Dr hab. Leszek Rolbiecki
prof. UG
Kierownik Pracowni
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
e-mail: leszek.rolbiecki@ug.edu.pl
tel.: 58 523 61 90
pokój: C/516
 
 
DSc, PhD Leszek Rolbiecki
associate professor
Head of Laboratory
Laboratory of Parasitology and General Zoology
e-mail: leszek.rolbiecki@ug.edu.pl
tel.: +48 58 523 61 90
room: C/516
 

 

 

Wykształcenie / Education
Studia (Biologia): 1988-1993, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii.
Mgr (Biologia ogólna): 1993, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii.
Dr (Biologia, parazytologia): 1999, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii.
Dr hab. (Biologia, parazytologia): 2012, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii.
 

 
Zainteresowania badawcze Research interests

Biologia, ekologia i taksonomia pasożytów zwierząt; parazytologia stosowana; diagnostyka parazytologiczna; pasożyty zoonotyczne; gatunki obce, inwazyjne [Biology, ecology and taxonomy of animal parasites; applied parasitology; diagnostic parasitology; zoonotic parasites; alien, invasive species]


 
Publikacje recenzowane / Peer-reviewed publications
 1. Rolbiecki L., Rokicki J. 1996. Parasitic Metazoa of pike-perch (Stizostedion lucioperca L.) in the Gulf of Gdańsk. Crangon 1: 73-85.   
 2. Rokicki J., Rolbiecki L., Ligaszewski M. 1998. Parazytofauna i stan zdrowotny ryb łososiowatych z Tatr [Parasitofauna and the health status of salmonid fish in Tatra mountains]. Medycyna Weterynaryjna 54: 318-320.
 3. Rolbiecki L., Rokicki J., Morozińska-Gogol J., Chibani M. 1999. Larval stages of helminths in fish from the Vistula Lagoon and the Gulf of Gdańsk in relation to birds occurrence. Bulletin of the Sea Fisheries Institute 2: 51-60. 
 4. Rolbiecki L. 2000. Specyficzność żywicielska widłonogów pasożytniczych z Zalewu Wiślanego [The host specificity of parasitic copepods from the Vistula Lagoon]. In: Stawonogi pasożytnicze i alergogenne [Parasitic and allergic arthropods]. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). KGM, Lublin: 87-93.  
 5. Rolbiecki L., Rokicki J. 2000. The topographic specificity of Achtheres percarum Nordmann, 1932 (Copepoda: Lernaeopodidae) in the pike-perch Stizostedion lucioperca (L., 1758). Crangon 4: 47-53. 
 6. Rolbiecki L., Rokicki J. 2000. The occurrence of the nematodes Anisakis simplex pathogenic to man in pike-perch from the Vistula Lagoon, Poland. Wiadomości Parazytologiczne 46: 397-402. 
 7. Rolbiecki L., Rokicki J., Wojtkiewicz D. 2000. The first record of the nematode Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculoidea) in eel of the Gulf of Gdańsk (Poland). Oceanological Studies 29: 75-81. 
 8. Rolbiecki L. 2001. Rola widłonogów jako żywicieli pośrednich tasiemców u ryb w estuarium Zalewu Wiślanego [The role of copepods as intermediate tapeworm hosts in fishes of the Vistula Lagoon]. In: Stawonogi. Pasożyty i nosiciele [Arthropods. Parasites and vectors]. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). KGM, Lublin: 135-144.
 9. Rolbiecki L. 2001. Topographic specificity of Diplozoon paradoxum Nordmann, 1832 (Monogenea: Diplozoidae) in the bream, Abramis brama (Linnaeus, 1758) in the Vistula Lagoon, Poland. Wiadomości Parazytologiczne 47: 687-691. 
 10. Rolbiecki L., Janc A., Rokicki J. 2001. Stickleback as a potential paratenic host in the Anisakis simplex life cycle in the Baltic Sea: results of experimental infection. Wiadomości Parazytologiczne 47: 257-262. 
 11. Rolbiecki L. 2002. Szybka metoda wykonywania semipermanentnych glicerożelatynowych preparatów z pasożytów [A rapid method for preparing semipermanent glycerol-jelly parasite mounts]. Wiadomości Parazytologiczne 48: 87-88. 
 12. Rolbiecki L. 2002. On the role of paratenic hosts in the life cycle of the nematode Anguillicola crassus in the Vistula Lagoon, Poland. Acta Ichthyologica et Piscatoria 32: 109-116. 
 13. Rolbiecki L., Rokicki J. 2002. III-stage Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) (Nematoda: Anisakidae) larvae in herring caught in autumn from the Polish part of the Vistula Lagoon. Acta Scientarum Polonorum, Piscaria 1: 105-110. 
 14. Rolbiecki L., Rokicki J., Szugaj K. 2002. Variability of perch, Perca fluviatilis L., helminth fauna in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea. Oceanological Studies 31: 43-50. 
 15. Rokicki J., Rolbiecki L. 2002. Colonization of the round goby, Neogobius melanostomus (Gobiidae) by parasites in the new environment of the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic). Wiadomości Parazytologiczne 48: 197-200. 
 16. Rolbiecki L. 2003. Diversity of the parasite fauna of cyprinid (Cyprinidae) and percid (Percidae) fishes in the Vistula Lagoon, Poland. Wiadomości Parazytologiczne 49: 125-164. 
 17. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2003. Zmienność morfometryczna splewki Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) (Branchiura, Crustacea) z Jeziora Raduńskiego, Pojezierze Kaszubskie [Metric variability of the common fish-louse Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) (Branchiura, Crustacea) from the Raduńskie Lake, The Kaszubskie Lake District]. In: Stawonogi i żywiciele [Arthropods and hosts]. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Liber, Lublin: 83-90.
 18. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2003. New data on parasites of mole Talpa europea (Mammalia: Insectivora) in Northern Poland. Wiadomości Parazytologiczne 49: 97-98. 
 19. Kanarek G., Sitko J., Rolbiecki L., Rokicki J. 2003. Digenean fauna of the great cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798) in the brackish waters of the Vistula Lagoon and the Gulf of Gdańsk (Poland). Wiadomości Parazytologiczne 49: 293-299.  
 20. Rolbiecki L. 2004. Preferencje siedliskowe pasożytniczego widłonoga Ergasilus sieboldi (Ergasilidae) u troci jeziorowej Salmo trutta m. lacustris (Linnaeus, 1758) z jeziora Wdzydze [Habitat preferences of the parasitic copepod Ergasilus sieboldi (Ergasilidae) in the lake trout Salmo trutta m. lacustris (Linnaeus, 1758) in Lake Wdzydze]. In: Stawonogi. Interakcje pasożyt-żywiciel [Arthropods. Parasite–host relationships]. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Liber, Lublin: 87-92. 
 21. Rolbiecki L. 2004. Can the dab (Limanda limanda) be a paratenic host of Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculoidea)? The Gulf of Gdańsk and Vistula Lagoon (Poland) example. Wiadomości Parazytologiczne 50: 317-322. 
 22. Rolbiecki L. 2004. Larvae of Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea) in stickleback (Gasterosteus aculeatus) and smelt (Osmerus eperlanus) from the Gulf of Gdańsk and the Vistula Lagoon. Zoologica Poloniae 49: 29-35. 
 23. Rolbiecki L. 2004. Distribution of Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832) (Digenea: Diplostomidae) metacercariae in cyprinids of the Vistula Lagoon. Archives of Polish Fisheries 12: 93-98.
 24. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2004. An analysis of symptoms of parasitic arthropod infestation on bison skin. In: Proceedings of the Conference European Bison Conservation. M. Krasińska, K. Daleszczyk (eds.). Mammals Research Institute PAS, Centre of Excellence BIOTER, Białowieża, Poland: 58-61. 
 25. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2004. Występowanie Demodex spp. w korelacji z poziomem zarażenia helmintami szczura wędrownego Rattus norvegicus (Berk.) z aglomeracji miejskiej Trójmiasta [The presence of Demodex spp. in correlation with helminth infestation level in the brown rat Rattus norvegicus (Berk.) of the Tri-City urban agglomeration]. In: Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku [Urban fauna of Central Europe in the 21st century]. P. Indykiewicz, T. Barczak (eds.). LOGO, Bydgoszcz: 581-584. 
 26. Rokicki J., Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2004. Katedra Zoologii Bezkręgowców, Uniwersytet Gdański [Department of Invertebrate Zoology, University of Gdańsk]. In: Dzieje parazytologii polskiej w latach 1945-2000 [History of Polish parasitology in the years 1945-2000]. E. Lonc, B. Płonka-Syroka (eds.). Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa: 377-394.
 27. Rolbiecki L. 2005. Correlation between the presence of Thersitina gasterostei (Pagenstecher, 1861) copepods and the body length of the stickleback (Gasterosteus aculeatus) in the Polish part of the Vistula Lagoon. In: Arthropods. A variety of forms and interactions. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 195-201.
 28. Rolbiecki L., Kvach Yu. 2005. Byčok kruglâk Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) – novyj parateničeskij hozâin nematody Anguillicola crassus Kuwahara, Niimii et Itagaki, 1974 v Gdanskom Zalivie (Polša) [The round goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) as a new paratenic host of the nematode Anguillicola crassus Kuwahara, Niimii et Itagaki, 1974 in the Gulf of Gdańsk (Poland)]. Naukovi Zapiski, Seriya Biologiya 4: 195-196. 
 29. Rolbiecki L., Normant M. 2005. The first record of parasites in Gammarus tigrinus Sexton, 1939 – a recent newcomer to the Gulf of Gdańsk. Oceanologia 47: 283-287. 
 30. Rolbiecki L., Rokicki J. 2005. Anguillicola crassus – an alien nematode species from the swim bladder of eel (Anguilla anguilla) in the Polish zone of the Southern Baltic and in the waters of Northern Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 34: 121-136. 
 31. Rolbiecki L., Walkusz W. 2005. Derogenes varicus (Müler, 1784) from chaetognats (Chaetognatha) caught in Kongsfjorden, West Spitsbergen. Oceanological and Hydrobiological Studies 34: 131-134. 
 32. Bystydzieńska Z., Rolbiecki L., Rokicki J. 2005. Helminth communities of European eels Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) from the Vistula Lagoon and Puck Bay, Poland. Wiadomości Parazytologiczne 51: 145-150. 
 33. Kanarek G., Rolbiecki L., Misztal M. 2005. Reighardia sternae (Diesing, 1864) – a pentastomid (Pantastomida) species new for the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica 48: 101-106. 
 34. Rolbiecki L. 2006. Parasites of the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1811), an invasive species in the Polish fauna of the Vistula Lagoon ecosystem. Oceanologia 48: 545-561. 
 35. Rolbiecki L. 2006. Correlation between the occurrence of parasites and body length of roach, carp bream, European perch, zander, and ruffe in the Vistula Lagoon estuary. Oceanological and Hydrobiological Studies 35: 257-267. 
 36. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2006. Comparison of rodents’ parasitofauna from analogous agrocenoses from Greater Poland and Pomerania. In: Arthropods. Epidemiological importance. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 107-111.
 37. Rolbiecki L., Rokicki J. 2006. Parasite fauna of eel, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), from the Polish part of the Vistula Lagoon. Wiadomości Parazytologiczne 52: 115-119. 
 38. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2006. Correlation between the occurrence of mites (Demodex spp.) and nematodes in house mice (Mus musculus Linnaeus, 1758) in the Gdańsk urban agglomeration. Biological Letters 43: 175-178.
 39. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2006. Przystosowania do pasożytnictwa i lokalizacja roztoczy pasożytniczych w skórze żubra [Adaptation for parasitism and location of mites in the European bison skin]. In: Perspektywy rozwoju populacji żubrów [Development prospects of the bison population]. W. Olech (ed.). Artisco, Goczałkowice-Zdrój: 109-114.
 40. Kanarek G., Rolbiecki L. 2006. Syncuaria squamata (Linstow, 1883) (Nematoda: Acuariidae) in the Great Cormorant [Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798)] in northern Poland. Helminthologia 43: 33-36.  
 41. Kanarek G., Rolbiecki L. 2006. Third-stage larvae of Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) in the Great Cormorant [Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798)] from the Vistula Lagoon, Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 35: 23-28. 
 42. Rolbiecki L. 2007. Zastosowanie kwasu octowego i alkoholu benzylowego w preparatyce parazytologicznej – wady i zalety [The application of acetic acid and benzyl alcohol in parasitological preparations – adventages and disadvantages]. Wiadomości Parazytologiczne 53: 347-349. 
 43. Rolbiecki L. 2007. First record of a fish parasite Aporocotyle simplex (Digenea) from the Polish exclusive economic zone of the Baltic Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 37: 95-97. 
 44. Rolbiecki L., Kanarek G., Stachnik M. 2007. Parvatrema affinis (Jameson et Nicoll, 1913) James, 1964 in the Baltic clam Macoma balthica (Mollusca: Bivalvia) in the Gulf of Gdańsk. Wiadomości Parazytologiczne 53: 25-27.  
 45. Scholz T., Hanzelová V., Škeříková A., Shimazu T., Rolbiecki L. 2007. An annotated list of species of the Proteocephalus Weinland, 1858 aggregate sensu de Chambrier et al. (2004) (Cestoda: Proteocephalidea), parasites of fishes in the Palearctic Region, their phylogenetic relationships and a key to their identification. Systematic Parasitology 67: 139-156. 
 46. Walkusz W., Rolbiecki L. 2007. Epibionts (Paracineta) and parasites (Ellobiopsis) on copepods from Spitsbergen Kongsfjorden area. Oceanologia 49: 369-380. 
 47. Rolbiecki L. 2008. New data on the biology of the introduced exotic nematode Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974 in the eel Anguilla anguilla in Lake Wdzydze (Polish waters). Oceanological and Hydrobiological Studies 37: 37-48. 
 48. Rolbiecki L., Bartel R., Rokicki J. 2008. The nematode parasite, Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi et Itagaki, and the monogenean gill parasite, Pseudodactylogyrus anguillae (Yin et Sproston), in eel, Anguilla anguilla (L.), fry. Archives of Polish Fisheries 16: 221-226. 
 49. Rolbiecki L., Rokicki J. 2008. Helminths of the lumpsucker (Cyclopterus lumpus) from the Gulf of Gdańsk and Vistula Lagoon (Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 37: 53-59. 
 50. Rolbiecki L., Rokicki J., Skóra K. 2008. Parasites of saithe, Pollachius virens (L.) captured in the Baltic Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 38: 143-147. 
 51. Rolbiecki L., Ściążko M, Schütz J. 2009. Parasitic fauna of the lake brown trout, Salmo trutta lacustris (Salmonidae), a little known endemic fish from Polish waters. Wiadomości Parazytologiczne 55: 445-450. 
 52. Rokicki J., Rolbiecki L., Skóra A. 2009. Helminth parasites of twaite shad, Alosa fallax (Actinopterygii: Clupeiformes: Clupeidae), from the Southern Baltic Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 39: 7-10. 
 53. Rolbiecki L. 2010. Diversity of metazoan parasite communities in selected fish species from water basins with different degrees of anthropogenic stress. Oceanological and Hydrobiological Studies 39, supplement 2: 3-150. 
 54. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2010. Parasitic arthropods as the cause of parasitoses in aquatic animals. In: Arthropods. Ecological and pathological aspects of parasite-host relationships. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 125-135. 
 55. Rolbiecki L. 2011. Nowe dane na temat rozprzestrzenienia inwazyjnego nicienia Anguillicoloides crassus (Anguillicolidae) u węgorzy na terenie Polski [New distribution data for the invasive nematode Anguillicoloides crassus (Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974) in the eel, Anguilla anguilla, in Polish waters]. Komunikaty Rybackie 4: 9-13.  
 56. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2011. New data on distribution of Demodex huttereri Mertens, Lukoschus et Nutting, 1983 and topical specificity and topography of demodectic mites in striped field mouse Apodemus agrarius. Wiadomości Parazytologiczne 57: 261-264.  
 57. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2012. Demodectic mites of the brown rat Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (Rodentia, Muridae) with a new finding of Demodex ratticola Bukva, 1995 (Acari, Demodecidae). Annals of Parasitology 58: 71-74. 
 58. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2012. Topical structure and topography of Demodex spp. (Acari Demodecidae), in brown rat Rattus norvegicus (Rodentia, Muridae). In: Arthropods. The medical and economic importance. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 133-141. 
 59. Kulikowski M., Rolbiecki L., Skóra K., Rokicki J. 2012. Nematodes found in the European anchovy (Engraulis encrasicolus), a rare visitor to the Baltic Sea. Oceanological and Hydrobiological Studies 41: 99-102. 
 60. Rokicki J., Rolbiecki L., Scheffs A., Dziekońska-Rynko J. 2012. Parasites of polar cod Boreogadus saida (Lepechin, 1774) from the Billefjorden region (Spitsbergen). In: Proceedings of the V All-Russian Conference with International Participation on Theoretical and Marine Parasitology. Ch.M. Nigmatullin (ed.). AtlantNIRO, Kaliningrad: 179-181. 
 61. Zgud I., Rolbiecki L., Wołowicz M. 2012. Dynamics of the Baltic clam Macoma balthica (Mollusca: Bivalvia) infection with digeneans from the Gymnophallidae family in the Gulf of Gdańsk. Oceanological and Hydrobiological Studies 41: 47-52.
 62. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Sarcoptic mites (Acari, Sarcoptidae) parasitizing the brown rat Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (Rodentia, Muridae), with a new data for the fauna of Poland. Annals of Parasitology 59: 125-128. 
 63. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Diversity of the parasite fauna of Mus musculus L. (Rodentia, Muridae) from different habitats. Russian Journal of Ecology 44: 428-432.
 64. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Demodex microti n. sp. (Acari: Demodecidae) in Microtus arvalis (Pallas) (Rodentia, Cricetidae) with a checklist of the demodecid mites of cricetids. Systematic Parasitology 86: 187-196.
 65. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Epimyodex microti Fain et al., 1982 (Prostigmata: Epimyodecidae) – rarely recorded mites from the common vole Microtus arvalis (Rodentia: Cricetidae). International Journal of Acarology 39: 435-436. 
 66. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. A new species of Demodex (Acari, Demodecidae) with data on topical specificity and topography of demodectic mites in the striped field mouse Apodemus agrarius (Rodentia, Muridae). Journal of Medical Entomology 50: 1202-1207. 
 67. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2014. New species of Demodex (Acari: Demodecidae) with data on parasitism and occurrence of other demodecids of Rattus norvegicus (Rodentia: Muridae). Annals of the Entomological Society of America 107: 740-747. 
 68. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2014. Demodex lutrae n. sp. (Acari) in European otter Lutra lutra (Carnivora: Mustelidae) with data from other demodecid mites in carnivores. Journal of Parasitology 100: 784-789.
 69. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2014. Demodex auricularis sp. nov. (Acari: Demodecidae) from the ear canal of the European wood mouse Apodemus sylvaticus (Rodentia: Muridae). International Journal of Acarology 40: 214-219.
 70. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2014. New data on the parasites of the Eurasian otter (Lutra lutra). Oceanological and Hydrobiological Studies 43: 1-6. 
 71. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2015. New data on occurrence of Demodex flagellurus (Acari, Demodecidae) – rarely recorded parasite from the house mouse Mus musculus (Rodentia, Muridae). Annals of Parasitology 67: 37-41. 
 72. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2015. A new species of the genus Demodex Owen, 1843 (Acari: Demodecidae) from the ear canals of the house mouse Mus musculus L. (Rodentia: Muridae). Systematic Parasitology 91: 167-173.
 73. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2015. Two new species of Demodex (Acari: Demodecidae) with a redescription of Demodex musculi and data on parasitism in Mus musculus (Rodentia: Muridae). Journal of Medical Entomology 52: 604-613. 
 74. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Kozina P., Skrzypczak M. 2015. Parasitic arthropods of mammals and their adaptations for living in the hosts in aquatic environment. In: Arthropods. In the contemporary world. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 13-25. 
 75. Skrzypczak M., Rolbiecki L. 2015. Endoparasitic helminths of the European sprat, Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) from the Gulf of Gdańsk (the Southern Baltic Sea) with a checklist of its parasites. Russian Journal of Marine Biology 41: 167-175.
 76. Skrzypczak M. Rolbiecki L. 2015. Helmintofauna of turbot Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) from the southern Baltic Sea including new data. Polish Journal of Veterinary Sciences 18: 599-605. 
 77. Izdebska J.N., Fryderyk S., Rolbiecki L. 2016. Demodex castoris sp. nov. (Acari: Demodecidae) parasitizing Castor fiber (Rodentia), and other parasitic arthropods associated with Castor spp. Diseases of Aquatic Organisms 118: 1-10. 
 78. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2016. A new genus and species of demodecid mites from the tongue of a house mouse Mus musculus: description of adult and immature stages with data on parasitism. Medical and Veterinary Entomology 30: 135-143. 
 79. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2016. A new species of Demodex (Acari: Demodecidae) from the skin of the vibrissal area of the house mouse Mus musculus (Rodentia: Muridae), with data on parasitism. Systematic and Applied Acarology 21: 1031-1039. 
 80. Rolbiecki L., Wołowicz M., Dołęga M., 2016. Occurrence of the parasite Prosorhynchus squamatus (Digenea) in mussels Mytilus trossulus from the Gulf of Gdańsk (the southern Baltic Sea). Oceanological and Hydrobiological Studies 45: 615-619. 
 81. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S., Mierzyński Ł. 2017. The adult and immature stages of the new species of the genus Demodex (Acariformes: Demodecidae) with data on parasitism, topography, and topical specificity of demodecid mites in the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis (Rodentia: Muridae). Journal of Parasitology 103: 320-329.  
 82. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Morand S., Ribas A. 2017. A new species and new host record of Demodecidae (Acariformes: Prostigmata) associated with the bandicoot rat (Rodentia: Muridae) from Lao PDR with data on parasitism and a checklist of the demodecid mites of rodents. Systematic and Applied Acarology 22: 1910-1923.
 83. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Zawada Z. 2017. Occurrence of ticks (Parasitiformes, Ixodida, Amblyommidae) on the skin of African buffalo Syncerus caffer (Sparrman, 1779) (Mammalia, Artiodactyla) originating from an area of the Republic of South Africa. Annals of Parasitology 63: 353-355. 
 84. Skóra M.E., Bogacka-Kapusta E., Morzuch J., Kulikowski M., Rolbiecki L., Kozłowski K., Kapusta A. 2018. Exotic sturgeons in the Vistula Lagoon in 2011, their occurrence, diet and parasites, with notes on the fishery background. Journal of Applied Ichthyology 34: 33-38. 
 85. Kornijów R., Pawlikowski K., Drgas A., Rolbiecki L., Rychter A. 2018. Mortality of post-settlement clams Rangia cuneata (Mactridae, Bivalvia) at an early stage of invasion in the Vistula Lagoon (South Baltic) due to biotic and abiotic factors. Hydrobiologia 811: 207-219. 
 86. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2018. The status of Demodex cornei: description of the species and developmental stages, and data on demodecid mites in the domestic dog Canis lupus familiaris. Medical and Veterinary Entomology 32: 346-357. https://doi.org/10.1111/mve.12304.
 87. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Mierzyński Ł., Bidziński K. 2018. Demodecid mites (Acariformes, Demodecidae) in brown long-eared bat Plecotus auritus (Chiroptera, Vespertilionidae) – second record in the world and systematic status of Demodex chiropteralis Hirst, 1921. Annals of Parasitology 64: 109-113. 
 88. Izdebska J.N., Cierocka K., Rolbiecki L., Kozina P., Kołodziej-Sobocińska M. 2018. Demodex melesinus (Acariformes: Demodecidae) – the forgotten European badger parasite, rediscovered after 100 years. Acta Parasitologica 63: 665-668.
 89. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Bidziński K., Jankowska-Jarek M. 2018. Nasopharyngeal mites Halarachne halichoeri (Allman, 1847) parasitizing the gray seal Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) in the Baltic Sea with notes on other parasitic Halarachnidae associated with marine mammals. Oceanological and Hydrobiological Studies 47: 398-404. 
 90. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Pawliczka I. 2019. Digenetic trematode Ogmogaster antarcticus (Notocotylidae) in a fin whale Balaenoptera physalus (Balaenopteridae) stranded in the Baltic Sea. Diseases of Aquatic Organisms 132: 143-149. https://doi.org/10.3354/dao03315.
 91. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Mierzyński Ł., Bidziński K. 2019. Morphological and ontogenetic characteristics of Demodex plecoti sp. nov. (Acariformes: Demodecidae) from the brown long-eared bat Plecotus auritus (Chiroptera: Vespertilionidae), with comments on parasitism. Systematic and Applied Acarology 24: 377-388.
 92. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2019. Demodex foveolator (Acariformes: Demodecidae) from Crocidura suaveolens (Soricomorpha: Soricidae) – the second observation worldwide, and a checklist of the demodecid mites of soricomorphs. Annals of Parasitology 65: 329-332. 
 93. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Cierocka K., Pawliczka I. 2020. Demodex phocidi (Acariformes: Demodecidae) from Phoca vitulina (Carnivora: Phocidae) – the second observation in the world and a supplement to the species description. Oceanological and Hydrobiological Studies 49: 49-55.
 94. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Dzido J. 2020. The helminthofauna of the garfish Belone belone (Linnaeus, 1760) from the southern Baltic Sea, including new data. Annals of Parasitology 66: 237-241. 
 95. Dzido J., Rolbiecki L., Izdebska J.N., Bednarek R. 2020. Checklist of the parasites of European eel Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (Anguillidae) in Poland. Biodiversity Data Journal 8: e52346. 
 96. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2020. The biodiversity of demodecid mites (Acariformes: Prostigmata), specific parasites of mammals with a global checklist and a new finding for Demodex sciurinus. Diversity 12, 261: 1-38. 
 97. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Franke M., Iliszko L., Fryderyk S. 2021. The vector-borne zoonotic nematode Thelazia callipaeda in the Eastern part of Europe, with a clinical case report in a dog in Poland. Pathogens, 10(1), 55: 1-8. 
 98. Rolbiecki L., Kuczkowski T., Izdebska J.N., Rokicki J., Dzido J., Pawliczka I., 2021. Anisakid nematodes in dolphins (Cetacea: Delphinidae) from the Baltic Sea area. Annals of Parasitology 67: 341-345. 
 99. Dzido J., Rolbiecki L., Izdebska J.N., Rokicki J., Kuczkowski T., Pawliczka I. 2021. A global checklist of the parasites of the harbor porpoise Phocoena phocoena, a critically-endangered species, including new findings from the Baltic Sea. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 15: 290-302. 
 100. Rolbiecki L., Arciszewski B., Izdebska J.N. 2021. Philichthys xiphiae (Copepoda; Philichthyidae) – an interesting cranium parasite of the swordfish Xiphias gladius collected from the Baltic Sea. Oceanological and Hydrobiological Studies 50: 333-337. 
 101. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2021. The biodiversity of demodecid mites (Acariformes: Prostigmata), specific parasites of mammals with a global checklist and a new finding for Demodex sciurinus. In: Biodiversity of Mites. Dariusz J. Gwiazdowicz (ed.). Printed Edition of the Special Issue Published in Diversity. MDPI, Basel, Beijing, Wuhan, Barcelona, Belgrade, Manchester, Tokyo, Cluj, Tianjin: 211-239. 
 102. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2021. Demodex crocidurae, a new demodecid mite (Acariformes: Prostigmata) parasitizing the lesser white-toothed shrew and a redescription of Demodex talpae from European mole with data on parasitism in Soricomorpha. Animals 11(9), 2712. 
 103. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Bielecki W. 2022. Demodex bialoviensis sp. nov. (Acariformes, Demodecidae) a new, specific parasite of the European bison Bison bonasus (Artiodactyla, Bovidae). International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 17: 138-143. 
 104. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Bielecki W. 2022. The first data on parasitic arthropods of the European bison in the summer season with a world checklist.  Diversity 14(2), 75. 
 105. Dobrzycka-Krahel A., Rolbiecki L., Karczewski J., Skóra M.E. 2022. Variations in host surfaces morphology and biology of ciliate epibionts explaining distribution pattern of epibionts in the invasive signal crayfish Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852). Journal of Zoology 316, 282-295. https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzo.12953
 106. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Ciechanowski M. 2022. The occurrence of skin mites from the Demodecidae and Psorergatidae (Acariformes: Prostigmata) families in bats, with a description of a new species and new records. Animals 12(7), 875. 
 107. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Rehbein S. 2022. Morphological and ontogenetic characteristics of Miridex putorii (Acariformes: Demodecidae), a new genus and species of skin mite specific to the European polecat Mustela putorius. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 18: 225-231.  

 
Osiągnięcia aplikacyjne / Achievements application
 1. Opracowanie "Nieznormalizowanej metody badania skuteczności szamponów przeciw pchłom", zarejestrowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa [Elaboration of "Non-standardized method of examination of an effectiveness of anti-fleas shampoos”, registered by the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Product, Warszawa]. PB/RPB-462-145/06[mb]. Izdebska J.N., Rolbiecki L.
 2. Opracowanie procedury "Badanie skuteczności preparatów o działaniu kontaktowym (w postaci sprayu, aerozolu, płynu, proszku, pudru) stosowanych do zwalczania stawonogów pasożytniczych (pcheł, wszy, wszołów i kleszczy) na żywicielu", zarejestrowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa [Elaboration of the procedure “Examination of an effectiveness of preparations of contact activity (in a form of spray, aerosol, fluid, dust, powder) used in parasitic arthropods combating (fleas, sucking lice, chewing lice and ticks) on the host”, registered by the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Product, Warszawa]. PB/RPB-462-169/09[AK]. Izdebska J.N., Rolbiecki L.
Realizacja 77 ekspertyz środowiskowych i parazytologicznych (inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, identyfikacje gatunków, badania skuteczności działania repelentów i środków biobójczych do zwalczania stawonogów pasożytniczych) (2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022).
 

 
Udział w konferencjach i seminariach naukowych / Participation in conferences and scientific seminars
 1. Second Estuary Symposium "Estuarine Environments and Biology of Estuarine Species", 18-22.10.1993, Gdańsk, Poland:
  Rolbiecki L., Rokicki J.: Parasitic Metazoa of pike-perch (Stizostedion lucioperca L.) in the Gulf of Gdańsk.
 2. Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone, Second International Symposium on Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geografical Regions, 05-07.09.1996, Sopot, Poland:
  Rolbiecki L., Rokicki J., Grawiński E.: The occurrence of nematod Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974 in the swimbladder of eel      (Anguilla anguilla L.) from the Vistula Lagoon.
  Kulikowski M., Rolbiecki L., Rokicki J.: The occurrence of Myxosporea in skeletal system of Salmonidae and Oncorhynchidae breading and wild fish.
 3. IX Wrocławska Konferencja Parazytologiczna „Behawior Żywiciela w Parazytozach” [IXth Wrocław Parasitological Conference “Host Behavior in Parasitosis”], 24-25.05.1996, Wrocław, Polska.
 4. Konferencja „Poziom Metali Ciężkich w Tkankach Ryb na Różnych Poziomach Presji Człowieka na Zlewnię” [Conference „Heavy Metals Level in Fish Tissues in Case of Various Human Pressure on the Watershed”], 26.06.1997, Balice, Polska:
  Rokicki J., Rolbiecki L., Ligaszewski M.: Zróżnicowanie parazytofauny i stan zdrowotny Salmonidae z rejonu Tatr [Parasite fauna diversity and the health status of Salmonidae from Tatra region].
 5. International Council for the Exploration of the Sea, Working Group on Pathology and Diseases of Marine Organisms, 03-07.03.1998, Gdynia, Poland.
 6. Dyskusja Okrągłego Stołu „Biologia Skorupiaków Południowego Bałtyku z Okazji Wizyty Prof. Dr. Zbigniewa Kabaty (Kanada)” [Round Table Discussion „Biology of Crustaceans from Southern Baltic Sea on the Occasion of the Visit of Prof. Dr. Zbigniew Kabata (Canada)"], 04.06.1998, Gdynia, Polska:
  Rolbiecki L.: Specyficzność żywicielska i topiczna widłonogów pasożytniczych z Zalewu Wiślanego [The host and topic specificity of parasitic copepods from the Vistula Lagoon].
 7. Symposium on Ecology of Bird-Parasite Interactions, 25-28.06.1998, Vilnius, Lithuania:
  Rokicki J., Rolbiecki L., Okulewicz A.: Piscivorous birds in the helminths development cycle of the Gulf of Gdańsk (the Baltic Sea).
 8. IXth International Congress of Parasitology (ICOPA IX) - Parasitology into the 21st Century, 24-28.08.1998, Makuhari, Japan:
  Rokicki J., Rolbiecki L.: Parasitofauna and health condition of the Tatra salmonids fish.
 9. XVIII Zjazd Polskiego Towarzytwa Parazytologicznego [18th Congress of the Polish Parasitological Society], 09-11.09.1998, Olsztyn, Polska:
  Rolbiecki L.: Occurrence of Ancyrocephalus paradoxus (Ancyrocephalidae; Monogenea) in pike-perch from the Vistula Lagoon.
  Rokicki J., Kulikowski M., Rolbiecki L.: Connection between parasite fauna of wild grayling Thymallus thymallus (L.) and farmed fish.
 10. Sympozjum „Ptaki Wodne a Rybactwo” [Symposium "Water Birds and Fishing"], 13.11.1998, Gdynia, Polska:
  Rokicki J., Rolbiecki L., Chibani M.: Rola ptaków rybożernych jako żywicieli pasożytów z Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego [Fish-eating birds role as host of parasites from Gulf of Gdańsk and Vistula Lagoon].
 11. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zastosowanie Technik Molekularnych w Parazytologii” oraz „Bąblowica Wielojamowa – Choroba Przenoszona przez Lisy” [Scientific-Training Conference „An Application of Molecular Techniques in Parasitology”, and ”Alveolar Echinococcosis – Disease Transmitted by Foxes”], 07-08.05.1999, Gdynia, Polska:
  Rokicki J., Węgrzyn G., Rolbiecki L., Kijewska A.: Morfologiczna i molekularna taksonomia rodzaju Anisakis Dujardin, 1845 (Nematoda: Ascaridida) [Morphological and molecular taxonomy of the genus Anisakis Dujardin, 1845 (Nematoda: Ascaridida)].
 12. XII Wrocławska Konferencja Parazytologiczna „Biologia i Ekologia Wektorów w Zwalczaniu Chorób” [XII Wrocław Parasitological Conference “Biology and Ecology of Vectors in Diseases Eradication”], 01-02.06.1999, Wrocław-Karpacz, Polska.
 13. 5th International Symposium on Fish Parasites, 09-13.08.1999, Ceske Budejovice, Czech Republic:
  Rokicki J., Rolbiecki L., Kulikowski M.: Links between Salmonidae farming and parasites of wild grayling Thymallus thymallus.
 14. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Konferencja Naukowa „Bioróżnorodność, Zasoby i Potrzeby Ochrony Fauny Polski” [XVII Congress of Polish Zoological Society and Scientific Conference „Biodiversity, Resources, and Needs in Protection of the Polish Fauna”], 20-23.09.1999, Słupsk, Polska:
  Rolbiecki L.: Helmintofauna ciosy Pelecus cultratus (Cyprinidae) – mało znanej ryby z wód Zalewu Wiślanego [Helmintofauna of sichel Pelecus cultratus (Cyprinidae) – little known fish from Vistula Lagoon waters].
 15. Immunologia w Inwazjach Pasożytniczych. Jubileusz 50-lecia Pracy Naukowej Prof. Dr. Hab. Bernarda Bezubika [Immunology in Parasitic Invasions. 50th Anniversary of Scientific Work of Professor Bernard Bezubik], 22.10.1999, Warszawa, Polska.
 16. Second International Symposium” Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance”, 07-10.05.2000, Kazimierz Dolny, Poland:
  Rolbiecki L., Izdebska J.: The host and topographic specificity of parasitic copepods from the Vistula Lagoon.
 17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oceanografia od Wiedzy do Praktyki” [Polish Scientific Conference „Oceanography from Knowledge to Practice”], 14-16.06.2000, Gdynia, Polska:
  Rokicki J., Rolbiecki L., Wojtkiewicz D.: Występowanie Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculoidea) i związane z tym zmiany patologiczne u węgorza (Anguilla anguilla) z Zatoki Gdańskiej [Occurrence of Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculoidea) and related pathological changes in eel (Anguilla anguilla) from Gulf of Gdańsk].
 18. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich – Szacunek dla Wody [XVIII Congress of Polish Hydrobiologists – Respect for Water], 04-08.09.2000, Białystok, Polska:
  Rolbiecki L.: Lokalizacja metacerkarii Posthodiplostomum cuticola (Digenea, Diplostomidae) u ryb karpiowatych z Zalewu Wiślanego [Location of metacercariae Posthodiplostomum cuticola (Digenea, Diplostomidae) in cyprinids fishes from Vistula Lagoon].
 19. VIII European Multicolloquium of Parasitology, 10-14.09.2000, Poznań, Poland:
  Rolbiecki L., Popiołek M.: Tracheliastes chondrostomi (Copepoda) among beaked carp undermouth Chondrostoma nasus (Pisces; Cyprinidae) in Lake Cakovec, Croatia.
  Rolbiecki L., Rokicki J.: IIIrd stage larvae of Anisakis simplex (Anisakidae; Nematoda) in pike perch (Stizostedion lucioperca) from the Vistula Lagoon, Poland.
  Chibani M., Kijewska A., Ziółkowska M., Rolbiecki L., Rokicki J.: The influence of pollution on the parasitic fauna of flatfish in the Polish zone of the Baltic Sea.
 20. III International Symposium “Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance”, 13-16.05.2001, Kazimierz Dolny, Poland:
  Rolbiecki L.: The role of copepods as intermediate tapeworm hosts in fishes of the Vistula Lagoon.
 21. Tenth Helminthological Days, 04-08.06.2001, Dolní Věstonice, Czech Republic:
  Rokicki J., Rolbiecki L., Janc A.: Does Schistocephalus solidus (Cestoda) compete with Anisakis simplex (Nematoda, L3) in experimentally infected three-spined stickleback?
  Kanarek G., Sitko J., Rolbiecki L., Rokicki J.: Preliminary studies on parasites of Phalacrocorax carbo from the breeding colony at Kąty Rybackie on the Vistula Lagoon (Poland).
 22. Sympozjum Naukowe „Systematyka Eksperymentalna – Stan i Perspektywy Rozwoju w Polsce” [Scientific Symposium “Experimental Systematics – State and Perspectives of Development in Poland”], 18-19.06.2001, Gdańsk, Polska:
  Kolmetz A., Gutowski A., Rolbiecki L., Rokicki J.: Systematyka eksperymentalna Trypanosoma carassi Mitrophanow, 1883 [Experimental systematics of Trypanosoma carassi Mitrophanow, 1883].
  Morozińska-Gogol J., Rolbiecki L., Rokicki J.: Identyfikacja metacerkarii z rodzaju Diplostomum w oparciu o uzyskane stadia dorosłe u eksperymentalnie zarażonych mew śmieszek (Larus ridibundus L.) [The identification of metacercariae of the genus Diplostomum based on obtained adult stages in experimentally infected black-headed gulls (Larus ridibundus L.)].
 23. Third International Symposium “Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions”, 19-22.06.2001, Gdynia, Poland:
  Rokicki J., Rolbiecki L., Szugaj K.: Studies on parasites of perch Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 from the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic).
 24. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego [19th Congress of the Polish Parasitological Society], 06-09.09.2001, Łódź, Polska:
  Rolbiecki L.: Specyficzność topograficzna Diplozoon paradoxum Nordmann, 1832 (Monogenea: Diplozoidae) u leszcza Abramis brama (Linnaeus, 1758) z Zalewu Wiślanego, Polska [Topographic specificity of Diplozoon paradoxum Nordmann, 1832 (Monogenea: Diplozoidae) in the bream, Abramis brama (Linnaeus, 1758) in the Vistula Lagoon, Poland].
  Rolbiecki L., Janc A., Rokicki J.: Ciernik jako potencjalny żywiciel parateniczny w cyklu życiowym Anisakis simplex w Bałtyku na podstawie eksperymentalnego zarażenia [Stickleback as a potential paratenic host in the Anisakis simplex life cycle in the Baltic Sea: results of experimental infection].
 25.  IV International Symposium “Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance”, 06-09.05.2002, Kazimierz Dolny, Poland:
  Kadulski S., Rolbiecki L.: Parasites of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) from Great Poland.
 26. V Slovenské a České Parazitologické Dni [Fifth Czech and Slovak Helminthological Days], 28-31.05.2002, Stará Lesná, Slovenská Republika:
  Rolbiecki L., Rokicki L.: The occurrence of the Anisakis simplex III-stage larvae in autumn herring population from the Vistula Lagoon (Poland).
  Izdebska J., Rolbiecki L.: Parasites of the red squirrel (Sciurus vulgaris L.) from the region of Gdańsk, northern Poland.
  Kanarek G., Rolbiecki L., Sitko J., Baruš V., Rokicki J.: The occurrence of Contracaecum rudolphii Hartwig, 1964 in the cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in northern Poland.
  Rokicki J., Rolbiecki L., Bystydzieńska Z.: New data on the occurrence of Anguillicola crassus (Nematoda; Dracunculoidea) in the Vistula Lagoon.
 27. Fourth European Crustacean Conference, 22-26.07.2002, Łódź, Poland:
  Morozińska-Gogol J., Rolbiecki L., Sywula T., Rokicki J.: Thersitina gasterostei (Copepoda, Ergasilidae) in the three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus from the Southern Baltic Sea.
 28. XIV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna „Parazytologia XX/XXI Wieku” [XIV Wroclaw Parasitological Conference „Parasitology in XX and XXI Century”], 18.10.2002, Wrocław, Polska:
  Rolbiecki L.: Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculiodea) stage III larvae in gasterosteid (Gasterosteidae) fish of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea).
 29. XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich [XIX Congress of Polish Hydrobiologists], 09-12.09.2003, Warszawa, Polska:
  Rolbiecki L., Rokicki J.: Przyczynek do poznania helmintofauny taszy Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758 z polskiej strefy południowego Bałtyku [Contribution to the study on helmintofauna of lumpfish Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758 from the Polish zone of the southern Baltic Sea].
  Rokicki J., Oleszczuk K., Rolbiecki L.: Czynniki kształtujące zarażenie obunogów rodzimych i inwazyjnych z rodzaju Gammarus cystakantami Polymorphus contortus (Bremser, 1821) (Acanthocephala) [Factors influencing the infection of native and invasive amphipod of the genus Gammarus by cystacanths Polymorphus contortus (Bremser, 1821) (Acanthocephala)].
 30. Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego – Zoologia na Progu XXI Wieku [Congress of Polish Zoological Society – Zoology at the Threshold of XXI Century], 15-18.09.2003, Toruń, Polska:
  Rolbiecki L.: Udział stynki Osmerus eperlanus w cyklu życiowym Anguillicola crassus w wodach Zalewu Wiślanego [The contribution of smelt Osmerus eperlanus in the life cycle of Anguillicola crassus in the waters of the Vistula Lagoon].
  Rolbiecki L., Rokicki J., Kolmetz A.: Różnorodność parazytofauny ciernika, Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 ze słonawej Zatoki Puckiej [Diversity of the parasite fauna of three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 from the brackish Puck Bay].
  Rolbiecki L., Wawer E., Wawer A., Rokicki J.: Nitnik wodny Gordius aquaticus (Linnaeus, 1758) z pstrąga tęczowego Oncorhynchus mykiss z Pojezierza Kaszubskiego [Horsehair worms Gordius aquaticus (Linnaeus, 1758) of rainbow trout Oncorhynchus mykiss from the Kashubian Lake District].
  Bystydzieńska Z., Rolbiecki L., Rokicki J.: Nicienie węgorza europejskiego, Anguilla anguilla z wód Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego [Nematodes of European eel Anguilla anguilla from the waters of the Puck Bay and the Vistula Lagoon].
  Kanarek G., Rolbiecki L., Misztal M., Rokicki J.: Reighardia sternae (Diesing, 1864) Ward, 1899 (Pentastomida) z mewy srebrzystej Larus argentatus Pontoppidan, 1763 z Pobrzeża Południowobałtyckiego [Reighardia sternae (Diesing, 1864) Ward, 1899 (Pentastomida) of the herring gull Larus argentatus Pontoppidan, 1763 from the Southern Baltic Coast].
 31. The 6th International Symposium “Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance”, 10-13.05.2004, Kazimierz Dolny, Poland:
  Rolbiecki L.: Habitat preferences of the parasitic copepod Ergasilus sieboldi (Ergasilidae) in the lake trout Salmo trutta m. lacustris (Linnaeus, 1758) in Lake Wdzydze.
  Izdebska J.N., Rolbiecki L.: Initial data on parasites of wild populations of the American mink Mustela vison Schreber, 1777 in Poland.
 32. Baltic – the Sea of Aliens, 25-27.08.2004, Gdynia, Poland:
  Rolbiecki L., Rokicki L.: Infection of European eels Anguilla anguilla with Anguillicola crassus, an exotic swim bladder nematode, in the southern Baltic Sea and adjacent waters.
 33. XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego [20th Jubilee Congress of the Polish Parasitological Society], 02-04.09.2004, Warszawa, Polska:
  Rolbiecki L.: Preliminary results of studies on parasites of the round goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) from the Vistula Lagoon, a species new for Poland, and potential biological consequences.
  Kanarek G., Rolbiecki L., Rokicki J.: Syncuaria squamata (Linstow, 1883) (Nematoda: Acuariidae), a parasitic nematode species new for the fauna of Poland, in the black cormorant (Phalacrocorax carbo).
 34. III Ogólnopolska Konferencja „Fauna Miast Europy Środkowej 21. Wieku” [III Conference „Urban Fauna of Central Europe in the 21st Century”], 23-24.09.2004, Bydgoszcz, Polska:
  Izdebska N., Rolbiecki L.: Występowanie Demodex spp. w korelacji z poziomem zarażenia helmintami szczurów wędrownych Rattus norvegicus z aglomeracji Trójmiasta [The presence of Demodex spp. in correlation with helminth infestation level in the brown rat Rattus norvegicus of the Tri-City agglomeration].
 35. Conference “European Bison Conservation”, 30.09.-02.10.2004, Białowieża, Poland:
  Izdebska J.N, Rolbiecki L.: An analysis of symptoms of parasitic arthropod infection on bison skin.
 36. II Konferencja „Medycyna Podróży” [II Conference „Travel Medicine”], 12-14.05.2005, Białystok, Polska:
  Rolbiecki L., Izdebska J.N.: Larwy III st. Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) u storni Platichthys flesus (L.) z polskiej strefy Zalewu Wiślanego jako ważny problem weterynaryjno-medyczny [The third-stage larvae of Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) in European flounder Platichthys flesus (L.) from the Polish zone of the Vistula Lagoon as an important problem of veterinary medicine].
 37. The 7th International Symposium “Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance”, 17-20.05.2005, Kazimierz Dolny, Poland:
  Rolbiecki L.: Thersitina gasterostei (Copepoda; Ergasilidae), a hostspecific parasite of stickleback (Gasterosteus aculeatus) in the eustarine waters of the Vistula Lagoon.
 38. Zagrożenia Pasożytami dla Węgorza Anguilla Anguilla w Obszarze Transgranicznym Zalewu Wiślanego [Parasites Danger for an Eel Anguilla Anguilla in Transgenic Area of Vistula Lagoon], 16.06.2005, Tolkmicko, Polska:
  Rolbiecki L.: Stan badań nad pasożytami węgorza w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Zalewu Wiślanego [Current knowledge on parasites of eels in Poland, in particular regard to the Vistula Lagoon].
 39. The 8th International Symposium “Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance”, 16-19.05.2006, Kazimierz Dolny, Poland:
  Rolbiecki L., Izdebska J.N.: Comparision of rodents’ parasitofauna from analogous agrocenoses from Greater Poland and Pomerania.
 40. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich [XX Congress of Polish Hydrobiologists], 05-08.09.2006, Toruń, Polska:
  Rolbiecki L.: Nicienie z rodzaju Contracaecum (Anisakidae) u ciernika Gasterosteus aculeatus z Zalewu Wiślanego [Nematodes of the genus Contracaecum (Anisakidae) in three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus from the Vistula Lagoon].
 41. Konfernecja Naukowa „Perspektywy Rozwoju Populacji Żubrów” [The Scientific Conference „Development Prospects of the Bison Population”], 13-14.10.2006, Pszczyna, Polska:
  Izdebska J.N., Rolbiecki L.: Lokalizacja roztoczy pasożytniczych w skórze żubra [Location of parasitic mites in the skin of the European bison].
 42. X Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna [10th Polish Theriological Conference], 13-14.02.2007, Warszawa, Polska:
  Izdebska J.N., Rolbiecki L.: Zróżnicowanie parazytofauny Mus musculus L. (Rodentia, Muridae) z różnych siedlisk – urbicenoz i agrocenoz [Diversity of the parasite fauna of Mus musculus L. (Rodentia, Muridae) from different habitats – urbicenoses and agrocenoses]
  Izdebska J.N., Rolbiecki L.: Porównanie parazytofauny myszy domowej Mus musculus L. (Rodentia, Muridae) z Pomorza Gdańskiego i Wielkopolski [Comparison of parasitofauna of house mouse Mus musculus L. (Rodentia, Muridae) from Gdańsk Pomerania and Wielkopolska-Kujawska Lowland].
 43. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego [21st Congress of the Polish Parasitological Society], 05-07.09.2007, Szczecin-Międzyzdroje, Polska:
  Rolbiecki L., Rokicki J.: Pasożytniczy nicień Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) z taszy Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758 z rejonu południowego Bałtyku [The parasitic nematode Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) in the lumpfish Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758 from the region of southern Baltic].
 44. 7th International Symposium on Fish Parasites, 24-28.09.2007, Viterbo, Italy:
  Rokicki J., Rolbiecki L., Skóra A.: Helminthofauna of twaite shad Alosa fallax (Lacépède, 1803) from the southern Baltic Sea.
 45. The 12th International Symposium “Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance”, 07-09.06.2010, Kazimierz Dolny, Poland:
  Izdebska N.J., Rolbiecki L.: Parasitic arthropods of aquatic vertebrates.
 46. XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego [22nd Congress of Polish Parasitological Society], 01-02.09.2010, Puławy, Polska:
  Rokicki J., Rolbiecki L., Scheffs A.: Parasites of Arctic cod Boreogadus saida (Lepechin, 1774) from the Billefjorden region (Spitsbergen).
 47. V Bcepoccийcкaя Koнфeрeнция c Meҗдyнaрoдным Yчacтиeм пo Teoрeтичecкoй и Мoрcкoй Пaрaзитoлoгии [V All-Russian Conference with International Participation on Theoretical and Marine Parasitology], 23-27.04.2012, Cвeтлoгopcк, Pоссия:  
  Pокицки Е., Pолбиецки Л., Дзиконска-Pинко Ж.: Паразиты полярной тресчки Boreogadus saida (Lepechin, 1774) из района Шпитцбергена.
 48. The 14th International Symposium “Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance”, 28-30.05.2012, Kazimierz Dolny, Poland:
  Izdebska J.N., Rolbiecki L.: The occurrence of Demodex spp. (Acari, Demodecidae) in the brown rat Rattus norvegicus (Rodentia, Muridae).
 49. Międzynarodowa Konferencja ”Żubr w Tradycji Rzeczypospolitej” [International Conference „Wisent in Polish Tradition”], 06-07.09.2012, Kiermusy, Polska:
  Izdebska J.N., Rolbiecki L., Bielecki W., Krawczyk M., Kozina P.: New data on parasitic arthropods in European bison from Białowieża Forest.
 50. II Konferencja Dydaktyczna „Dydaktyka Akademicka: Tradycja i Nowoczesność” [II Didactic Conference “Academic Didactics: Tradition and Modernity], 28.03.2014, Gdańsk, Polska.
 51. The 16th International Symposium “Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance”, 02-04.06.2014, Kazimierz Dolny, Poland:
  Izdebska J.N., Rolbiecki L.: Skin mites of mammals – the current status of research in Poland.
 52. International Conference „Trichinosis and other Parasitic Zoonoses Associated with Food of Animal Origin”, 09-10.10.2014, Puławy, Poland:
  Rolbiecki L., Skrzypczak M., Izdebska J.N., Kozina P.: Third-stage Anisakis simplex (Nematoda: Anisakidae) larvae in herrings caught in autumn in Gulf of Gdańsk as potential source of anisakiasis in human.
 53. Conference “Polish Parasitology at the Turn of the 21st Century”, 20-21.10.2014, Warszawa, Poland:
  Kulikowski M., Rolbiecki L., Rokicki J.: Preliminary results on the parasites of European Grayling (Thymallus thymallus L.) from selected rivers in Sweden.
 54. III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM [III National Academic Didactics Conference IDEATORIUM], 09-10.04.2015, Gdańsk, Polska.
 55. The 17th International Symposium „Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance”, 09-11.06.2015, Janowiec, Poland:
  Izdebska J.N., Rolbiecki L., Kozina P., Skrzypczak M.: New data on occurrence of parasitic arthropods on water-dwelling mammals in Poland.
 56. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego „Zwierzęta w Zmieniającym się Świecie” [XXI Congress of the Polish Zoological Society “Animals in a Changing World”], 11-13.09.2015, Zielona Góra, Polska:
  Skrzypczak M., Rolbiecki L.: Rola tobiasza Ammodytes tobianus (Pisces: Ammodytidae) w krążeniu nicieni z rodzaju Contracaecum (Anisakidae) [The role of small sandeel Ammodytes tobianus (Pisces: Ammodytidae) in the circulation of nematodes of the genus Contracaecum (Anisakidae)].
 57. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Acarological Symposium], 07-10.10.2015, Zielonka, Polska:
  Izdebska J., Rolbiecki L.: Demodecidae – mistrzowie minimalizmu [Demodecidae – masters of minimalism].
 58. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego [XXIV Congress of the Polish Parasitological Society], 05-08.09.2016, Kraków, Polska:
  Kulikowski M., Rolbiecki L., Rokicki J.: Notes on the parasites of European grayling, Thymallus thymallus (L.) (Actinopterygii: Salmonidae), from selected rivers in Poland.
  Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Zawada Z.: Amblyomma hebraeum (Acari: Ixodidae) from the skin of African buffalo, Syncerus caffer, from South Africa.
  Skrzypczak M., Rolbiecki L.: Preliminary studies on helminth communities of small sandeel, Ammodytes tobianus L. (Actinopterygii: Ammodytidae), from the Gulf of Gdańsk and Pomeranian Bay, Poland.
 59. XXXV Sympozjum Akarologiczne [XXXV Acarological Symposium], 24-27.05.2017, Osieck/k. Garwolina, Polska:
  Izdebska J.N., Fryderyk S., Rolbiecki L.: Bezobjawowa infestacja Demodex spp. (Prostigmata, Demodecidae) u kotów Felis catus [Asymptomatic infestation of Demodex spp. (Prostigmata, Demodecidae) in cats Felis catus].
  Izdebska J.N., Cierocka K., Kozina P., Rolbiecki L., Kołodziej-Sobocińska M.: Problemy badań Demodecidae u ssaków drapieżnych – kazus borsuka Meles meles [Problems of Demodecidae research in carnivorous mammals – case of the badger Meles meles].
  Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Zawada Z.: Kleszcze (Ixodida, Amblyommidae) z bawołu afrykańskiego Syncerus caffer z terenu Republiki Południowej Afryki [Ticks (Ixodida, Amblyommidae) from the African buffalo Syncerus caffer from the area of the Republic of South Africa].
  Rolbiecki L., Izdebska J.N., Bidziński K., Jankowska-Jarek M.: Halarachne halichoeri (Mesostigmata, Halarachnidae) jako element ksenozgrupowania parazytofauny szarytki morskiej Halichoerus grypus z Morza Bałtyckiego [Halarachne halichoeri (Mesostigmata, Halarachnidae) as element of xenocommunity of the parasitofauna of the grey seal Halichoerus grypus from the Baltic Sea].
 60. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Parazytozy Zwierząt – Aktualne Zagrożenia – Nowe Rozwiązania Terapeutyczne i Profilaktyczne” [1st Scientific and Training Conference „Animal Parasitoses – Current Threats – New Therapeutic and Prophylactic Solutions”], 26-29.09.2017, Ciechanowice, Polska:
  Rolbiecki L., Rokicki J., Izdebska J.N.: Anisakidoza – rozpoznawanie i zapobieganie [Anisakidosis – recognition and prevention]. 
 61. I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza „Stan i Trendy Zmian w Morzach i Oceanach” [1st Scientific Conference of the Polish Sea Researchers  „State and Change Trends in the Seas and Oceans”], 19-20.10.2017, Sopot, Polska:
  Kornijów R., Drgas A., Pawlikowski K., Rolbiecki L.: Przeżywalność Rangia cuneata (Mactridae, Bivalvia) na wczesnym etapie inwazji w Zalewie Wiślanym w cyklu rocznym. Rola drapieżników, pasożytów i czynników abiotycznych [Survivability of Rangia cuneata (Mactridae, Bivalvia) at the early invasion stage in the Vistula Lagoon in the annual cycle. The role of predators, parasites and abiotic factors].
  Izdebska J.N., Rolbiecki L.: Akarofauna płetwonogich (Carnivora, Pinnipedia) – stan i perspektywy badań [Pinniped acarofauna (Carnivora, Pinnipedia) – research state and prospects].
  Rolbiecki L., Izdebska J.N., Kozina P., Bidziński K., Jankowska-Jarek M.: Nowe dane o parazytofaunie fok z Morza Bałtyckiego [Novel data about parasitofauna of seals from Baltic Sea].
 62. VI Congress of the Society of Parasitologists: International Conference “Contemporary Parasitology – Major Trends and Challenges”, 15-19.10.2018, Saint Petersburg, Russia:
  Rolbiecki L., Kuczkowski T., Rokicki J., Izdebska J.N., Pawliczka I.: Observation on anisakid nematodes from Lagenorhynchus albirostris and Stenella coeruleoalda dolphins in the Baltic Sea area.
 63. III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych [3rd Conference of Doctoral Students of Natural Sciences], 25-28.06.2019, Gdańsk, Polska:
  Kuczkowski T., Rolbiecki L., Dzido J., Izdebska J.N., Fryderyk S., Pawliczka I. 2019. Zróżnicowanie helmintofauny Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae) z Morza Bałtyckiego.[Helminth fauna diversity in Haliocherus grypus (Carnivora, Phocidae) from the Baltic Sea].
 64. XXXVI Sympozjum Akarologiczne [XXXVI Acarological Symposium], 18-21.09.2019, Tryszczyn k. Bydgoszczy, Polska:
  Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L.: Nowe dane o roztoczach skórnych i tkankowych (Prostigmata, Cheyletoidea) u ryjówkokształtnych Soricomorpha [New data on skin and tissue mites (Prostigmata, Cheyletoidea) in soricomorphs Soricomorpha].
  Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S., Cierocka K., Kuczkowski T., Dzido J., Kozina P.: Roztocze skórne i tkankowe (Prostigmata: Demodecidae, Psorergatidae, Epimyodecidae) u ssaków związanych ze środowiskiem wodnym [Skin and tissue mites (Prostigmata: Demodecidae, Psorergatidae, Epimyodecidae) in mammals associated with the aquatic environment].
  Płotka A., Izdebska J.N., Rolbiecki L.: Zróżnicowanie systematyczne oraz topiczne roztoczy skórnych i tkankowych (Prostigmata, Cheyletoidea) u nietoperzy z rodziny mroczkowatych Vespertilionidae – stan i perspektywy badań [Systematic and topic differentiation of skin and tissue mites (Prostigmata, Cheyletoidea) in bats from the family Vespertilionidae - status and perspectives of studies].
 65. II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza “Stan i Trendy Zmian w Morzach i Oceanach” [2nd Scientific Conference of the Polish Sea Researchers „State and Change Trends in the Seas and Oceans”], 24-25.09.2019, Gdynia, Polska:
  Dzido J., Rolbiecki L., Kuczkowski T., Izdebska J.N., Fryderyk S., Kozina P., Pawliczka I.: Kolcogłowy Corynosoma z Morza Bałtyckiego jako zagrożenie zoonotyczne dla człowieka [Spiny-headed Corynosoma from the Baltic Sea as a zoonotic threat to humans].
  Rolbiecki L., Arciszewski B., Izdebska J.N.: Philichthys xiphiae (Copepoda; Philichthyidae) u miecznika Xiphias gladius z Morza Bałtyckiego [Philichthys xiphiae (Copepoda; Philichthyidae) in the swordfish Xiphias gladius from the Baltic Sea].
 66. The XXVth Congress of the Polish Parasitological Society, 09-12.11.2019, Warszawa, Poland:
  Rolbiecki L., Izdebska J.N., Kuczkowski T., Dzido J., Fryderyk S., Kozina P., Pawliczka I., Cierocka K., 2019: Preliminary data on the parasitofauna of seals (Carnivora: Phocidae) from the Baltic Sea.
 67. 5th International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology, online event, 18-21.05.2021, Lithuania:
  Bojarski B., Rolbiecki L., Cierocka K., Izdebska J.N.: Nematoda as the source of information of so-called “amber forest” – what story do they tell us?.
  Bojarski B., Izdebska J.N,, Cierocka K., Rolbiecki L.: Peacock caught again in amber - the second record of the Tuckerellidae family (Acariformes, Prostigmata) in Baltic amber.
 68. Zoonozy – Aktualne Problemy Zdrowia Publicznego w Europie [Zoonosis – Current Public Health Problems in Europe], 09.06.2021, Wrocław, Polska.
 69. Środowisko a Zdrowie i Dobrostan Ludzi i Zwierząt [Environment vs. Health and Welfare of Humans and Animals], 11.06.2021, Szczecin, Polska:
  Dzido J., Kuczkowski T., Rolbiecki L., Izdebska J.N., Fryderyk S., Pawliczka I.: Kolcogłowy Corynosoma spp. u Halichoerus grypus z Morza Bałtyckiego, ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania w monitoringu stanu zdrowia i kondycji bałtyckich populacji fok [Acanthocephalans Corynosoma spp. in Halichoerus grypus from Baltic Sea, with indication for their use in monitoring of the health status and fitness of Baltic seal populations].
 70. Scientific Seminar of the Polish Parasitological Society br./Gdańsk, and the Department of Invertebrate Zoology and Parasitology of the University of Gdańsk, 01.12.2021, Gdańsk, Polska:
  Izdebska J.N., Rolbiecki L.: Demodecidae – mistrzowie adaptacji. Stan badań oraz problemy naukowe i diagnostyczne [Demodecidae – masters of adaptation. State of research and scientific and diagnostic problems].
 71. 3rd Palaeontological Virtual Congress. Palaeontology in the Virtual Era, 01-15.12.2021:
  Bojarski B., Rolbiecki L., Cierocka K., Izdebska J.N.: The story of nematodes from Baltic amber – cases from MAIG collection.
  Cierocka K., Bojarski B., Izdebska J.N., Rolbiecki L.: The peacock mite from MAIG collection – Tuckerellidae inclusion in Baltic amber.  
 72. XXXVIII Zjazd Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego [38th Conference of the Paleoentomological Section of the Polish Entomological Society], 23.03.2022, Gdańsk, Polska:
  Bojarski B., Rolbiecki L., Cierocka K., Izdebska J.N.: Nicienie w bursztynie bałtyckim [Nematodes in the Baltic amber].
   

 
Udział w projektach badawczych / Participation in research projects
 1. Zróżnicowanie parazytofauny ryb karpiowatych (Cyprinidae) i okoniowatych (Percidae) z Zalewu Wiślanego [Diversity of the parasite fauna of cyprinid (Cyprinidae) and percid (Percidae) fishes in the Vistula Lagoon]. 1998-1999, KBN/6P04G 002 14, promotorski, główny wykonawca.
 2. Identyfikacja gatunkowa Anisakidae oraz ich metabolizm węglowodanowy [Identification of Anisakidae species and their carbohydrate metabolism]. 1999-2002, KBN/6PO4B 026 16, główny wykonawca.
 3. Rola ryb ciernikowatych (Gasterosteidae) w cyklu życiowym Anguillicola crassus (Dracunculoidea) – nowego nicienia dla polskiej parazytofauny [Role of Gasterosteidae fish in life cycle of Anguillicola crassus (Dracunculoidea) – new nematode for Polish parasitofauna]. 2001, BW/130-5-0271-1, kierownik i główny wykonawca.
 4. Badania nad rolą stynki (Osmerus eperlanus, Osmeridae) w rozprzestrzenianiu się Anguillicola crassus – nowego gatunku nicienia dla fauny Polski [Study on the role of smelt (Osmerus eperlanus, Osmeridae) in spreading of Anguillicola crassus – new nematode species for Polish fauna]. 2002, BW/1130-5-0057-2, kierownik i główny wykonawca.
 5. Demodecidae (Acari, Actinedida) Polski. Taksonomia, biologia i wybrane aspekty funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel [Demodecidae (Acari, Actinedida) of Poland. Taxonomy, biology, and selected aspects of the host-parasite system functioning]. 2003-2006, KBN/3P04C 015 25 (MNiSW/0313/P04/2003/25), wykonawca.
 6. Pasożyty babki krągłej Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) – nowego, napływowego gatunku dla fauny Polski i wynikające z tego biologiczne konsekwencje w ekosystemie Zalewu Wiślanego [Parasites of round goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) – new, immigrant species for Polish fauna and resulting from this biological consequences in ecosystem of Vistula Lagoon]. 2004, BW/1130-5-0217-4, kierownik i główny wykonawca.
 7. Zagrożenia pasożytami dla węgorza Anguilla anguilla w obszarze transgranicznym Zalewu Wiślanego [Parasites danger for an eel Anguilla anguilla in transgenic area of Vistula Lagoon]. 2004-2005, Phare Fundusz Małych Projektów Euroregionalnych, FW-SPF-01/04-04, główny wykonawca.
 8. Identyfikacja molekularna i metabolizm Anisakinae [Molecular identification and metabolism of Anisakinae]. 2005-2008, KBN/2P04C 024 28 (MNiSW/0420/P04/2005/28), wykonawca.
 9. Badania nad larwalnymi stadiami nicieni z nadrodzin Acuaroidea Railliet, Henry et Sisoff, 1912 i Ascaridoidea Railliet et Henry, 1915 pasożytujących u ciernikowatych (Gasterosteidae) i okoniowatych (Percidae) z wód przybrzeżnych południowego Bałtyku [Study on larval stages of nematodes from Acuaroidea Railliet, Henry et Sisoff, 1912 and Ascaridoidea Railliet et Henry, 1915 superfamilies parasiting in Gasterosteidae and Percidae from south Baltic coastal waters]. 2006-2007, BW/1430-5-0340-6, kierownik i główny wykonawca.
 10. Identyfikacja pasożytniczych Anodonta i Unio (Mollusca, Eulamellibranchia) w oparciu o glochidia uzyskane z eksperymentalnie zarażonych ryb [Identification of parasitic Anodonta and Unio (Mollusca, Eulamellibranchia) based on glochidia derived from experimentally infected fish]. 2008, BW/1430-5-0388-8, kierownik i główny wykonawca.
 

 
Nagrody i wyróżnienia / Awards and distinctions
 • Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 1991/1992 (UG, Gdańsk, 1992).
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej (UG, Gdańsk, 1999).
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za cykl publikacji dotyczących pasożytniczych helmintów (UG, Gdańsk, 2003).
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za cykl publikacji dotyczących pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych kręgowców (UG, Gdańsk, 2005).
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za cykl publikacji dotyczących taksonomii, biologii i strategii życiowych stawonogów (Arthropoda) (UG, Gdańsk, 2017).
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia organizacyjne (UG, Gdańsk, 2018).
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (Warszawa, 2018).
 • Nagroda im. dr inż. Jerzego Masłowskiego za najlepszą pracę dotyczącą biologii Morza Bałtyckiego, opublikowaną na łamach międzynarodowego czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies w 2018 roku (Gdynia, 2019).
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za cykl publikacji nt. „Bioróżnorodność zwierząt bezkręgowych skutkiem adaptacji do życia w zróżnicowanych typach środowisk” (UG, Gdańsk, 2019).
 

 
Członkostwo i pełnione funkcje w Towarzystwach Naukowych / Membership and functions in Scientific Societies
 •  Polskie Towarzystwo Parazytologiczne / Polish Parasitological Society (1994-). 
  • Sekretarz Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (2011-2013).
  • Wiceprzewodniczący Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (2017-2019).
  • Przewodniczący Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (kadencja 2020-2022).
 • Stowarzyszenie Miłośników Żubrów / European Bison Friends Society (2011-).
 • American Society of Parasitologists (2015-).
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej / Polish Society of Laboratory Diagnostics (2016-). 
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe / Gdańsk Scientific Society (2018-).
Inne funkcje, wybrane / Other functions, selected
 • Członek Zespołu ds. Pasożytów w Biotopach Polarnych Komitetu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk (2011-2013).
 • Członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Gdańsku / Member of the Local Ethical Committee for Animal Experiments in Gdańsk (2014-2016).
 • Członek Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk / Member of the Committee of Organismal Biology of Polish Academy of Sciences (2015-2019, kadencja 2020-2023).
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Annals of Parasitology / Member of the Scientific Council of Annals of Parasitology (2020-).
 • Redaktor wydania specjalnego czasopisma Diversity „The Diversity and Ecology of Animal Parasites” / Guest Editor of the special issue on „The Diversity and Ecology of Animal Parasites” (Diversity) (2021).
 • Redaktor wydania specjalnego czasopisma Animals „Parasitic and Pathogenic Mites in Animals" / Guest Editor of the special issue on „Parasitic and Pathogenic Mites in Animals” (Animals) (2021-2022).

 
Nadzór naukowy / Academic supervision
 
Wypromowane prace licencjackie  / Supervised bachelor theses 
 
Biologia
 Biologia medyczna
Ochrona środowiska
 
Wypromowane prace magisterskie / Supervised master theses 
 
Biologia
Biologia medyczna
Ochrona środowiska
 

 
Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG) / Teaching activity (in a period of employment at University of Gdańsk)
 
Studia stacjonarne
Akwakultura – biznes i technologia
 • Choroby i dobrostan ryb, wykład, II rok I st. (2019-2021)
 • Choroby i dobrostan ryb, ćwiczenia, II rok I st. (2019-2021)
Biologia
 • Fauna Polski (ryby, krągłouste), wykład, V rok 5-letnie (2006)
 • Parazytologia, wykład, II rok II st. (2012-2018, 2020-2021)
 • Podstawy parazytologii człowieka, wykład, III rok I st. (2013-2021)
 • Systematyka bezkręgowców / Ewolucja i systematyka bezkręgowców, ćwiczenia, I rok 5-letnie i I rok I st. (2001-2002, 2004-2011)
 • Parazytologia organizmów morskich, ćwiczenia, III, IV i V rok 5-letnie (2005-2007)
 • Systematyka bezkręgowców / Fauna regionalna bezkręgowców, zajęcia terenowe, I rok 5-letnie (1999-2004)
 • Seminarium, I rok II st. (2013-2015)
 • Seminarium, II rok II st. (2012-2013, 2015-2021)
 • Pracownia dyplomowa, III rok I st. (2008-2016, 2018, 2020)
 • Pracownia dyplomowa, II rok II st. (2016-2018, 2020-2021)
 • Pracownia magisterska, II rok II st. (2014)
 • Pracownia półdzienna, III rok 5-letnie (2001-2007)
 • Pracownia specjalna, IV rok 5-letnie (1999-2004, 2006-2008)
 • Pracownia specjalna, V rok 5-letnie (2002)
 • Pracownia specjalnościowa, I rok II st. (2008-2009, 2011-2021)
 • Pracownia specjalnościowa, II rok II st. (2010, 2012-2017, 2019-2020)
Biologia medyczna
 • Diagnostyka parazytologiczna z elementami mykologii, wykład, I rok II st. (2018-2021)
 • Neuroparazytologia, wykład, II rok II st. (2018-2019)
 • Parazytologia medyczna, wykład, II rok I st. (2016-2021)
 • Seminarium, III rok I st. (2017)
 • Seminarium, II rok II st. (2018-2021)
 • Pracownia dyplomowa, III rok I st. (2017-2021)
 • Pracownia dyplomowa, II rok II st. (2019-2021)
 • Pracownia specjalnościowa, I rok II st. (2017-2020)
 • Pracownia specjalnościowa, II rok II st. (2018-2020)
Biotechnologia
 • Zoologia i parazytologia stosowana, ćwiczenia, I rok 5-letnie (1993-2000)
 • Zoologia i parazytologia stosowana, zajęcia terenowe, I rok 5-letnie (1994-1995, 1999-2000)
Chemia
 • Zoologia, wykład, II rok I st. (2010-2012)
 • Zoologia stosowana, ćwiczenia, II rok 5-letnie (2004-2006) 
Genetyka i biologia eksperymentalna
 • Parazytologia medyczna, wykład, I rok I st. (2018-2021)
Geografia
 • Biologia dla przyrodników, wykład, II rok I st. (2009)
 • Biologia dla przyrodników, ćwiczenia, II rok I st. (2011-2013)
Kryminologia
 • Podstawy biologii, wykład, I rok II st. (2016-2020)
Oceanografia
 • Parazytologia organizmów morskich, ćwiczenia, III rok 5-letnie (1995-2007)
Ochrona Środowiska
 • Biologia, wykład, I rok I st. (2013-2020)
 • Biologia ogólna / Biologia, ćwiczenia, I rok 5-letnie i I rok I st. (1999-2002, 2012)
 • Pasożyty w środowisku, ćwiczenia, II rok II st. (2004)
 • Zoologia stosowana, ćwiczenia, II, III, IV rok 5-letnie i II rok I st. (1997-2000, 2003-2006)
 • Różnorodność biologiczna, zajęcia terenowe, I rok II st. (2005)
 • Seminarium, III rok I st. (2015-2016, 2018)
 • Seminarium, II rok II st. (2018-2019)
 • Pasożyty w morzu, pracownia specjalistyczna, I rok II st. (2004-2005)
 • Pracownia dyplomowa, III rok I st. (2010, 2018, 2020-2021)
 • Pracownia magisterska, II rok II st. (2019)
 • Pracownia specjalizacyjna, I rok II st. (2009-2011, 2018)
 • Pracownia specjalizacyjna, II rok II st. (2018)
Przyroda
 • Podstawy parazytologii człowieka, wykład, III rok I st. (2013-2014)
Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii
 • Seminarium grupy badawczej, II rok III st. (2016)
 • Seminarium grupy badawczej, IV rok III st. (2017-2021)

Studia niestacjonarne
Biologia
 • Systematyka bezkręgowców / Ewolucja i systematyka bezkręgowców, wykład, I rok I st. (2004-2009)
 • Diagnostyka medyczna i weterynaryjna pasożytów, wykład, I rok II st. (2002-2003)
 • Wybrane zagadnienia z zoologii stosowanej, wykład, II rok I st. (2005-2007)
 • Systematyka bezkręgowców / Ewolucja i systematyka bezkręgowców, ćwiczenia, I rok I st. (1999-2005)
 • Proseminarium, III rok I st. (2004, 2006-2009)
 • Proseminarium, I rok II st. (2005-2009)
 • Seminarium, II rok II st. (2009-2011)
 • Pracownia dyplomowa, III rok I st. (2004-2006)
 • Pracownia dyplomowa, II rok II st. (2009, 2011)
 • Pracownia magisterska, I rok II st. (2007-2008)
 • Pracownia magisterska, II rok II st. (2006-2008)
 • Pracownia półdzienna, I rok II st. (2004-2005)
 • Pracownia specjalizacyjna, I rok II st. (2007, 2009-2010)
 • Pracownia specjalizacyjna, II rok II st. (2008-2010)
 • Pracownia specjalna, I rok II st. (2002-2003)
Ochrona Środowiska
 • Pasożyty w środowisku, wykład, I rok II st. (2012)

Inne, wybrane
 
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Czy ryby mogą być dla człowieka źródłem zarażenia pasożytami ? Wykład (2005)
Kursy i szkolenia 
 • Podstawy ichtioparazytologii – pasożyty jako element środowiska morskiego i czynnik chorobotwórczy. Kurs „Ichtiologia morza” dla studentów kierunków przyrodniczych, wykład i ćwiczenia (2018, 2019, 2021)