prof. dr hab. Ryszard Szadziewski 
Stanowisko: profesor emerytowany
e-mail: ryszard.szadziewski@ug.edu.pl
tel. : 58 523 61 81
pokój: C/508
prof. dr hab. Ryszard Szadziewski
professor emeritus
e-mail: ryszard.szadziewski@ug.edu.pl
tel. :+48 58 523 61 81
room: C/508
 

 
 

Zainteresowania badawcze

Publikacje

Opisane nowe taksony

Granty naukowe

Członkostwo

Nagrody

Research areas

Publications

New taxa described

Scientific grants

Membership

Awards

   

 

Zainteresowania badawcze

Zoologia systematyczna, taksonomia, paleoentomologia

Research area

Systematic zoology, taksonomy, paleoentomology

 

Publikacje
Publications

 1. Dominiak P., Szadziewski R. 2023. Taxonomic status of two European sibling and barcode-sharing species of Brachypogon Kieffer, 1899 (Diptera: Ceratopogonidae). Zootaxa 5319 (1): 145–147. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5319.1.12
 2. Hoffeins Ch., Hoffeins H.W., Szadziewski R. 2022. Supplement to the checklist of Macromycetes (Fungi) from the village of Wyskok in the Masurian Lakeland, NE Poland. Rocznik Muzeum Górnośląskiegi w Bytomiu (Przyroda) 28: 1-10. 
 3. Szadziewski R., Gwizdalska-Kentzer M., Bologna M.A., Molfini M. 2022. A new canthariphilous species of the genus Atrichopogon Kieffer, 1906 from central Italy (Diptera: Ceratopogonidae). The European Zoological Journal, 89(1): 608–614. https://doi.org/10.1080/24750263.2022.2066209 
 4. Szadziewski R., Grogan W.L., Sontag E. & Bojarski B. 2022. A new genus of predatory midge in the Monohelea complex from Eocene Baltic amber (Diptera: Ceratopogonidae). Insecta Mundi 0919: 1–9. 
 5. Szadziewski R., Bojarski B., Sontag E. & Szwedo J. 2022. A new giant dung midge from Miocene Ethiopian amber (Diptera: Scatopsidae). Zootaxa 5099 (5): 549–562. doi:10.11646/zootaxa.5099.5.3
 6. Szadziewski R., Sontag E., Pankowski M.V. 2021. A new biting midge of the genus Forcipomyia Meigen, 1818 from Miocen Ethiopian amber (Diptera: Ceratopogonidae). Palaeoentomology 4 (5): 441-444. 
 7. Thunes KH, Søli GEE, Thuróczy C, Fjellberg A, Olberg S, Roth S, Coulianos C-C, Disney RHL, Starý J, Vierbergen G, Jonassen T, Anonby J, Köhler A, Menzel F, Szadziewski R, Stur E, Adaschkiewitz W, Olsen KM, Kvamme T, Endrestøl A, Podenas S, Kobro S, Hansen LO, Kvifte GM, Haenni J-P, Boumans L. 2021. The Arthropod Fauna of Oak (Quercus spp., Fagaceae) Canopies in Norway. Diversity; 13 (7), 332: 1-31. https://doi.org/10.3390/d13070332
 8. Peñalver E., Arillo A. Szadziewski R. & Jeffrey D. S. 2021. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from the middle Eocene Anglesea amber (Australia) originated in a subpolar greenhouse earth. Historical Biology https://doi.org/10.1080/08912963.2021.1924700, 1–11. 
 9. Dominiak, P., Szadziewski, R. & Salmela, J. 2020. Descriptions of Brachypogon surma sp. n. from Finland and B. singularis (Santos Abreu, 1918) from the Canary Islands (Diptera, Ceratopogonidae). Norwegian Journal of Entomology 67, 235–245.
 10. Szadziewski R., Gwizdalska-Kentzer M. 2020. New records of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from the United Arab Emirates, with a description of a new species. Zootaxa 4894 (4): 594-597.  https://doi.org/10.11646/zootaxa.4894.4.6
 11. Skibińska, K., Szadziewski, R., Kania, I. & Krzemiński, W. 2020. A new species of Bruchomyiinae (Diptera: Psychodidae) from Baltic amber. Zootaxa, 4838: 147–150.
 12. Ciliberti P., d’Oliveira, Slikboer, L., Szadziewski R. 2020. An update of the Forcipomyiinae fauna of the Netherlands (Diptera: Crtatopogonidae). Nederlanse Faunistische Mededelingen 54: 107–114. 
 13. Szadziewski R., Sontag E., Bojarski B. 2020. First record of the relict australian genus Meunierohelea in Miocene Dominican Amber (Diptera: Ceratopogonidae) Annales Zoologici 70(2): 285-288. 
 14. Szadziewski R. 2020. Dr Stanisław Piątkowski (1942–2020). Dipteron, 36: 22–25. 
 15. Szadziewski R., Dominiak P., Withers P. 2020. Two new species of biting midges from France and Algeria (Diptera: Ceratopogonidae). Annales Zoologici 70 (1): 113-120. 
 16. Krzemiński W., Blagoderov V., Azar D., Lukashevich E., Szadziewski R., Wedmann S., Nel A., Collomb F.M., Waller A., Nicholson D.B. 2019. True flies (Insecta: Diptera) from the late Eocene insect limestone (Bembridge Marls) of the Isle of Wight, England, UK. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 110, 3-4, 495–554.
 17. Szadziewski R., Sontag E., Szwedo J. 2019. Mosquitoes of the extant genus Coquillettidia Dyar, 1905 vectoring avian malaria (Diptera: Culicidae) from Eocene Baltic amber. Palaeoentomology, 2 (6): 650–656. https://doi.org/10.11646/palaeoentomology.2.6.16
 18. Szadziewski1 R., Sontag E., Krzemiński W., Szwedo J. 2019. Two new genera of insectivorous biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from mid-Cretaceous Burmese amber. Palaeoentomology 002 (6): 657–664.
 19. Szadziewski R., Dominiak P., Sontag E., Krzemiński W., Wang B., Szwedo J. 2019. Haematophagous biting midges of the extant genus Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) evolved during the mid-Cretaceous. Zootaxa, 4688 (4): 535–548. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4688.4.5
 20. Dominiak P., Szadziewski R. 2018. The taxonomic status of two species of predaceous midges in the genera Bezzia and Palpomyia described by STÆGER(1839) in the genus Ceratopogon (Diptera: Ceratopogonidae: Palpomyiini). Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 34: 94-108. 
 21. Szadziewski R., Sontag E. 2018. First male of Corethrella andersoni Poinar & Szadziewski, 2007 (Diptera: Corethrellidae) from mid-Cretaceous Burmese amber. Palaeoentomology 001 (1): 047–050. 
 22. Szwedo J., Szadziewski R., Sontag E. 2018. Najstarszy opis inkluzji zwierzęcych w bursztynie bałtyckim opublikowany w Krakowie w 1583 roku, na podstawie falsyfikatów z Gdańska / The oldest description of animal inclusions in Baltic amber published in Cracow, in 1583, based on fakes from Gdańsk. Bursztynisko. The Amber Magazine, 42: 12–15. 
 23. Szadziewski R., Sontag E., Dominiak P. 2018. A new chironomid with a long proboscis from Eocene Baltic amber (Diptera: Chironomidae: Tanypodinae). Annales Zoologici, 68: 601-608. 
 24. Dominiak, P., Szadziewski R., Nel A. 2018. A new species of the haematophagous genus Austroconops Wirth & Lee (Diptera: Ceratopogonidae: Leptoconopinae) from middle Cretaceous amber of Charente-Maritime, France Cretaceous Research 92: 231-239.  https://doi.org/10.1016/j.cretres.2018.08.005
 25. Pytlos R., Szadziewski R. 2018. Rola Gdańska w badaniach i promocji bursztynu bałtyckiego / Gdańsk’s role in Baltic amber research and promotion. pp. 204–213, In: SZADZIEWSKI R., PYTLOS R., SZWEDO J. (eds.), Bursztyn bałtycki – skarb Zatoki Gdańskiej / Baltic amber – treasure of the Bay of Gdańsk. Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk. ISBN 978-83-906791-9-8 .
 26. Szadziewski R., Szwedo J., Sontag E. 2018. Fauna lasu bursztynowego / Fauna of the amber forest. pp. 38–75, 216–217. In: Szadziewski R., Pytlos R., Szwedo J. (eds.), Bursztyn bałtycki – skarb Zatoki Gdańskiej / Baltic amber – trasure of the Bay of Gdańsk. Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk. ISBN 978-83-906791-9-8 .
 27. Szadziewski R., Pytlos R., Szwedo J. 2018. Słowo wstępne / Foreword. p. 3. In: Szadziewski R., Pytlos R., Szwedo J. (eds.), Bursztyn bałtycki – skarb Zatoki Gdańskiej / Baltic amber – treasure of the Bay of Gdańsk. Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk. ISBN 978-83-906791-9-8 .
 28. Pielowska A., Sontag E., Szadziewski R. 2018. Haematophagous arthropods in Baltic amber. Annales Zoologici, 68(2):237-249. doi:10.3161/00034541ANZ2018.68.2.003 
 29. Sontag E., Szwedo J., Szadziewski R. 2018. 20 years of the Museum of Amber Inclusions at the University of Gdańsk. pp. 9–12. In: Wagner-Wysiecka, E., Szwedo J., Sontag E., Sobecka A., Czebreszuk J., Cwaliński M. (eds.), International Symposium Amber. Science and Art. Abstracts. Gdańsk, Poland, 22-23 March 2018. Gdańsk International Fair Co. (MTG SA), Gdańsk, 166 pp. ISBN 978-83-908187-1-9 [talk] 
 30. Szadziewski R. 2018. Wzmianka o bursztynie w “Dziejach Prus” wydanych w 1725 roku/Amber mentioned in The History of Prussia published in 1725. Bursztynisko 41: 49
 31. Szadziewski R.,Żóralski R. 2018. Dr Bogusław Soszyński (1947-2018). Dobry duch polskiej dipterologii / Dr Bogusław Soszyński. Good spirit of Polish dipterology. Dipteron 34: 1-3. DOI:10.5281/zenodo.1244303. 
 32. Szadziewski, R., Krynicki V. E., Krzemiński, W. 2018. The latest record of the extinct subfamily Eoptychopterinae (Diptera: Ptychopteridae) from Upper Cretaceous amber of North Carolina. Cretaceous Research 82: 147-151.  https://doi.org/10.1016/j.cretres.2017.10.011
 33. Szadziewski R. 2018. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) as indicators of biostratigraphy, ecological reconstructions and identification of amber deposits. 2018. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 107: 219-230. doi.org/10.1017/S1755691017000378 [Published online: 18 January 2018] https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S1755691017000378
 34. Hoffeins Ch., Hoffeins H.W., Szadziewski R. 2017. Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland. Rocznik Muzeum Górnośląskiegi w Bytomiu (Przyroda) 23: 1-27. 
 35. Navai S., Dominiak P., Szadziewski R. 2017. Vertebrate blood-feeding biting midges of the subgenus Lasiohelea Kieffer of Forcipomyia Meigen in Europe (Diptera:Ceratopogonidae) with new synonyms. Annales Zoologici 67: 823-835.
 36. Alwin-Kownacka A., Szadziewski R., Szwedo J. 2017. Predatory midges of the tribes Palpomyiini and Sphaeromiini (Diptera: Ceratopogonidae) from the Middle East, with keys and descriptions of new species. European Journal of Taxonomy, 318: 1-30. doi:10.5852/ejt.2017.318 http://www.europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/443 
 37. Filatov S., Szadziewski R. 2017. Annotated checklist and distribution of Culicoides biting midges of Ukraine (Diptera: Ceratopogonidae), Journal of Natural History. 51: 487-511. http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2017.1293744
 38. Stebner F., Szadziewski R., Rühr P.T., Singh,H., Hammel, J.U., Kvifte G.M., & Rust J. 2017. Corrigendum: A fossil biting midge (Diptera: Ceratopogonidae) from early Eocene Indian amber with a complex pheromone evaporator. Scientific Reports 7:341899; doi: 10.1038/srep41899; published online 04 October 2016; updated 08 March 2017. 
 39. Stebner F, Szadziewski R, Singh H, Gunkel S, Rust J. 2017. Biting midges (Diptera Ceratopogonidae) from Cambay amber indicate that the Eocene fauna of the Indian subcontinent was not isolated. PLoS ONE 12(1) e0169144. doi10.1371journal.pone.0169144 
 40. Navai S., Szadziewski R. 2016. Diptera Stelviana 2. 3.3.05 Ceratopogonidae. Biting midges of the genus Forcipomyia Meigen (Diptera, Ceratopogonidae). Studia Dipterologica, Supplement 21: 65-95.
 41. Szadziewski R,. Dominiak P. 2016. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) of Poland: a checklist. Dipteron 32: 77-93. 
 42. Alwin-Kownacka A., Szadziewski R., Szwedo J. 2016. Biting midges of the subfamily Forcipomyiinae (Diptera: Ceratopogonidae) from the Middle East, with keys and descriptions of new species. Zootaxa 4173(4): 351-378.
 43. Stebner F., Szadziewski R., Ruhr P.T., Singh H., Hammel J.U., Kvifte G.M., Rust J. 2016. A fossil biting midge (Diptera: Ceratopogonidae) from early Eocene Indian amber with a complex pheromone evaporator. Scientific Reports 6: 34352.  
 44. Stebner F., Szadziewski R., Wang B. 2016. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) in Fushun amber reveal further biotic links between Asia and Europe during the Eocene. Palaeontologia Electronica 19.3: 1-9. http://palaeo-electronica.org/content/pdfs/597.pdf
 45. Szadziewski R., Golovatyuk L.V., Sontag E., Urbanek A., Zinchenko T. D. 2016. All stages of the Palaearctic predaceous midge Palpomyia schmidti Goetghebuer, 1934 (Diptera: Ceratopogonidae). Zootaxa 4137 (1): 085-094. 
 46. Szadziewski R., Filatov S., Dominiak P. 2016. A redescription of Culicoides griseidorsum Kieffer, 1918, with comments on subgeneric position of some European taxa (Diptera: Ceratopogonidae). Zootaxa 4107 (3): 413-422. 
 47. Szadziewski R., Szwedo J., Sontag E., Wang B. 2016. The oldest species of the relic extant genus Mesochria from Eocene Fushun amber of China (Diptera: Anisopodidae: Mycetobiinae. Palaeontologia Electronica 19.1.12A: 1-11. http://palaeo-electronica.org/content/pdfs/544.pdf
 48. Szadziewski R., Szwedo J., Sontag E. 2016. Znaczenie inkluzji zwierzęcych w paleorekonstrukcjach klimatu, ekologii lasów bursztynowych oraz identyfikacji bursztynów. Pp.: 42-51. W: Gazda L. (edit.) Lubelski bursztyn , 226 pp., Stellarium, Kraków. 
 49. Szadziewski, R., Arillo, A., Urbanek, A., Sontag E. 2016. Biting midges of the extinct genus Protoculicoides Boesel from Lower Cretaceous amber of San Just, Spain and new synonymy in recently described fossil genera (Diptera: Ceratopogonidae). Cretaceous Research 58: 1-9. doi 10.1016/j.cretres.2015.09.016.
 50. Alwin-Kownacka A., Szadziewski R., Szwedo J. 2016. Biting midges of the tribe Ceratopogonini (Diptera: Ceratopogonidae) from the Middle East, with keys and descriptions of new species. Zootaxa 4079 (5): 551-572.
 51. Dominiak P., Navai S., Sawicki R., Szadziewski R. 2015. Forcipomyia altaica Remm, 1972, a boreo-montane biting midge in the Western Palaearctic (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 84: 249-257.
 52. Szadziewski R., Dominiak P., Filatov S. 2015. Two new species of predatory biting midges of the genus Alluaudomyia from Europe and the Canary Islands (Diptera: Ceratopogonide). Zootaxa 4039 (2): 345-358.
 53. Urbanek, A., Szadziewski, R., Dominiak, P. 2015. Harmful touch: tarsal palisades as unique tools of predation in biting midges (Diptera: Ceratopogonidae). Zoomorphology 134: 457-468.
 54. Szadziewski R., Dominiak P. 2015. Afrostilobezzia, a new genus of predatory biting midges from the Afrotropical Region (Diptera: Ceratopogonidae). Zootaxa 3941: 445-450. 
 55. Szadziewski R., Sontag E. 2015. "Życie w lesie bursztynowym"- Ekspozycja edukacyjna Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Uniwersytecie Gdańskim./"Life in the Amber Forest" - An educational exhibition at the University of Gdańsk's Museum of Amber Inclusions. Amber news review 2014/2015, World Amber Council, Gdańsk, Poland, 2015, pp. 96–99. Mayor’s Office for City Promotion, City Hall of Gdańsk. ISBN 978-83-938097-0-8 
 56. Sontag E., Szadziewski R., Szwedo J. 2015. Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Uniwersytecie Gdańskim – promocja i nauka / Museum of Amber Inclusion, University of Gdańsk – exibition and science. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 37: 38–39.
 57. Szadziewski R., Sontag E., Szwedo J., Krzemiński W. 2015. 30 lat z owadami kopalnymi (1985-2015) / 30 years with fossil insects (1985-2015). Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 37: 22–27.
 58. Szadziewski R., Giłka W., Urbanek A. 2015. A blood sucking biting midge from Upper Cretaceous Burmese amber with a key to the determination of fossil species in the relictual genus Leptoconops Skuse (Diptera: Ceratopogonidae). Cretaceous Research 54: 255 - 259. doi:10.1016/j.cretres.2014.12.013
 59. Szadziewski R., Ross A., Giłka W. 2015 (available online 2014). Further records of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Upper Cretaceous Burmese amber (Myanmar). Cretaceous Research 52: 556-561. doi: 10.1016/j.cretres.2014.02.005 
 60. Urbanek, A., Szadziewski, R., Giłka, W. 2015. Ultrastructure of mediodorsal setae in biting midge larvae of the genus Atrichopogon Kieffer with notes on their biological significance (Diptera: Ceratopogonidae). Arthropod Structure and Development 44: 10-20. doi: 10.1016/j.asd.2014.10.004
 61. Urbanek A., Piotrowicz M., Szadziewski R., Giłka W. 2014. Sensilla coeloconica ringed by microtrichia in host-seeking biting midges. Medical and Veterinary Entomology 28: 355-363. doi: 10.1111/mve.12057 
 62. Alwin A., Szadziewski R. 2013. Biting midges of the subgenus Trichohelea of Forcipomyia in Poland, with keys for the determination of Polish subgenera (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 82: 113- 126 
 63. Szadziewski R., Kaczorowska E., Giłka W. 2013. World Dipteran Day, 15 November. Polish Journal of Entomology 82: 405-406. 
 64. Szadziewski R., Sontag E. 2013. A new species of Forcipomyia from Paleocene Sakhalin amber (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 82: 59-62
 65. Alwin A., Szadziewski R. 2012. Biting midges of the genus Stilobezzia Kieffer, 1911 in Poland (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 81: 365-382
 66. Alwin A., Szadziewski R. 2012. Description of a female of Forcipomyia (Pedilohelea) eremita (Diptera: Ceratopogonidae) from Yemen. Polish Journal of Entomology 81: 207-210. 
 67. Szadziewski R. 2012. Gromada: sześcionogi skrytoszczękie – Entognatha (str. 85), Gromada: owady właściwe – Insecta s. str. (owady jawnoszczękie – Ectognatha) (str. 109-110), Podgromada: owady jawnoszczękie bezskrzydłe – Apterygota (str. 110), Podgromada: owady uskrzydlone – Pterygota (Metabola), Grupa: owady staroskrzydłe - Paleoptera (str. 122), Grupa: owady nowoskrzydłe – Neoptera. Podgrupa: Polyneoptera (str. 144), Podgrupa: Paraneoptera (str. 197), Podgrupa: Endopterygota (Holometabola)(str. 242-243).W: Błaszak C. (red.). Zoologia, tom 2: stawonogi, część 2: tchawkodyszne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 85, 109-110, 122, 144, 197, 242-243.
 68. Szadziewski R., Giłka W. 2012. Rząd: muchówki - Diptera. W: Błaszak C. (red.). Zoologia, tom 2: stawonogi, część 2: tchawkodyszne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 390-418. 
 69. Szadziewski R., Trojan P. 2012. Nadgromada: owady s. l. – Insecta s. l. (sześcionogi – Hexapoda). W: Błaszak C. (red.). Zoologia, tom 2: stawonogi, część 2: tchawkodyszne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 53-85.
 70. Urbanek, A., Szadziewski, R., Giłka, W., Borkent, A., 2012. First description of polytene chromosomes in biting midges (Diptera: Ceratopogonidae). Journal of Medical Entomology 50: 458-461.
 71. Urbanek A., Szadziewski R., Stepnowski P., Boros-Majewska, J., Gabriel, I., Dawgul, Kamysz, W., Sosnowska, D., Gołębiowski M. 2012. Composition and antimicrobial activity of fatty acids detected in the hygroscopic secretion collected from the secretory setae of larvae of the biting midge Forcipomyia nigra (Diptera: Ceratopogonidae). Journal of Insect Physiology 58(9):1265-1276. www
 72. Sontag E., Szadziewski R. 2011. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) in Eocene Baltic amber from the Rovno region (Ukraine). Polish Journal of Entomology 80: 779-800. 
 73. Szadziewski R., Giłka W. 2011. A new fossil mosquito, with notes on the morphology and taxonomy of other species reported from Eocene Baltic amber (Diptera: Culicidae). Polish Journal of Entomology 80: 765-777. 
 74. Szadziewski R., Gwizdalska-Kentzer M., Giłka W. 2011. Order Diptera, family Ceratopogonidae. In: H. H. Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (patron), van Harten A. (editor). Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 4. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, UAE, 636-653. 
 75. Urbanek A., Richert M., Giłka W., Szadziewski R. 2011. Morphology and histology of secretory setae in terrestrial larvae of biting midges of the genus Forcipomyia (Diptera: Ceratopogonidae). Arthropod Structure & Development 40(6): 485-494. 
 76. Dominiak P., Szadziewski R. 2010. Distribution and new synonymy in European biting midges of the genus Dasyhelea Kieffer (Diptera: Ceratopogonidae). Zootaxa 2437: 1-37. 
 77. Szadziewski R. 2010. Bursztyn kamieniem nie jest. Amber is not a stone. Bursztynisko Bilingual Newsletter of the International Amber Association 32: 21. 
 78. Szadziewski R. 2010. Drzewo macierzyste bursztynu bałtyckiego. The parent tree of Baltic amber. Światowa Rada Bursztynu. World Amber Council. Gdansk, 6-8.
 79. Szadziewski R. 2010. Znaczenie inkluzji z bursztynu bałtyckiego w badaniach entomologicznych. W: B. Kosmowska - Ceranowicz, W. Gierłowski Bursztyn, poglądy, opinie. Materiały z seminariów Amberif 2005-2009, Gdańsk-Warszawa 2010 2: 61-77.
 80. Giłka W., Szadziewski R. 2009. Order Diptera, family Corethrellidae. In: H. H. Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (patron), van Harten A. (editor). Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 2. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, UAE, 661-666. 
 81. Lewańczyk A., Szadziewski R., Dominiak P. 2009. Diagnosis of Forcipomyia sahariensis Kieffer (Diptera:Ceratopogonidae) with the first description of immature stages. Fragmenta Faunistica 52 (2): 149-155. 
 82. Szadziewki R., Dominiak P. 2009. Biting midges of the genus Atrichopogon Kieffer (Diptera: Ceratopogonidae) described by Kieffer from Taiwan. Zootaxa. 2239: 45-54: 45-54. 
 83. Szadziewski R., Dominiak P., Lewańczyk A. 2009. Redescriptions of Atrichopogon horni Kieffer, 1925 from Sri Lanka and Palpomyia schmidti Goetghebuer, 1934 from Iraq (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 78: 193-199. 
 84. Dominiak P., Szadziewski R. 2008. New synonymy and reports of biting midges in Poland (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 77: 145-150. 
 85. Skuhravá M., Skuhravý V., Skrzypczyńska M., Szadziewski R. 2008. Gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) of Poland - Pryszczarki (Cecidomyiidae, Diptera) Polski. Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology) 16: 5-160.
 86. Szadziewski R. 2008. Age and recent distribution of extant genera of Ceratopogonidae (Diptera) present in the fossil record. Alavesia 2: 87-99. 
 87. Szadziewski R. 2008. Recenzja: What bugged the dinosaurs? Insects, disease, and death in the Cretaceous. Princeton Univ. Press. G. Poinar, Jr. & R. Poinar, 2008. Bursztynisko, Bilingual Newsletter of the International Amber Association 29: 24-25, 46. 
 88. Szadziewski R. 2008. Streszczenie referatu pt.: Znaczenie materiałów kopalnych w badaniach nad filogenezą i biogeografią historyczną owadów. Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z okazji 85-lecia. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Społeczna i naukowa rola ruchu entomologicznego w Polsce”, Materiały konferencyjne, Bystre k. Baligrodu - Lwów, 26-29 czerwca 2008: 11-14.
 89. Szadziewski R. 2008. Znaczenie materiałów kopalnych w badaniach nad filogenezą i biogeografią historyczną owadów. Wiadomości Entomologiczne 27 (supl): 89-104.
 90. Szadziewski R., Sontag E. 2008. Contribution of Gdańsk to research on animal inclusions in amber. Bursztynisko, Bilingual Newsletter of the International Amber Association 31: 7-16. 
 91. Szadziewski R., Sontag E. 2008. Gdańsk in the scientific names of animals from Baltic amber. Bursztynisko, Bilingual Newsletter of the International Amber Association. 31: 16-21. 
 92. Thunes K.H., Gjerde I., Hagan D. V., Szadziewski R. 2008. Search the canopies and you will find new species of insects. In: Floren A., Schmidl J. Canopy Arthropod Research in Europe. Basic and applied studies from the high frontier Canopy Arthropod Research in Europe. Bioform, Nürnberg. 215-223. 
 93. Dominiak P., Braverman Y., Szadziewski R. 2007. New records of biting midges of the genus Dasyhelea from Israel, with notes on synonymy in the genera Culicoides and Forcipomyia (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 76: 257-265. 
 94. Dominiak P., Gwizdalska-Kentzer M., Szadziewski R. 2007. Nowe dane faunistyczne o kuczmanach (Diptera: Ceratopogonidae) Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 23: 2-6. 
 95. Dominiak P., Piotrowicz M., Szadziewski R. 2007. Nowe stanowiska Atrichopogon bargaensis Remm i A. longicalcar Remm (Diptera: Ceratopogonidae) w Europie. Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 23: 7-10. 
 96. Poinar G.O., Szadziewski R. 2007. Corethrella andersoni (Diptera: Corethrellidae), a new species from lower cretaceous burmese amber. Proceedings of the Entomological Society of Washington 109 (1): 155-159. 
 97. Szadziewski R. 2007. Kuczmany (Ceratopogonidae) str. 28, 62-65, Thaumaleidae str. 35, 71, Wodzienie Chaoboridae str. 36, 71, Nikłonie Dixidae str. 40, 72. W Bogdanowicz W. et al. (ed. ) Fauna Polski, Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN Tom II: 28, 35-36, 40, 62-65, 71-72. 
 98. Szadziewski R., Dominiak P. 2007. Immature stages of Macropeza albitarsis MEIGEN (Diptera: Ceratopogonidae. Polish Journal of Entomology 76: 313-320. 
 99. Szadziewski R., Dominiak P., Tothova A. 2007. European Atrichopogon biting midges of the subgenus Meloehelea (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 76: 267-284. 
 100. Szadziewski R., Giłka W. 2007. Gedanoborus kerneggeri, gen. et sp. nov. (Diptera: Chaoboridae) from Eocene Baltic amber. Insect Systematics and Evolution 38: 193-200. 
 101. Szadziewski R., Giłka W., Dominiak P. 2007. A redescription of Forcipomyia squamigera Kieffer, 1916 in all stages (Diptera: Ceratopogonidae) In: Andersen T. (ed. ). Contributions to the Systematics and Ecology of Aquatic Diptera - A Tribute to Ole A Saether. The Caddis Press, 275-280. 
 102. Szadziewski R., Giłka W., Sontag E. 2007. First description of males from Eocene Baltic amber in the fossil genus Mantohelea (Diptera: Ceratopogonidae). Alavesia 1: 37-40. 
 103. Szadziewski R., Gwizdalska-Kentzer M., Sontag E. 2007. Predatory biting midges of the genus Sphaeromias (Diptera: Ceratopogonidae) in Europe. Polish Journal of Entomology 76: 293-302. 
 104. Szadziewski R., Skuhravá M. 2007. Pryszczarki Cecidomyiidae str. 17-19, 51-56. W Bogdanowicz W. et al. (ed. ) Fauna Polski, Charakterystyka i wykaz gatunków. Fauna Polski, Tom II: 17-19, 51-56. 
 105. Dominiak P., Szadziewski R. 2006. Forcipomyia (Lepidohelea) tibialis Remm, 1961 (Diptera: Ceratopogonidae) - nowy gatunek w faunie Polski. Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 22: 2-3. 
 106. Dominiak P., Szadziewski R. 2006. Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) z Wigierskiego Parku Narodowego [Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from the Wigry National Park]. Wiadomości Entomologiczne 25, suppl2: 65-67. 
 107. Dominiak P., Szadziewski R. 2006. Kuczmany rodzaju Dasyhelea Kieffer, 1911 (Diptera: Ceratopogonidae) z torfowisk Polski. Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 22: 4-7. 
 108. Szadziewski R., Dominiak P. 2006. New synonyms of European Ceratopogonidae (Diptera). Annales Zoologici 56: 139-146. 
 109. Szadziewski R. 2005. Pierwszy fosylny kuczman plemienia Sphaeromiini (Diptera: Ceratopogonidae). Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 21: 37 -38. 
 110. Szadziewski R. 2005. The first fossil species in the predaceous midge tribe Sphaeromiini (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 74: 363-368. 
 111. Szadziewski R., Poinar Jr., G., O. 2005. Additional biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Burmese amber. Polish Journal of Entomology 74: 349 - 362. 
 112. Dominiak P., Szadziewski R. 2004. Stan poznania kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae) w polskich parkach narodowych. Wiadomości Entomologiczne, 23, Supl2: 138-139. 
 113. Szadziewski R. 2004. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Burmese amber, Myanmar. Journal of Systematic Palaeontology 2: 115-121. 
 114. Szadziewski R. 2004. Inkluzje. Gdańsk (wersja polska, angielska i niemiecka). W: MYRTA BURSZTYN 278-283, 290-297.
 115. Szadziewski R., Gwizdalska M., Dominiak P. 2004. Nowe dla Polski gatunki kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae). Wiadomości Entomologiczne 23: 120. 
 116. Thunes K.H., Skartveit J., Gjerde I., Stary J., Solhoy T., Fjellberg A., Kobro S., Nakahara S., zur Strassen R., Vierbergen G., Szadziewski R., Hagan D.V., Grogan Jr. W.L., Jonassen T., Aakra K., Anonby J., Greve L., Aukem B., Heller, K., Michelsen, V., Haenni J.-P., Emeljanov A.F., Douwes P., Berggren K., Franzen J., Disney R.H.L., Prescher S., Johanson K.A., Mamaev B., Podenas S., Andersen S., Gaimari S.D., Nartshuk E., Soli G.E.E., Papp L., Midtgaard F., Andersen A., von Tschirnhaus M., Bächli G., Olsen K.M., Olsvik H., Földvári M., Raastad J.E., Hansen L.O.&Djursvoll P. 2004. The arthropod community of Scots pine (Pinus sylvestris L. ) canopies in Norway. Entomologica Fennica 15: 65-90. 
 117. Mostovski M.B., Ross A.J., Szadziewski R.& Krzeminski W. 2003. Redescription of Simulidium priscum Westwood and Pseudosimulium humidum (Brodie) (Insecta: Diptera: Rhagionidae) from the Purbeck Limestone Group (Lower Cretaceous) of England. Journal of Systematic Palaeontology 1: 59-64. 
 118. Szadziewski R., Arillo A. 2003. The oldest fossil record of the extant subgenus Leptoconops (Leptoconops) (Diptera: Ceratopogonidae). Acta Zoologica Cracoviensia 46 (suppl ) Fossil Insects 271-275. 
 119. Szadziewski R., Borkent A. 2003. New synonyms, combinations and records of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 72: 249-260. 
 120. Szadziewski R., Knoz J. 2002. New synonyms of European biting midges (Diptera: Ceratopogonidae). Annales Zoologici 52: 249-251. 
 121. Szadziewski R. 2001. A new species of Brachypogon from Poland (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 70: 211-214. 
 122. Szadziewski R. 2001. Ceratopogonidae, In: Katalog Puszczy Białowieskiej, Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest, Gutowski J., Jaroszewicz B (eds. ). Inst. Bad. Leśn., Warszawa 272-273.
 123. Szadziewski R. 2001. European Atrichopogon of the pavidus group (Diptera: Ceratopogonidae) Polish Journal of Entomology 70: 347-358. 
 124. Szadziewski R. 2001. European Atrichopogon of the subgenus Psilokempia (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 70: 359-374. 
 125. Szadziewski R., Sontag E. 2001. Tieren, pp. In: Faszination Bernstein: Kleinod aus der Wunderkammer der Natur. Krumbiegel G., Krumbiegel B. (eds. ), Weinstedt: Goldschneck-Verlag, Korb, 51-71.
 126. Hagan D.V., Hassold E., Kynde B., Szadziewski R., Thunes K.H., Skartveit J., Grogan W.L.Jr. 2000. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from forest habitats in Norway. Polish Journal of Entomology 69: 465-476. 
 127. Szadziewski R. 2000. A new species of Dasyhelea (Diptera: Ceratopogonidae) from the Canary Islands. Polish Journal of Entomology 69: 477-481. 
 128. Szadziewski R. 2000. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from the Lower Cretaceous amber of Jordan. Polish Journal of Entomology 69: 251-256. 
 129. Szadziewski R., Hagan D.,V. 2000. Two new species of biting midges from Norway (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 59: 459-464. 
 130. Szadziewski R. 1999. Rozpoznawanie pryszczarków (Diptera: Cecidomyiidae). W: Boczek J. (red. ), Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych. SGGW, Warszawa Tom III: 137-241.
 131. Szadziewski R. 1998. A new species of the predaceous midge genus Metahelea from Baltic amber (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 67: 245-253. 
 132. Szadziewski R. 1998. In: Merz B. et. al. (eds) Fauna Helvetica 1. Diptera-Checklist, (Ceratopogonidae) Fauna Helvetica, Schweizerische Entomologische Gesellschaft 102-104. 
 133. Szadziewski R. 1998. New mosquitoes from Baltic amber (Diptera: Culicidae). Polish Journal of Entomology 67: 233-244. 
 134. Szadziewski R., Arillo A. 1998. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from the Lower Cretaceous amber from Alava, Spain. Polish Journal of Entomology 67: 291-298. 
 135. Szadziewski R., Grogan W.L. 1998. Biting midges from Dominican amber III. Species of the tribes Culicoidini and Ceratopogonini (Diptera: Ceratopogonidae). Insecta Mundi (USA) 12: 39-46. 
 136. Szadziewski R., Grogan W.L.Jr. 1998. Biting midges from Dominican amber. IV. Species of the tribes Dasyheleini and Forcipomyiini (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 67: 255-290. 
 137. Szadziewski R., Grogan W.L. 1997. Biting midges from Dominican amber. II. Species of the tribes Heteromyiini and Palpomyiini (Diptera: Ceratopogonidae). Memoirs of t he Entomological Society of Washington 18: 254-260. 
 138. Szadziewski R., Krzywiński J., Giłka W. 1997. Diptera Ceratopogonidae, Biting Midges. In: Nilsson A. (ed. ) Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic handbook. Vol. 2. Odonata - Diptera. Apollo Books, Stenstrup, Denmark 243-263. 
 139. Pawłowski J., Kmieciak D., Szadziewski R., Burkiewicz A. 1996. Próba izolacji DNA owadów z bursztynu bałtyckiego. [Attempted isolation of DNA from insects embedded in the Baltic amber]. Prace Muzeum Ziemi 44: 45-46. 
 140. Pawłowski J., Szadziewski R., Kmieciak D., Fahrni J., Bittar G. 1996. Phylogeny of the infraorder Culicomorpha (Diptera: Nematocera) based on 28S rRNA gene sequences. Systematic Entomology 21: 167-178. 
 141. Szadziewski R. 1996. Biting midges from Lower Cretaceous amber of Lebanon and Upper Cretaceous Siberian amber of Taimyr (Diptera, Ceratopogonidae). Studia dipterologica 3: 23-86. 
 142. Szadziewski R., Grogan W.L. 1996. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Mexican amber. Polish Journal of Entomology 65: 291-295. 
 143. Szadziewski R., Kaczorowska E., Krzywiński J. 1996. Redescriptions of some European species of Atrichopogon (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 65: 297-318. 
 144. Szadziewski R. 1995. The oldest fossil Corethrellidae (Diptera) from Lower Cretaceous Lebanese amber. Acta Zoologica Cracoviensia 38: 177-181. 
 145. Szadziewski R., Giłka W., Anthon H. 1995. Immature stages of two European species of the subgenus Meloehelea (Diptera: Ceratopogonidae), with keys to the European subgenera of Atrichopogon. Entomologica scandinavica 26: 181-190. 
 146. Szadziewski R., Grogan W.L. 1994. Biting midges from Dominican amber. I. A new fossil species of Baeodasymyia (Diptera: Ceratopogonidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington 96: 219-229. 
 147. Szadziewski R., Grogan W.L., Jr. 1994. The biting midge fauna in Dominican amber (Diptera: Ceratopogonidae). Abstracts, 3rd Internat. Congr. Dipterology, Guelph, 220-221.
 148. Szadziewski R., Kaczorowska E., Krzywiński J. 1994. The predaceous midges of the subgenus Isohelea of Brachypogon in Poland (Diptera, Ceratopogonidae). Acta Zoologica Cracoviensia 37: 1-32. 
 149. Szadziewski R., Krzemiński W., Kutscher M. 1994. A new species of Corethrella (Diptera, Corethrellidae) from Miocene Saxonian amber. Acta Zoologica Cracoviensia 37: 87-90. 
 150. Szadziewski R. 1993. Biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) from Miocene Saxonian amber. Acta Zoologica Cracoviensia 35: 603-656. 
 151. Borkent A., Szadziewski R. 1992. The first records of fossil Corethrellidae (Diptera). Entomologica scandinavica 22: 457-463. 
 152. Szadziewski R. 1992. A new biting midge of the genus Jenkinshelea from the Democratic People's Republic of Korea (Diptera, Ceratopogonidae). Acta Universitatis Nicolai Copernici 39(78): 77-82. 
 153. Szadziewski R. 1992. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria. VII. Stilobezzia and Kolenohelea. Acta Universitatis Nicolai Copernici 39(78): 83-95. 
 154. Szadziewski R., Schlüter T. 1992. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Upper Cretaceous (Cenomanian) amber of France. Annales de la Societe Entomologique de France (N. S. ) 28: 73-81. 
 155. Szadziewski R. 1991. Forcipomyia (Lasiohelea) sibirica (Diptera, Ceratopogonidae) w Polsce. Wiadomości Parazytologiczne 37: 57-60. 
 156. Szadziewski R. 1991. Hematofagiczne kuczmany z rodzaju Culicoides (Diptera, Ceratopogonide) z Polski. Wiadomości Parazytologiczne 37: 53-56. 
 157. Szadziewski R. 1991. W: Wykaz zwierząt Polski [Checklist of Animals of Poland] (red. J. Razowski ), II, XXXII-28, Dixidae p. 88, Chaoboridae p. 89 Ceratopogonidae pp. 103-109, Thaumaleidae p. 111, Cecidomyiidae pp. 122-130, Ossolineum, Wrocław.
 158. Szadziewski R. 1990. Biting midges (Insecta: Diptera: Ceratopogonidae) from Sakhalin amber. Prace Muzeum Ziemi 41: 77-81. 
 159. Szadziewski R. 1990. Brachypogon (Isohelea) silecis, a new species from Poland (Diptera, Ceratopogonidae). Acta Zoologica Cracoviensia 33: 485-488. 
 160. Szadziewski R. 1990. Notes on gall midges (Diptera, Cecidomyiidae) from Poland. II. Acta Zoologica Cracoviensia 33: 489-493.
 161. Szadziewski R. 1990. Secretory setae of the Forcipomyia brevipennis larvae and their biological significance (Ceratopogonidae). In: Second International Congress of Dipterology, Abstract vol., Bratislava. 232.
 162. Szadziewski R. 1990. The oldest fossil biting midges (Ceratopogonidae). In: Second International Congress of Dipterology. Abstract vol., Bratislava. 231.
 163. Zatwarnicki T., Szadziewski R. 1989. Recenzja. Soos A., L. Papp (ed. ), 1988, Catalogue of Palearctic Diptera. Vol. 3. Ceratopogonidae - Mycetophilidae, 448 str. ; Akademiai Kiado, ISBN 963 05 3910 1 (series), ISBN 963 05 4236 6 ( Vol. 3). Przegląd Zoologiczny 33: 472-474.
 164. Grogan W.L., Szadziewski R. 1988. A new biting midge from Upper Cretaceous (Cenomanian) amber of New Jersey (Diptera: Ceratopogonidae). Journal of Paleontology 62(5): 808-812. 
 165. Szadziewski R. 1988. Biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) from Baltic amber. Polish Journal of Entomology 58: 3-283. 
 166. Szadziewski R., Krzywiński J. 1988. Biting midges of the genus Culicoides (Ceratopogonidae) visiting umbelliferous flowers in Poland. In: Olejniček J. (ed. ), Medical and Veterinary Dipterology, Proc. Internat. Conf., Česke Budejovice 155-158.
 167. Szadziewski R., Kubica B. 1988. Culicoides (Ceratopogonidae) attacking man in the recreation sites of Gdańsk. In: Olejniček J. (ed. ), Medical and Veterinary Dipterology, Proc. Internat. Conf., Česke Budejovice, 159-160. 
 168. Szadziewski R. 1986. Genera of the Baltic amber Ceratopogonidae and their recent distribution. In: First International Congress of Dipterology, Abstract vol., Budapest, 236.
 169. Szadziewski R. 1986. Pasożyt płazów - Forcipomyia velox (Diptera, Ceratopogonidae) w Polsce. Wiadomości Parazytologiczne 32: 389-392. 
 170. Szadziewski R. 1986. Redescriptions and notes on some Ceratopogonidae (Diptera). Polish Journal of Entomology 56: 3-103. 
 171. Kulicka R., Krzemiński W., Szadziewski R. 1985. Kolekcja muchówek (Diptera Nematocera) w bursztynie bałtyckim ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Prace Muzeum Ziemi 37: 105-111. 
 172. Szadziewski R. 1985. A review of the Palearctic Dasyhelea (Pseudoculicoides) species of the johannseni group, with a description of two new species (Diptera, Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 55: 79-98. 
 173. Szadziewski R. 1985. Biting midges of the genus Eohelea Petrunkevitch (Insecta, Diptera, Ceratopogonidae) from Baltic amber (in the colection of the Museum of the Earth). Prace Muzeum Ziemi 37: 123-130. 
 174. Szadziewski R. 1985. Niezwykłe narządy strydulacyjne u eoceńskich muchówek z rodziny Ceratopogonidae (Diptera). In: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (Streszczenia referatów). Wiadomości Entomologiczne 6: 71-72. 
 175. Szadziewski R. 1985. Przegląd faunistyczny krajowych kuczmanów z rodzaju Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 55: 283-341. 
 176. Szadziewski R. 1985. Szybka metoda sporządzania totalnych preparatów mikroskopowych z drobnych muchówek. Wiadomości Entomologiczne 6: 95-100. 
 177. Szadziewski R., Szadziewska M.M. 1985. Culex erikae sp. n. (Diptera, Culicidae) from the Baltic amber. Polish Journal of Entomology 55: 513-518. 
 178. Szadziewski R. 1984. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria. IV. Leptoconops camelorum (Kieff. ), L. hutsoni Clastrier and L. laurae (Weiss). Polish Journal of Entomology 53 (1983): 545-554. 
 179. Szadziewski R. 1984. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria. V. Brachypogon (Isohelea) surae n. sp. (Ceratopogonini). Polish Journal of Entomology 53: (1983): 555-558. 
 180. Szadziewski R. 1984. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria. VI. Culicoides Latr., Polish Journal of Entomology 54: 163-182. 
 181. Szadziewski R. 1984. Niezwykłe narządy strydulacyjne u eoceńskich muchówek z rodziny Ceratopogonidae (Diptera). Wiadomości Entomologiczne 5: 37-40. 
 182. Szadziewski R. 1984. On synonymy and morphology of some Culicoides species (Diptera, Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 53: 559-566. 
 183. Szadziewski R. 1984. Redescriptions of three species of the biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) described by Becker from Egypt. Polish Journal of Entomology 54: 183-194. 
 184. Szadziewski R. 1984. V Międzynarodowe Sympozjum Entomologiczne na temat Ceratopogonidae. Strasbourg (Francja), 1-4 VII 1982 r. Wiadomości Entomologiczne 4: 142-143.
 185. Szadziewski R., Havelka P. 1984. A review of the Palaearctic biting midges of the subgenus Brachypogon (s. str. ) (Diptera, Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 54: 341-358. 
 186. Szadziewski R. 1983. Ceratopogonidae (Diptera) Algeria. III. New species and new data on the genera Brachypogon Kieff. and Alluaudomyia Kieff. Polish Journal of Entomology 53: 385-399. 
 187. Szadziewski R. 1983. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria. II. New species, new records and new synonymy in the genus Forcipomyia Meig. Polish Journal of Entomology 53: 363-384. 
 188. Szadziewski R. 1983. Flies (Diptera) of the saline habitats of Poland. Polish Journal of Entomology 53: 31-76.
 189. Szadziewski R., Wirth W.W. 1983. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria I. Parabezzia grogani, n. sp. (Stilobezziini). Proceedings of the Entomological Society of Washington 85: 359-361. 
 190. Szadziewski R. 1982. Biting midges of the genus Culicoides from Algeria; Preliminary note. In: Proc. Fifth Intern. Symp. Ceratopogonidae, Strasbourg, 1-3 July 1982. Mosquito News 42: 530.
 191. Szadziewski R. 1982. Biting midges of the genus Forcipomyia from Algeria; In: Proc. Fifth Intern. Symp. Ceratopogonidae, Strasbourg, 1-3 July 1982. Mosquito News 42: 529.
 192. Szadziewski R. 1982. Lispe loewi Ringd. (Diptera, Muscidae) - drapieżnik atakujący hematofagiczne muchówki w silnie zasolonych siedliskach Polski. Wiadomości Parazytologiczne 28: 271-274. 
 193. Szadziewski R. 1982. Wstępne badania nad hematofagicznymi kuczmanami (Diptera, Ceratopogonidae) Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku. Wiadomości Parazytologiczne 28: 179-181. 
 194. Szadziewski R. 1982. Występowanie i agresywność hematofagicznych kuczmanów (Diptera, Ceratopogonidae) w wiejskim gospodarstwie rolnym. Wiadomości Parazytologiczne 28: 151-155.
 195. Szadziewski R., Hirvenoja M. 1981. Cricotopus zavreli sp. n. (Diptera, Chironomidae), a halobiontic non-biting midge from Poland. Annales Entomologici Fennici 47: 111-118. 
 196. Disney R.H.L., Szadziewski R. 1979. Some scuttle flies (Diptera, Phoridae) from Poland. Polish Journal of Entomology 49: 535-538. 
 197. Szadziewski R. 1979. The immature stages of two halobiont Diptera, Dicranomyia sera (Walker) (Limoniidae) and Parascatopse litorea (Edwards) (Scatopsidae). Polish Journal of Entomology 49: 385-388. 
 198. Szadziewski R. 1978. Telmatogeton remanei Remmert (Chironomidae, Diptera) w Polsce. Polish Journal of Entomology 48: 421-422. 
 199. Szadziewski R. 1977. Studia nad pryszczarkami glebowymi (Cecidomyiidae, Diptera) rezerwatu "Las Piwnicki" koło Torunia. Acta Universitatis Nicolai Copernici 19(39): 133-147. 
 200. Szadziewski R. 1977. Telmatogeton gedanensis sp. n. (Clunioninae, Chironomidae, Diptera) - new marine chironomid from the Polish Baltic coast. Polish Journal of Entomology 47: 175-184. 
 201. Wilkoń-Michalska J., Szadziewski R. 1977. Beziehungen zwischen der Flora und insbesondere der Dipterenfauna der Binnenlandsaltzböden von Kujawy. In: Tüxen R. (ed. ) Vegetation und Fauna 16: 253-264. 
 202. Szadziewski R. 1976. Notes on gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) from Poland. I. Polish Journal of Entomology 46: 729-743. 
 203. Szadziewski R. 1975. Arnoldiola margaritae sp. n. (Cecidomyiidae, Diptera) from Poland. Polish Journal of Entomology 45: 365-368. 
 204. Szadziewski R. 1975. Materiały do poznania Syrphidae (Diptera) okolic Torunia oraz Pojezierza Mazurskiego. Notatki Przyrodnicze (Poznań) 11: 27-48. 
 205. Szadziewski R. 1975. Some non-gall making Cecidomyiidae (Diptera) from Yugoslavia. Polish Journal of Entomology 45: 571-574. 
 206. Szadziewski R., Pawlikowski T., Buszko J. 1973. Nowe gatunki muchówek (Diptera), błonkówek (Hymenoptera) i motyli (Lepidoptera) dla Pienin. Przegląd Zoologiczny 17: 192-195. 
  
Opisane nowe taksony
New taxa described
 

nowe plemię/new tribe  nowe rodzaje/new genus

(Diptera: Cecidomyiidae) (Diptera: Culicidae) (Diptera: Corethrellidae) (Diptera: Chaoboridae) (Diptera: Ceratopogonidae)

(†- fosylne, fossil)
 

 

nowe plemię/new tribe

†Atriculicoidini Szadziewski, 1996


nowe rodzaje/new genera

 1. Afrostilobezzia Szadziewski & Dominiak, 2015
 2. †Archiculicoides Szadziewski, 1996
 3. †Archiaustroconops Szadziewski, 1996
 4. †Burmahelea Szadziewski & Sontag, 2019
 5. †Ceratopalpomyia Szadziewski, 1988
 6. †Eoprocladius Szadziewski, Sontag & Dominiak, 2018
 7. †Fossicorethrella Szadziewski, 1995, subg.
 8. †Fossihelea Szadziewski, 1988
 9. †Fossileptoconops Szadziewski, 1996
 10. †Gedanohelea Szadziewski, 1988
 11. †Gedanoborus Szadziewski & Giłka, 2007
 12. †Jordanoconops Szadziewski, 2000
 13. †Lebanoconops Szadziewski, 1996
 14. †Lebanoculicoides Szadziewski, 1996
 15. †Mantohelea Szadziewski, 1988
 16. †Meunierohelea Szadziewski, 1988
 17. †Monogedania, Szadziewski et. al. 2022
 18. †Nelohelea Szadziewski & Sontag, 2019
 19. †Neuseptychoptera Szadziewski, Krynicki &Krzemiński, 2018
 20. †Wirthohelea Szadziewski, 1988


New subgenus

†Groganomyia Szadziewski & Dominiak, 2019
 

Diptera: Anisopodidae

†Mesochria fani Szadziewski et Szwedo, 2016

Diptera: Cecidomyiidae

Arnoldiola margaritae Szadziewski, 1974

Diptera: Culicidae

 1. Culex erikae Szadziewski & Szadziewska, 1985
 2. Coquillettidia adamowiczi Szadziewski, Sontag & Szwedo, 2020
 3. † Coquillettidia gedanica Szadziewski, Sontag & Szwedo, 2020
 4. Aedes hoffeinsorum Szadziewski, 1998
 5. Aedes damzeni Szadziewski, 1998
 6. Aedes serafini Szadziewski, 1998
 7. Culiseta gedanica Szadziewski & Giłka, 2011


Diptera: Corethrellidae

 1. Corethrella andersoni Poinar & Szadziewski, 2007
 2. Corethrella cretacea Szadziewski, 1995
 3. Corethrella miocaenica Szadziewski et al. 1994
 4. Corethrella nudistyla Borkent & Szadziewski, 1992
 5. Corethrella prisca Borkent & Szadziewski, 1992
 

Diptera: Chaoboridae

Gedanoborus kerneggeri Szadziewski & Giłka, 2007

Diptera: Chironomidae

 1. Cricotopus zavreli Szadziewski & Hirvenoja, 1981
 2. Eoprocladius hoffeinsorum Szadziewski, Sontag & Dominiak, 2018
 3. Telmatogeton gedanensis Szadziewski, 1983 (jun. syn.)

Diptera: Ceratopogonidae

 1. Afrostilobezzia clastrieri Szadziewski & Dominiak, 2015
 2. Allohelea israelensis Szadziewski & Alwin, 2016
 3. Allohelea vespertilio Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer & Giłka, 2011
 4. Alluaudomyia canariensis Szadziewski & Dominiak, 2015
 5. Alluaudomyia remmi Szadziewski, 1983
 6. Alluaudomyia succinea Szadziewski, 1988
 7. Alluaudomyia wyskokensis Szadziewski & Dominiak, 2015
 8. Archiaustroconops alavensis Szadziewski & Arillo, 1998
 9. Archiaustroconops gracilis Szadziewski & Poinar, 2005
 10. Archiaustroconops kotejai Szadziewski & Poinar, 2005
 11. Archiculicoides andersoni Szadziewski, Ross & Giłka, 2015
 12. Archiculicoides schleei Szadziewski, 1996
 13. Atrichopogon arabicus Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer & Giłka, 2011
 14. Atrichopogon dominicanus Szadziewski & Grogan, 1998
 15. Atrichopogon eocenicus Szadziewski, 1988
 16. Atrichopogon tolfensis Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer, Bologna & Molfini, 2022
 17. Atriculicoides cenomanensis Szadziewski & Schlüter, 1992
 18. Atriculicoides dasyheleis Szadziewski, 1996
 19. Atriculicoides incompletus Szadziewski & Schlüter, 1992
 20. Atriculicoides sibiricus Szadziewski, 1996
 21. Atriculicoides taimyricus Szadziewski, 1996
 22. Austroconops asiaticus Szadziewski, 2004
 23. Austroconops borkenti Szadziewski & Schlüter, 1992
 24. Austroconops cretaceous Szadziewski, 1996
 25. Austroconops fossilis Szadziewski, 1996
 26. Austroconops gondwanicus Szadziewski, 1996
 27. Austroconops perrichoti Dominiak, Szadziewski & Nel, 2018
 28. Austroconops sibiricus Szadziewski, 1996
 29. Baeodasymyia dominicana Szadziewski & Grogan, 1994
 30. Bezzia eocenica Szadziewski, 1988
 31. Bezzia libanensis Alwin-Kownacka & Szadziewski, 2017
 32. Bezzia sharjahi Alwin-Kownacka & Szadziewski, 2017
 33. Brachypogon (Brachypogon) americanus Szadziewski & Grogan, 1998
 34. Brachypogon (Brachypogon) arabicus Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer & Giłka, 2011
 35. Brachypogon (Brachypogon) balticus Szadziewski, 1988
 36. Brachypogon (Brachypogon) eocenicus Szadziewski, 1988
 37. Brachypogon (Brachypogon) gedanicus Szadziewski, 1988
 38. Brachypogon (Brachypogon) kokocinskii Szadziewski, 1983
 39. Brachypogon (Brachypogon) kremeri Szadziewski & Havelka, 1984
 40. Brachypogon (Brachypogon) krzeminskii Szadziewski & Havelka, 1984
 41. Brachypogon (Brachypogon) miocaenicus Szadziewski, 1993
 42. Brachypogon (Brachypogon) obesus Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer & Giłka, 2011
 43. Brachypogon (Brachypogon) pakistanicus Szadziewski & Havelka, 1984
 44. Brachypogon (Brachypogon) sudowicus Szadziewski, 2001 (jun. Syn.)
 45. Brachypogon (Isohelea) babiogorensis Szadziewski, 1994
 46. Brachypogon (Isohelea) carpaticus Szadziewski, 1994
 47. Brachypogon (Isohelea) clastrieri Szadziewski, 1983
 48. Brachypogon (Isohelea) dominicanus Szadziewski & Grogan, 1998
 49. Brachypogon (Isohelea) henningseni Szadziewski, 1988
 50. Brachypogon (Isohelea) jaroslavi Szadziewski, 1983
 51. Brachypogon (Isohelea) norvegicus Szadziewski & Hagan, 2000
 52. Brachypogon (Isohelea) polonicus Szadziewski, 1988
 53. Brachypogon (Isohelea) prominuloides Szadziewski & Grogan, 1998
 54. Brachypogon (Isohelea) silecis Szadziewski, 1990
 55. Brachypogon (Isohelea) surae Szadziewski, 1984
 56. Brachypogon (Isohelea) surma Dominiak, Szadziewski & Salmela, 2020 
 57. Brachypogon (Isohelea) vanharteni Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer & Giłka, 2011
 58. Brachypogon (Isohelea) zavoicus Szadziewski, 1994
 59. Burmahelea neli Szadziewski, & Sontag, 2019
 60. Camptopterohelea odora Stebner, Szadzewski et al. 2017
 61. Ceratoculicoides danicus Szadziewski, 1988
 62. Ceratopalpomyia eocenica Szadziewski, 1988
 63. Ceratopogon bitterfeldi Szadziewski, 1993
 64. Ceratopogon ceranowiczi Szadziewski, 1988
 65. Ceratopogon crypticus Szadziewski, 1988
 66. Ceratopogon gedanicus Szadziewski, 1988
 67. Ceratopogon grogani Szadziewski, 1988
 68. Ceratopogon hennigi Szadziewski, 1988
 69. Ceratopogon kotejai Szadziewski, 1993
 70. Ceratopogon margaritae Szadziewski, 1988
 71. Ceratopogon miocaenicus Szadziewski, 1993
 72. Ceratopogon piotrowskii Szadziewski, 1988
 73. Ceratopogon remmicolus Szadziewski, 1988
 74. Ceratopogon ritzkowskii Szadziewski, 1988
 75. Ceratopogon subeminens Szadziewski, 1993
 76. Ceratopogon succinicolus Szadziewski, 1993
 77. Ceratopogon tertiaricus Szadziewski, 1988
 78. Culicoides ambericus Szadziewski & Grogan, 1998
 79. Culicoides antilleanus Szadziewski & Grogan, 1998
 80. Culicoides balticus Szadziewski, 1988
 81. Culicoides (Groganomyia) bojarskii Szadziewski & Dominiak, 2019
 82. Culicoides brodzinskyi Szadziewski & Grogan, 1998
 83. Culicoides (Groganomyia) burmiticus Szadziewski & Dominiak, 2019
 84. Culicoides casei Grogan & Szadziewski, 1988
 85. Culicoides ceranowiczi Szadziewski, 1988
 86. †Culicoides dasyheleiformis Szadziewski, 1988
 87. Culicoides (Groganomyia) ellenbergeri Szadziewski & Dominiak, 2019
 88. Culicoides eoselficus Szadziewski, 1988
 89. Culicoides gedanensis Szadziewski, 1988
 90. Culicoides hispanicolus Szadziewski & Grogan, 1998
 91. Culicoides mammalicolus Szadziewski & Grogan, 1998
 92. Culicoides (Groganomyia) myanmaricus Szadziewski & Dominiak, 2019
 93. Culicoides prussicus Szadziewski, 1988
 94. Culicoides subgedanensis Szadziewski, 1993
 95. Culicoides succivarius Szadziewski, 1988
 96. Dasyhelea antilleana Szadziewski & Grogan, 1998
 97. Dasyhelea desertorum Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer & Giłka, 2011
 98. Dasyhelea dominicana Szadziewski & Grogan, 1998
 99. Dasyhelea eodicryptoscenica Szadziewski, 1988
 100. Dasyhelea gedanica Szadziewski, 1988
 101. Dasyhelea hispaniola Szadziewski & Grogan, 1998
 102. Dasyhelea minuticola Szadziewski & Grogan, 1998
 103. Dasyhelea miocaenica Szadziewski, 1993
 104. Dasyhelea nilssoni Szadziewski, 2000
 105. Dasyhelea norvegica Szadziewski & Hagan, 2000
 106. Dasyhelea patiae Szadziewski & Gwizdalska-Kentzer, 2020
 107. Dasyhelea skierskae Szadziewski, 1985
 108. Dasyhelea stanislavi Szadziewski, 1988
 109. Dasyhelea wirthicola Szadziewski, 1985
 110. Eohelea fossicola Szadziewski, 1993
 111. Eohelea gedanica Szadziewski, 1988
 112. Eohelea grogani Szadziewski, 1988
 113. Eohelea indica Stebner & Szadziewski, 2017
 114. Eohelea miocaenica Szadziewski, 1993
 115. Eohelea petrunkevitchi Szadziewski, 1984
 116. Eohelea sakhalinica Szadziewski, 1990
 117. Forcipomyia americana Szadziewski & Grogan, 1998
 118. Forcipomyia antilleana Szadziewski & Grogan, 1998
 119. Forcipomyia berendti Szadziewski, 1988
 120. Forcipomyia (Microhelea) borkenti Alwin & Szadziewski, 2016
 121. Forcipomyia bifidicola Szadziewski, 1993
 122. Forcipomyia chrysosuccinea Szadziewski & Grogan, 1998
 123. Forcipomyia domibicolor Szadziewski & Grogan, 1998
 124. Forcipomyia eobreviflagellata Szadziewski, 1988
 125. Forcipomyia eocostata Szadziewski, 1988
 126. Forcipomyia eophytoheleana Szadziewski, 1988
 127. Forcipomyia eotrichoheleana Szadziewski, 1988
 128. Forcipomyia eremita Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer & Giłka, 2011
 129. Forcipomyia frutetosuccinea Szadziewski & Grogan, 1998
 130. Forcipomyia fusiparamera Szadziewski & Grogan, 1998
 131. Forcipomyia gedanicola Szadziewski, 1988
 132. Forcipomyia grimaldii Szadziewski & Grogan, 1998
 133. Forcipomyia henningseni Szadziewski, 1988
 134. Forcipomyia krzeminskii Szadziewski, 1988
 135. Forcipomyia kulickae Szadziewski, 1988
 136. Forcipomyia lepidosuccinea Szadziewski & Grogan, 1998
 137. Forcipomyia lyneborgi Szadziewski, 1988
 138. Forcipomyia margaritae Szadziewski, 1983
 139. Forcipomyia miocaenica Szadziewski, 1993
 140. Forcipomyia nadicola Szadziewski, 2013
 141. Forcipomyia neodebenhamae Szadziewski & Borkent, 2003
 142. Forcipomyia neotokunagai Szadziewski & Borkent, 2003
 143. Forcipomyia neowirthi Szadziewski & Borkent, 2003
 144. Forcipomyia pseudomicrohelea Szadziewski, 1988
 145. Forcipomyia rasnitsyni Szadziewski, Sontag & Pankowski, 2021
 146. Forcipomyia siverekensis Alwin & Szadziewski, 2016
 147. Forcipomyia subgedanicola Szadziewski, 1993
 148. Forcipomyia succinea Szadziewski, 1988
 149. Forcipomyia succinicola Szadziewski, 1993
 150. Forcipomyia tertiaricola Szadziewski & Grogan, 1998
 151. Forcipomyia tuberculosa Szadziewski, 1993
 152. Forcipomyia unculiformis Szadziewski, 1993
 153. Forcipomyia waldemari Szadziewski, 1983
 154. Forcipomyia wirthiana Szadziewski, 1983
 155. Forcipomyia woodruffi Szadziewski & Grogan, 1998
 156. Fossihelea miocaenica Szadziewski, 1993
 157. Fossileptoconops lebanicus Szadziewski, 1996
 158. Forcipomyia (F.) pyrenaica Szadziewski, Dominiak & Withers, 2020
 159. Gedanohelea fushunensis Stebner, Szadziewski & Wang, 2016
 160. Gedanohelea gerdesorum Stebner & Szadziewski, 2017
 161. Gedanohelea liaoningensis Stebner, Szadziewski & Wang, 2016
 162. Gedanohelea loewi Szadziewski, 1988
 163. Gedanohelea succinea Szadziewski, 1988
 164. Gedanohelea wirthi Szadziewski, 1988
 165. Heteromyia dominicana Szadziewski & Grogan, 1997
 166. Jenkinshelea paliki Szadziewski, 1992
 167. Jordanoconops weitschati Szadziewski, 2000
 168. Kolenohelea levantica Szadziewski & Alwin, 2016
 169. Lebanoconops lebanicus Szadziewski, 1996
 170. Lebanoconops minutus Szadziewski, 1996
 171. Lebanoconops wirthi Szadziewski, 1996
 172. Lebanoculicoides mesozoicus Szadziewski, 1996
 173. Leptoconops burmiticus Szadziewski, 2004
 174. Leptoconops ellenbergeri Szadziewski, 2015
 175. Leptoconops myanmaricus Szadziewski, 2004
 176. Leptoconops rossi Szadziewski, 2004
 177. Leptoconops rovnensis Sontag & Szadziewski, 2011
 178. Leptoconops sibiricus Szadziewski, 1996
 179. Leptoconops subrossicus Szadziewski & Poinar, 2005
 180. Leptoconops succineus Szadziewski, 1988
 181. Leptoconops zherikhini Szadziewski & Arillo, 2003
 182. Mallochohelea martae Szadziewski, 2005
 183. Mantohelea danica Szadziewski, 1988
 184. Mantohelea sinica Stebner, Szadziewski & Wang, 2016
 185. Metahelea serafini Szadziewski, 1998
 186. Meunierohelea borkenti Stebner & Szadziewski, 2017
 187. Meunierohelea cambayana Stebner & Szadziewski, 2017
 188. Meunierohelea fudalai Szadziewski, Sontag & Bojarski, 2020
 189. Meunierohelea gedanicola Szadziewski, 1988
 190. Meunierohelea nielseni Szadziewski, 1988
 191. Meunierohelea ocaenica Szadziewski, 1993
 192. Meunierohelea orientalis Stebner & Szadziewski, 2017
 193. Meunierohelea wirthi Szadziewski, 1988
 194. Minyohelea schleei Szadziewski, 1996
 195. Monohelea baltica Szadziewski, 1988
 196. Monohelea mediterranea Szadziewski, Dominiak & Withers, 2020
 197. Nannohelea eocenica Szadziewski, 1988
 198. Nannohelea grogani Szadziewski, 1988
 199. Nelohelea neli Szadziewski & Sontag, 2019
 200. Palpomyia erikae Szadziewski, 1993
 201. Palpomyia freidbergi Alwin-Kownacka & Szadziewski, 2017
 202. Palpomyia jantari Szadziewski, 1988
 203. Palpomyia riedeli Szadziewski, 1988
 204. Palpomyia succinea Szadziewski, 1988
 205. Palpomyia wirthorum Szadziewski & Grogan, 1997
 206. Parabezzia grogani Szadziewski & Wirth, 1983
 207. Peronehelea sibirica Szadziewski, 1996
 208. Phaenobezzia wirthi Szadziewski & Grogan, 1997
 209. Protoculicoides burmiticus Szadziewski & Poinar, 2005
 210. Protoculicoides hispanicus Szadziewski & Arillo, 2016
 211. Protoculicoides sanjusti Szadziewski & Arillo, 2016
 212. Protoculicoides skalskii Szadziewski & Arillo, 1998
 213. Protoculicoides succineus Szadziewski, 1996
 214. Serromyia arabica Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer & Giłka, 2011
 215. Serromyia errata Szadziewski, 2018
 216. Serromyia galilaeae Szadziewski & Alwin, 2016
 217. Serromyia polonica Szadziewski, 1988
 218. Stilobezzia antilleana Szadziewski & Grogan, 1998
 219. Stilobezzia dominicana Szadziewski & Grogan, 1998
 220. Stilobezzia kutscheri Szadziewski, 1993
 221. Stilobezzia pruefferi Szadziewski, 1992
 222. Stilobezzia saxonica Szadziewski, 1993
 223. Stilobezzia succinea Szadziewski, 1993
 224. Stilobezzia wirthicola Szadziewski & Grogan, 1998 (=Stilobezzia succinea Szadziewski, 1993)
 225. Washingtonhelea taimyrica Szadziewski, 1996
 226. Wirthohelea trifida Szadziewski, 1988

Diptera: Psychodidae

Hoffeinsodes adamowiczi Skibińska, Szadziewski, Kania, Krzemiński, 2020


Diptera: Ptychopteridae

Neuseptychoptera carolinensis Szadziewski, Krynicki & Krzemiński, 2018

Diptera: Scatopsidae

Afroscatopse haennii Szadziewski et. al. 2022

Patronimy/Patronyms

Archiaustroconops szadziewskii Borkent, 2000 (Ceratopogonidae)
Atriculicoides szadziewskii Perez-de la Fuente, Delclos, Penalver, Arillo, 2011 (Ceratopogonidae)
Baeura szadziewskii Krzemiński & Stary, 1984 (Limoniidae)
Brachypogon szadziewskii Grogan & de Meillon, 1993 (Ceratopogonidae)
Caladomyia szadziewskii Giłka & Zakrzewska, 2013 (Chironomidae)
Camptomyia szadziewskii Spungis, 1989 (Cecidomyiidae)
Dactylolabis ryszardi Kania & Krzemiński, 2015 (Limoniidae)
Eupseudopomyza szadziewskii Hoffeins & Woźnica, 2013 (Pseudopomyzidae)
Forcipomyia szadziewskii, Navai, 2021 (Ceratopogonidae)
Palpomyia ryszardi Spinelli & Ronderos, 2013 (Ceratopogonidae)
Serromyia ryszardi Borkent, 1990 (Ceratopogonidae)
Sinaxymyia szadziewskii Blagoderov & Lukashevich, 2013 (Axymyiidae)
Stilobezzia szadziewskii Chaudchuri & Das Gupta, 1991 (Ceratopogonidae)
Thaumastoptera ryszardi Krzemiński, 1985 (Limoniidae)
 
 
Granty naukowe
Scientific grants
 • „Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway”; wykonawca [kierownik K. Thunes, Norway] (2011-2013)
 • Grant MNiSW nr NN 303297937: „Rodzaj kopalny i rodzaj współczesny w zapisie paleontologicznym współczesnych rodzin owadów”; wykonawca [kierownik J. Szwedo] (2009-2012)
 • Grant MNiSW nr N 3003 054 31/1701; 1701/P01/2006/31: „Rewizja taksonomiczna środkowoeuropejskich kuczmanów z rodzaju Dasyhelea (Diptera: Ceratopogonidae)”; kierownik projektu (2006-2009)
 • Grant INTAS nr 03-51-43-67: „The terrestrial fauna and flora of the Insect Bed, Isle of Wight: interpreting the climate near the Eocene/Oligocene boundary”; wykonawca [kierownik A. Ross, England] (2004-2006)
 • Grant MNiI, nr KBN, 6 Po4 082 19 [1155/P04/2000/19]: „Rewizja taksonomiczna zachodniopalearktycznych kuczmanów rodzaju Atrichopogon (Diptera: Ceratopogonidae)”; kierownik projektu (2000-2003)
 • Grant KBN, nr 6P204 049 06: „Hematofagia kuczmanów (Diptera, Ceratopogonidae) w świetle badań paleontoologicznych najstarszych materiałów z bursztynu libańskiego (130 mln) i syberyjskiego (95 mln lat)”; kierownik projektu (1994)
 • Grant KBN, nr 414319101: „Kuczmany (Diptera, Ceratopogonidae) z bursztynu dominikańskiego i meksykańskiego”; kierownik projektu (1991-1992)
 
Członkostwo
Membership

Rady naukowe:
Scientific organizations:
 • Komitet Zoologii PAN - member 2007-2010; 2011-2014
 • Rada Naukowa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie - member 1996-1998, 2011-2014
 • Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie - member 2003-2006, 2007-2010, 2011-2014
 • Rada Muzeum Bursztynu - Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska - member since od 2005
 • Światowa Rada Bursztynu przy Prezydencie Miasta Gdańska- member since 2006, chairman since 2008
 
Redakcje czasopism naukowych:
Editorial boards of scientific journals:
 • Polish Journal of Entomology (Polskie Pismo Entomologiczne): editor in chief  - 1996-2001, 2011-2014
 • Fragmenta Faunistica, member of the international editorial board since 2010
 • Dipteron - member of the international editorial board since 2007
 • Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom - member of the international editorial board since 2007
 • Annales Zoologici - członek międzynarodowej rady redakcyjnej od 2003
 
Nagrody
Awards
 • Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego - 2008
 • Złota Odznaka PTE 2004
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1999
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 1998
 • Medal za zasługi dla rozwoju Pol. Tow. Entomol. - 1998
 • Medal Pamiątkowy Miasta Kętrzyna im. Wojciecha Kętrzyńskiego - 1998