.N. 2021. Philichthys xiphiae (Copepoda; Philichthyidae) – an interesting cranium parasite of the swordfish Xiphias gladius collected from the Baltic Sea. Oceanological and Hydrobiological Studies 50: 333-337. 
 101. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2021. The biodiversity of demodecid mites (Acariformes: Prostigmata), specific parasites of mammals with a global checklist and a new finding for Demodex sciurinus. In: Biodiversity of Mites. Dariusz J. Gwiazdowicz (ed.). Printed Edition of the Special Issue Published in Diversity. MDPI, Basel, Beijing, Wuhan, Barcelona, Belgrade, Manchester, Tokyo, Cluj, Tianjin: 211-239. 
 102. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2021. Demodex crocidurae, a new demodecid mite (Acariformes: Prostigmata) parasitizing the lesser white-toothed shrew and a redescription of Demodex talpae from European mole with data on parasitism in Soricomorpha. Animals 11(9), 2712. 
 103. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Bielecki W. 2022. Demodex bialoviensis sp. nov. (Acariformes, Demodecidae) a new, specific parasite of the European bison Bison bonasus (Artiodactyla, Bovidae). International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 17: 138-143. 
 104. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Bielecki W. 2022. The first data on parasitic arthropods of the European bison in the summer season with a world checklist.  Diversity 14(2), 75. 
 105. Dobrzycka-Krahel A., Rolbiecki L., Karczewski J., Skóra M.E. 2022. Variations in host surfaces morphology and biology of ciliate epibionts explaining distribution pattern of epibionts in the invasive signal crayfish Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852). Journal of Zoology 316, 282-295. https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzo.12953
 106. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Ciechanowski M. 2022. The occurrence of skin mites from the Demodecidae and Psorergatidae (Acariformes: Prostigmata) families in bats, with a description of a new species and new records. Animals 12(7), 875. 
 107. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Rehbein S. 2022. Morphological and ontogenetic characteristics of Miridex putorii (Acariformes: Demodecidae), a new genus and species of skin mite specific to the European polecat Mustela putorius. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 18: 225-231.  
 108. Błoszyk J., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2022. Digital catalogue of biodiversity of Poland — Animalia: Arthropoda: Chelicerata: Arachnida: Acari. Version 1.3. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset.  
  https://doi.org/10.15468/fzfcqd
 109. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2022. Digital catalogue of biodiversity of Poland — Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Phthiraptera. Version 1.3. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset. https://doi.org/10.15468/4p8vwc
 110. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2022. Digital catalogue of biodiversity of Poland — Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Siphonaptera. Version 1.3. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset. https://doi.org/10.15468/pxgb62
 111. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2023. Demodex murilegi and Demodex obliquus, two new specific skin mites from domestic cat Felis catus, with notes on parasitism. Medical and Veterinary Entomology 37: 263-274.
 112. Kozina P., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2023. A new species of Demodex (Acariformes: Prostigmata) observed in the mouflon, Ovis aries musimon (Artiodactyla: Bovidae) with data on the parasitism and occurrence of other ectoparasites. Animals 13(16): 2619. 
 113. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2023. Anisakidae nematodes in capelin Mallotus villosus (Müller, 1776) (Actinopterygii: Osmeridae) caught for food purposes. Annals of Parasitology 69: 47-51.