dr Sonia Zięba
Sekretariat 
referent techniczny
e-mail: sonia.zieba@ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/507
 
Sonia Zięba, PhD
Secretary's office 
e-mail: sonia.zieba@ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/507
 

 
 

Zainteresowania badawcze

Publikacje

Granty naukowe

 

Research areas

Publications

Scientific grants

 

   

  
 
Zainteresowania badawcze
 
Szacowanie czasu zgonu na podstawie analizy procesów tanatochemicznych dla potrzeb medycyny sądowej.

 

 

Research area

Time of death estimation based on the analysis of tanatochemical processes in forensic medicine. 

 


Publikacje
Publications
 
Publikacje recenzowane
Peer-reviewed publications
 
  1. Zięba S., Wiergowski M., Krzyżanowska M., Gos T., Sołtyszewski I. 2021. Time of death estimation based on the analysis of tanathochemical processes in forensic medicine. Romanian Journal of Legal Medicine 29: 261-271.
  2. Brunka Z., Ryl J., Brushtulli P., Gromala D., Walczak G., Zięba S., Pieśniak D., Sein Anand J., Wiergowski M. 2022. Selected political criminal poisonings in the years 1978-2020: detection and treatment. Toxics 10: 1-23. https://doi.org/10.3390/toxics10080468
  3. Zięba S., Wiergowski M., Cieślik B.M., Sein Anand J., Krzyżanowska M. 2023. Uncertainty of Postmortem Time Estimation Based on Potassium Ion Determination in Vitreous Humor Using Potentiometric Ion-Selective Electrode and Microwave-Induced Plasma with Optical Emission Spectrometry Methods. Separations 10: 1-15. https://doi.org/10.3390/separations10030201

 
Inne publikacje
Other publications
 
  • Zięba S., Wiergowski M., Kaliszan M., Sołtyszewski I., Jankowski Z. 2019. Szacowanie czasu zgonu na podstawie analizy procesów tanatochemicznych. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medyczyny Sądowej i Kryminologii: Medycyna Sądowa i diagnostyka - wspólnota celów, synergia efektów, Lublin, 18-20 września 2019: 45-46.
  • Zięba S., Wiergowski M., Gos T., Krzyżanowska M., Sołtyszewski I. 2021. Szacowanie czasu zgonu na podstawie wieloparametrowej analizy procesów biologicznych i fizykochemicznych dla potrzeb medycyny sądowej. V Konferencja Młodych Chemików Sądowych, Kraków, 10-11 czerwca 2021: 55-56
  • Zięba S., Wiergowski M., Gos T., Krzyżanowska M., Sołtyszewski I. 2021. Ustalenie interwału pośmiertnego na podstawie stężeń substancji endogennych w materiale biologicznym dla potrzeb medycyny sądowej. XIII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Gdańsk, 16-17 września 2021:38.
  • Zięba S., Wiergowski M., Cieślik B.M., Krzyżanowska M. 2022. Wiarygodność szacowania czasu zgonu w oparciu o analizę wybranych zgonów z wykorzystaniem metody biochemicznej. CASUS 2022: Konferencja Naukowa "Jesienne spotkania z kazuistyką", Kraków, 16-17 września 2022: 22.
  • Zięba S., Wiergowski M., Cieślik B.M., Sein A.J., Krzyżanowska M. 2023. Uncertainty of postmortem time estimation based on potassium ion determination in vitreous humour using potentiometric ion-selective electrode and microwave-induced plasma with optical emission spectrometry methods. 60th International Association of Forensic Toxicologists Meeting, Rzym, Włochy. 27-31 sierpnia 2023: 104.
  • Zięba S., Wiergowski M., Cieślik B.M., Sein A.J, Krzyżanowska M. 2023. Szacowanie czasu zgonu na podstawie oznaczania stężenia jonów potasu w ciele szklistym oka przy użyciu potencjometrycznej elektrody jonoselektywnej i plazmy indukowanej mikrofalami połączonej z optyczną spektrometrią emisyjną. Nowe trendy w badaniu człowieka dla celów sądowych: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii ; XXXIX Konferencja Toksykologów Sądowych ; VIII Konferencja Genetyków Sądowych, Tarnowo Podgórne - Poznań, 13-15 września 2023: 92-93.
  • Zięba S., Wiergowski M., Cieślik B.M., Sein A.J, Krzyżanowska M. 2023. Uncertainty of postmortem time estimation based on potassium ion determination in vitreous humour using potentiometric ion-selective electrode and microwave-induced plasma with optical emission spectrometry methods. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego : III Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu pamięci prof. dr. hab. n. med. Piotra Lassa ; V Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży IMMiT GUMed ; XXVII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego GUMed, Gdynia, 28-30 września 2023: 185.

 

Granty naukowe
Scientific grants