Kolekcja Bezkręgowców Współczesnych [CEI UG] / Collection of Extant Invertebrates [CEI UG]

Kolekcja Inkluzji w Bursztynie [MAI UG] / Collection of Amber Inclusions [MAI UG]