mgr Ariadna Jankowska
Pracownia Zoologii Systematycznej 
Stanowisko: asystent
e-mail: ariadna.jankowska@ug.edu.pl
telefon: 58 523 6183
numer pokoju: C/509
 
 
Ariadna Jankowska, MSc
Laboratory of Systematic Zoology
Assistant
e-mail: ariadna.jankowska@ug.edu.pl
tel.: 58 523 6183
room No C/509
 
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

 

Research area

Publications

 

   

 

Zainteresowania naukowe

Taksonomia i biologia muchówek z rodziny ochotkowatych (Chironomidae) i plemienia Tanytarsini.

Muchówki nekrofagiczne w entomologii sądowej

Research area

Taxonomy and biology of dipterans, non-biting midges (Chironomidae) and the tribe Tanytarsini.

Necrophagous dipterans in forensic entomology

Publikacje

Publications

  1. Jankowska A., Kaczorowska E., Giłka W. 2019. Wpływ leku Thiocodin na czas rozwoju i tempo przeobrażeń Lucilia sericata (Meigen, 1826) (Diptera: Calliphoridae) - wstępne wyniki badań [Effects of Thiocodin drug on development time and growth rate of Lucilia sericata (Meigen, 1826) (Diptera: Calliphoridae) - preliminary results]. Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 35: 89-96. DOI:10.5281/zenodo.3545865