mgr Agata Pielowska-Ceranowska
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
doktorantka
e-mail: agata.pielowska@phdstud.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/513
 
MSc Agata Pielowska-Ceranowska
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
PhD student
e-mail:agata.pielowska@phdstud.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/513
 

 


 
 
                                                   
konferencyjne    
 
 
 
https://orcid.org/0000-0001-9247-0031
 

Zainteresowania naukowe 
  • Taksonomia, ewolucja i biologia kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae), ze szczególnym uwzględnieniem hematofagicznego rodzaju Culicoides.
  • Morfologia porównawcza i funkcjonalna współczesnych i fosylnych Ceratopogonidae.
  • Ewolucja, systematyka, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna hematofagów z rzędu Diptera.
  • Paleoentomologia; inkluzje w żywicach kopalnych.
     
Research area
  • Taxonomy, evolution and biology of biting-midges (Diptera: Ceratopogonidae), with particular emphasis of the hematophagous genus Culicoides.
  • Comparative and functional morphology of extant and extinct Ceratopogonidae.
  • Evolution, systematics, taxonomic and morphological biodiversity of hematophagous insects from the order Diptera.
  • Paleoentomology; inclusions in fossil resins.

 
Publikacje
Publications
 


Wystąpienia i abstrakty konferencyjne / Presentations and conference abstracts