mgr Jan Łuszkiewicz
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
doktorant
e-mail: jan.luszkiewicz@phdstud.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/517
 
M Sc Jan Łuszkiewicz
Laboratory of Parasitology and General Zoology
PhD student
e-mail: jan.luszkiewicz@phdstud.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/517
 

 
 

 

Wystąpienia i abstrakty konferencyjne

 

Presentations and conference abstracts

   


 
Wystąpienia i abstrakty konferencyjne
Presentations and conference abstracts
 
  1. Łuszkiewicz J., Izdebska J.N. 2021. Analiza występowania Demodex spp. (Acariformes: Demodecidae) i demodecosis u myszy domowych Mus musculus (Rodentia, Muridae). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „InnWet” – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii, 22czerwca 2021, Abstrakty: 19.
  2. Prezentacja ustna (referat) na ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt.. „Analiza występowania Demodex spp. (Acariformes: Demodecidae) i demodecosis u myszy domowych Mus musculus” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „InnWet” – Innowacyjne Strony Współczesnej Weterynarii i Zoologii (22 czerwca 2021).