mgr, lek. dent. Tytus Kuczkowski
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
doktorant
e-mail: tytus.kuczkowski@phdstud.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/517
 
M Sc, D D S, Tytus Kuczkowski
Laboratory of Parasitology and General Zoology
PhD student
e-mail: tytus.kuczkowski@phdstud.ug.edu.pl 
tel. +48 58 523 6180
room No C/517
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Wystąpienia i abstrakty konferencyjne

Członkostwo

Research area

Publications

Presentations and conference abstracts

Membership

   

 
Zainteresowania naukowe 
 
Badania nad parazytologią zwierząt morskich, szczególnie ssaków morskich i ryb. Parazytologia człowieka.
Research area
 
 
Parasitological study on marine animals- mainly marine mammals and fish. Human parasitology.
 
 

 
Publikacje
Publications
 
Publikacje recenzowane
Peer-reviewed publications
 
  • Kuczkowski T. 2013 Torbielakogruczolak brodawczakowaty mniejszych gruczołów ślinowych jamy ustnej - opis rzadkiego przypadku. Twój Przegląd Stomatologiczny 11: 21-23. 

 
Wystąpienia i abstrakty konferencyjne
Presentations and conference abstracts
 
  • Kuczkowski T. 2005 Prosthetic treatment and the evaluation of psychical properties of the patient with epilepsy using selected psychological tests. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Lekarzy, Akademia /Gdański Uniwersytet Medyczny, 12-14.05.2005, Gdańsk: 6.
  • Kuczkowski T. 2006 Traumatic occlusion-dependence between traumatic occlusion, patient’s personality and patient’s estimation of oral aesthetics. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Lekarzy, Akademia /Gdański Uniwersytet Medyczny,11-13.05.2006, Gdańsk: 118.
  • Rokicki J., Kuczkowski T. 2007 The characteristics and adaptation strategies of the parasites of marine mammals - the harbour porpoise Phocoena phocoena L., 1758 and the white-beaked dolphin Lagenorhynchus albirostris Gray, 1848 from Polish economic zone of the Southern Baltic. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Międzyzdroje, 05-07.09.2007. Wiadomości Parazytologiczne 53 (supl. 1): 31.
  • Rokicki J., Kuczkowski T. 2010 Anisakis simplex in harbour porpoises and white-beaked dolphins in the Baltic Sea. XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego,01-02.09.2010, Puławy: 27.

 
Członkostwo
Membership