dr inż. Joanna Dzido
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
adiunkt
e-mail: joanna.dzido@biol.ug.edu.pl
tel.: 58 523 6180
pokoju: C/517
 
dr inż. Joanna Dzido
Laboratory of Parasitology and General Zoology
adjunct
e-mail: joanna.dzido@biol.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room: C/517
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Granty naukowe

Projekty naukowe

Research area

Publications

Scientific grants

Scientific projects

   

 

Zainteresowania naukowe 

Biologia, taksonomia i filogeneza pasożytów zwierząt

Research area

Biology, taxonomy and phylogenetic of animal parasites

 
Publikacje
Publications
 
Publikacje recenzowane
Peer-reviewed publications
 
  • Najda K., Simard M., Osewska J., Dziekońska-Rynko J., Dzido J., Rokicki J. 2015. Anisakidae in beluga whales Delphinapterus leucas from Hudson Bay and Hudson Strait. Diseases of Aquatic Organisms. 115 (1): 9-14. 
  • Skrzypczak M., Rokicki J., Pawliczka I., Najda K., Dzido J. 2014. Anisakids of seals found on the southern coast of Baltic Sea. Acta Parasitologica 59 (1): 165-172. 
  • Karpiej K., Dzido J., Rokicki J., Kijewska A. 2013. Anisakid nematodes of Greenland halibut Reinhardtius hippoglossoides from the Barents Sea. Journal of Parasitology 99 (4): 650-654.
  • Dzido J., Kijewska A., Rokicki J. 2012. Selected mitochondrial genes as species markers of the Arctic Contracaecum osculatum complex. Journal of Helminthology 86 (2): 252-258. 
  • Dzido J., Kijewska A., Rokicka M., Świątalska-Koseda A., Rokicki J. 2009. Report on anisakid nematodes in polar regions - Preliminary results. Polar Science 3 (3): 207-211.
  • Kijewska A., Dzido J., Shukhgalter O., Rokicki J. 2009. Anisakid parasites of fishes caught on the African shelf. Journal of Parasitology 95 (3): 639-645. 
  • Kijewska A., Dzido J., Rokicki J. 2009. Mitochondrial DNA of Anisakis simplex s.s. as a potential tool for differentiating populations. Journal of Parasitology 95 (6): 1364-1370.
  • Mouritsen K.N., Hedeholm R., Schack H.B., Moller L.N., Storr-Paulsen M., Dzido J., Rokicki J. 2010. Occurrence of anisakid nematodes in Atlantic cod (Gadus morhua) and Greenland cod (Gadus ogac), West Greenland. Acta Parasitologica 55 (1): 81-89. 
  • Rokicki J., Kucharska A.P., Dzido J., Karczewska D. 2007. Skażenie placów zabaw Gdańska jajami pasożytów. Wiadomości Parazytologiczne 53 (3): 227-230. 
 
Inne publikacje
Other publications
 
Granty naukowe
Scientific grants
 
Projekty naukowe
Scientific projects