mgr, lek. dent. Tytus Kuczkowski
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
doktorant
e-mail: tytus.kuczkowski@phdstud.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/517
 
M Sc, D D S, Tytus Kuczkowski
Laboratory of Parasitology and General Zoology
PhD student
e-mail: tytus.kuczkowski@phdstud.ug.edu.pl 
tel. +48 58 523 6180
room No C/517
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Wystąpienia i abstrakty konferencyjne

Członkostwo

Research area

Publications

Presentations and conference abstracts

Membership

   

 
Zainteresowania naukowe 
 
Badania nad parazytologią zwierząt morskich, szczególnie ssaków morskich i ryb. Parazytologia człowieka.
Research area
 
 
Parasitological study on marine animals- mainly marine mammals and fish. Human parasitology.
 
 

 
Publikacje
Publications
 
Publikacje recenzowane
Peer-reviewed publications
 
 1. Kuczkowski T. 2013 Torbielakogruczolak brodawczakowaty mniejszych gruczołów ślinowych jamy ustnej - opis rzadkiego przypadku. Twój Przegląd Stomatologiczny 11: 21-23. 
 2. Rolbiecki L., Kuczkowski T., Izdebska J.N., Rokicki J., Dzido J., Pawliczka I., 2021. Anisakid nematodes in dolphins (Cetacea: Delphinidae) from the Baltic Sea area. Annals of Parasitology 67: 341-345. 
 3. Dzido J., Rolbiecki L., Izdebska J.N., Rokicki J., Kuczkowski T., Pawliczka I. 2021. A global checklist of the parasites of the harbor porpoise Phocoena phocoena, a critically-endangered species, including new findings from the Baltic Sea. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 15: 290-302.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213224421000754 

 
Wystąpienia i abstrakty konferencyjne
Presentations and conference abstracts
 
 1. Kuczkowski T. 2005 Prosthetic treatment and the evaluation of psychical properties of the patient with epilepsy using selected psychological tests. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Lekarzy, Akademia /Gdański Uniwersytet Medyczny, 12-14.05.2005, Gdańsk: 6.
 2. Kuczkowski T. 2006 Traumatic occlusion-dependence between traumatic occlusion, patient’s personality and patient’s estimation of oral aesthetics. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Lekarzy, Akademia /Gdański Uniwersytet Medyczny,11-13.05.2006, Gdańsk: 118.
 3. Rokicki J., Kuczkowski T. 2007 The characteristics and adaptation strategies of the parasites of marine mammals - the harbour porpoise Phocoena phocoena L., 1758 and the white-beaked dolphin Lagenorhynchus albirostris Gray, 1848 from Polish economic zone of the Southern Baltic. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Międzyzdroje, 05-07.09.2007. Wiadomości Parazytologiczne 53 (supl. 1): 31.
 4. Rokicki J., Kuczkowski T. 2010 Anisakis simplex in harbour porpoises and white-beaked dolphins in the Baltic Sea. XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego,01-02.09.2010, Puławy: 27.
 5. Rolbiecki L., Kuczkowski T., Rokicki J., Izdebska J.N., Pawliczka I. 2018. Observation on anisakid nematodes from Lagenorhynchus albirostris and Stenella coeruleoalda dolphins in the Baltic Sea area. VI Congress of the Society of Parasitologists: International Conference “Contemporary Parasitology – Major Trends and Challenges”, 15-19.10.2018, Saint Petersburg, Russia.
 6. Dzido J., Rolbiecki L., Kuczkowski T., Izdebska J.N., Fryderyk S., Kozina P., Pawliczka I. 2019. Kolcogłowy Corynosoma z Morza Bałtyckiego jako zagrożenie zoonotyczne dla człowieka. II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza. Stan i trendy zmian w morzach i oceanach. Książka abstraktów. Gdynia, 24-25 IX 2019: 144.
 7. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S., Cierocka K., Kuczkowski T., Dzido J., Kozina P. 2019. Roztocze skórne i tkankowe (Prostigmata: Demodecidae, Psorergatidae, Epimyodecidae) u ssaków związanych ze środowiskiem wodnym. Materiały Konferencyjne, XXXVI Sympozjum Akarologiczne, 18-21.09.2019, Tryszczyn k. Bydgoszczy, Polska: 24.
 8. Kuczkowski T., Rolbiecki L., Dzido J., Izdebska J.N., Fryderyk S., Pawliczka I. 2019. Zróżnicowanie helmintofauny Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae) z Morza Bałtyckiego. III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 25-28 czerwiec 2019: 83.
 9. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Kuczkowski T., Dzido J., Fryderyk S., Kozina P., Pawliczka I., Cierocka K.. 2019. Preliminary data on the parasitofauna of seals (Carnivora: Phocidae) from the Baltic Sea. Annals of Parasitology 65, Supplement 1: 266-267.
 10. Rolbiecki L., Kuczkowski T., Izdebska J.N., Rokicki J., Dzido J., Pawliczka I., 2021. Anisakid nematodes in dolphins (Cetacea: Delphinidae) from the Baltic Sea area. Annals of Parasitology 67: 339-343.
 11. Dzido J., Kuczkowski T., Rolbiecki L., Izdebska J.N., Fryderyk S., Pawliczka 2021. Kolcogłowy Corynosoma spp. u Halichoerus grypus z Morza Bałtyckiego, ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania w monitoringu stanu zdrowia i kondycji bałtyckich populacji fok. Konferencja naukowa "Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt", Szczecin, 11.06.2021: 54.

 
Członkostwo
Membership