mgr Agata Pielowska-Ceranowska
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
doktorantka
e-mail: agata.pielowska@phdstud.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/513
 
MSc Agata Pielowska-Ceranowska
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
PhD student
e-mail:agata.pielowska@phdstud.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/513
 

 


 
 
                                                   
konferencyjne    
 
 
  Opisane nowe taksony New taxa described
 
https://orcid.org/0000-0001-9247-0031
 

Zainteresowania naukowe 
 • Taksonomia, ewolucja i biologia kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae), ze szczególnym uwzględnieniem hematofagicznego rodzaju Culicoides.
 • Morfologia porównawcza i funkcjonalna współczesnych i fosylnych Ceratopogonidae.
 • Ewolucja, systematyka, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna hematofagów z rzędu Diptera.
 • Paleoentomologia; inkluzje w żywicach kopalnych.
   
Research area
 • Taxonomy, evolution and biology of biting-midges (Diptera: Ceratopogonidae), with particular emphasis of the hematophagous genus Culicoides.
 • Comparative and functional morphology of extant and extinct Ceratopogonidae.
 • Evolution, systematics, taxonomic and morphological biodiversity of hematophagous insects from the order Diptera.
 • Paleoentomology; inclusions in fossil resins.

 
Publikacje
Publications
 
 1. Dominiak P., Pielowska A., Sontag E. 2015. Type specimens of fossil and extant species of dipterans (Insecta: Diptera) in the collection of the Department of Invertebrate Zoology and Parasitology, University of Gdańsk (Poland). Dipteron 31: 7-16.
 2. Pielowska A., Sontag E., Szadziewski R. 2018. Haematophagous arthropods in Baltic amber. Annales Zoologici, 68 (2): 237-249. doi:10.3161/00034541ANZ2018.68.2.003 
 3. Sontag E., Pielowska-Ceranowska A., Kentzer B., Gwizdalska-Kentzer M., Szwedo J. 2020. The biting midges rule(s)—Professor Ryszard Szadziewski. Palaeoentomology 003 (5): 445–460. https://doi.org/10.11646/palaeoentomology.3.5.2
  https://www.mapress.com/j/pe/article/view/palaeoentomology.3.5.2/41707
 4. Pielowska-Ceranowska A., Szwedo J. 2020. Wing Interference Patterns in patterned wings of Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) – exploring potential identification tool. Zootaxa 4868 (3): 389–407. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4868.3.4
 5. Pielowska-Ceranowska A., Azar D., Szwedo J. 2022. New fossil biting midge from the Lower Cretaceous amber of Lebanon (Diptera: Ceratopogonidae). Cretaceous Research 129, 105004, 1–9. 10.1016/j.cretres.2021.105004 [available online 27 August 2021]
 6. Pielowska-Ceranowska A., Azar D., Szwedo J. 2022. Redescription of Minyohelea nexuosa (Diptera: Ceratopogonidae) based on a new specimen from Lebanese amber. Palaeoentomology 005 (2): 137–141. https://doi.org/10.11646/palaeoentomology.5.2.5
 7. Azar D., Pielowska-Ceranowska A., Szwedo J. 2022. Two new species of the genus Trichomyia (Diptera: Psychodidae) from Lower Miocene Dominican amber. Palaeoentomology 005 (6): 579–598. https://doi.org/10.11646/palaeoentomology.5.6.8


Wystąpienia i abstrakty konferencyjne / Presentations and conference abstracts
 
 1. Kania I., Jordan-Stasiło W., Dampc J., Pielowska A. 2019. Wzory interferencyjne skrzydeł jako nowe cechy diagnostyczne Sternorrhyncha (Hemiptera). XXVI Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna, Bieszczady – Berezka, 17-20 września 2019, p. 38. ISBN 978-83-66185-18-0 [poster] 
 2. Brysz A.M., Pielowska A. 2019. Patterns in chaos? 16th International Auchenorrhyncha Congress, 12th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Significance, Cuc Phuong NP, Vietnam, July 2nd - 8th, 2019. Program and Abstracts. Vietnam National Museum of Nature, Hanoi, pp. 118–120. [poster] 
 3. Pielowska A. 2019. Diversity of functional trophic groups in fossil biting-midges (Diptera: Ceratopogonidae). Amberif 2019. International Symposium "Amber. Science and art", 20-23 March 2019, Gdańsk. 
 4. Pielowska A. 2019. Funkcjonalne grupy troficzne wśród kopalnych kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae). XII Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: "Biologia i systematyka muchówek", XXXVIII Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE. Górzno, 26-28 kwietnia 2019.
 5. Sontag E., Bojarski B., Brysz A.M., Pielowska A., Szwedo J. 2019. Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk: 20 years of science and education. In: Nascimbene P.C. (ed.) Abstracts. 8th International Conference on Fossil Insects, Arthropods & Amber, Santo Domingo 2019, pp. 134–135. [poster] 
 6. Szwedo J., Sontag E., Szawaryn K., Bojarski B., Brysz A., Pielowska A. Museum of Amber Inclusions University of Gdańsk – Collections and Databases. 1st Palaeontological Virtual Congress, December 1st-15th, 2018. Book of Abstracts, Palaeontology in a virtual era., p. 126. 
 7. Pielowska A. 2018. Blood-sucking genus Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) in the Upper Cretaceous fossil record. Ist Palaeontological Virtual Congress. 1-15 December 2018. Abstracts, Palaeontology in a virtual era., p. 142. 
 8. Szwedo J., Pielowska A. 2018. Databases and databasing of fossil Hemiptera. p. 67. Abstract Book. 8th European Hemiptera Congress, 24-29
  June 2018, Katowice-Zawiercie, Poland. 140 pp.
 9. Pielowska A., Sontag E., Szadziewski R. 2018. Haematophagous arthropods in Baltic amber. Amberif 2018. International Symposium “Amber. Science and art”, 21-24 March 2018, Gdańsk; Abstracts, p. 20.
 10. Pielowska A., Szadziewski R. 2018. Hematofagiczny rodzaj Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) w górnokredowym zapisie kopalnym. XI Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: „Biologia i systematyka muchówek”, XXXVII Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE. Toruń-Przysiek, 20-22 kwietnia 2018. 
 11. Pielowska A., Dominiak P. 2017. Wstępne wyniki badań nad ubarwieniem strukturalnym skrzydeł kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae). X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: „Biologia i systematyka muchówek”, XXXVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE. Toruń-Przysiek, 21-23 kwietnia 2017.
 12. Szwedo J., Pielowska A. 2017. HeFo - Hemiptera Fossils Database –beginnings and state of the art. Mejdalani G. & Felix M. (eds.), Book of Abstracts 15th International Auchenorrhyncha Congress and 10th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, July 9th-15th 2017, Mendes, Brazil, 19–20.
 13. Szwedo J., Pielowska A. 2017. HeFo - Hemiptera Fossils Database – beginnings and state of the art. XXV Jublileuszowa Konferencja Mszyce i inne pluskwiaki, Katowice-Kochcice, 24-27 kwietnia 2017. książka abstraktów, 44. (referat)
 14. Pielowska A., Szwedo J. 2017. HeFo - Hemiptera Fossils Database – beginnings and state of the art Palaeoentomological Conference “Insects in fossil record” and 34th Meeting of Palaeoentomological Section, Polish Entomological Society. [talk]
        

Opisane nowe taksony
New taxa described
 
(† - fosylne, fossil)
 
Opisane gatunki / Species described:

 

 1. Minyohelea nexuosa, Pielowska-Ceranowska, 2022 (Diptera: Ceratopogonidae; Lower Cretaceous Lebanese amber)