mgr Alicja Brysz
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
doktorantka
e-mail: alicja.brysz@phdstud.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/513
 
MSc Alicja Brysz
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
PhD student
e-mail: alicja.brysz@phdstud.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/513
 
 
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Wystąpienia i abstrakty konferencyjne

Granty naukowe

Członkostwo

Staże naukowe

 
 

Publications

Presentations and conference
abstracts

Scientific grants

Membership

Scientific internships

 
 

Zainteresowania naukowe 

Hemiptera: Fulgoromorpha, szczególnie rodzina Achilidae;
Kopalne Achilidae: taksonomia, filogeneza, ewolucja i
paleobioróżnorodność.
Morfologia porównawcza kopalnych i współczesnych Achilidae
Ewolucja, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna oraz systematyka i filogeneza pluskwiaków.

 
Research area

Hemiptera: Fulgoromorpha with emphasis on planthoppers family Achilidae;
Fossil Achilidae: taxonomy, phylogeny, evolution and plaaeobiodiversity
Comparative morphology of extant and extinct Achilidae.
Evolution, taxonomic and morphological biodiversity, systematics and
phylogeny of the Hemiptera.

 

 
 Publikacje / Publications
 
 1. Brysz A.M., Müller P., Szwedo J. 2023. First fossil representative of the tribe Amphignomini (Hemiptera: Fulgoromorpha: Achilidae) from mid-Cretaceous Kachin amber and its significance. European Journal of Entomology, 120: 42-49. [Published online 9 February 2023] https://doi.org/10.14411/eje.2023.006
 2. Brysz A.M., Bourgoin T., Szwedo J. 2022. Spotted beauty – Gedanochila museisucini gen. nov. et sp. nov. – a new Achilidae from Eocene Baltic amber (Hemiptera: Fulgoromorpha) and its relation to Achilini. Zootaxa 5125 (3): 295–312. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5125.3.3
 3. Hakim M., Azar D., Szwedo J., Brysz A.M., Huang D.Y. 2019. New paraneopterans (Protopsyllidioidea, Hemiptera) from the mid-Cretaceous amber of northern Myanmar. Cretaceous Research 98, 136–152.  doi:10.1016/j.cretres.2018.12.012. [Published online 28 Dec 2018] https://authors.elsevier.com/c/1Yf-0iVLD5AeOhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667118303768
 4. Brysz A.M., Szwedo J. 2019. Jeweled Achilidae – a new look at their systematics and relations with other Fulgoroidea (Hemiptera). Monographs of the Upper Silesian Museum, 10: 93–130. http://doi.org/10.5281/zenodo.3600279
 5. Hakim M., Azar D., Szwedo J., Brysz A.M., Huang D.Y. 2019. New paraneopterans (Protopsyllidioidea, Hemiptera) from the mid-Cretaceous amber of northern Myanmar. Cretaceous Research [accepted] doi:10.1016/j.cretres.2018.12.012. [Published online 28 Dec 2019] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667118303768
 6. Brysz A.M., Szwedo J. 2018. The fossil record of the planthopper family Achilidae, with particular reference to those in Baltic amber (Hemiptera: Fulgoromorpha). Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 107: 279-288. doi:10.1017/S175569101700041X  [Published online: 09 January 2018]  https://www.cambridge.org/core/journals/earth-and-environmental-science-transactions-of-royal-society-of-edinburgh/article/fossil-record-of-the-planthopper-family-achilidae-with-particular-reference-to-those-in-baltic-amber-hemiptera-fulgoromorpha/870B74D94D1861441592F42BA5765583
 7. Brysz A., Szwedo J. 2015. Nowe stanowiska kolcoroga bizoniaka Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 23: 229-230. 
 8. Sokołowska K., Brysz A.M., Zagórska-Marek B. 2013. Spatial pattern of long-distance symplasmic transport and communication in trees. Plant signaling & behavior, pubklished online 2013-11, DOI: 10.4161/psb.26191

 
Wystąpienia i abstrakty konferencyjne / Presentations and conference abstracts
 
 1. Brysz A.M., Pielowska A. 2019. Patterns in chaos? 16th International Auchenorrhyncha Congress, 12th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Significance, Cuc Phuong NP, Vietnam, July 2nd - 8th, 2019. Program and Abstracts. Vietnam National Museum of Nature, Hanoi, pp. 118–120. [poster] 
 2. Brysz A.M., Szwedo J. 2019. Fossil Achilidae (Hemiptera, Fulgoromorpha) more questions than answers? In: Nascimbene, P.C. (ed.) Abstracts. 8th International Conference on Fossil Insects, Arthropods & Amber, Santo Domingo 2019, pp. 105–106. [poster] 
 3.  Sontag E., Bojarski B., Brysz A.M., Pielowska A., Szwedo J. 2019. Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk: 20 years of science and education. In: NASCIMBENE, P.C. (ed.) Abstracts. 8th International Conference on Fossil Insects, Arthropods & Amber, Santo Domingo 2019, pp. 134–135. [poster] 
 4. Szwedo J., Sontag E., Szawaryn K., Bojarski B., Brysz A., Pielowska A. Museum of Amber Inclusions University of Gdańsk – Collections and Databases. 1st Palaeontological Virtual Congress, December 1st-15th, 2018. Book of Abstracts, Palaeontology in a virtual era., p. 126. 
 5. Brysz A.M. 2018 Revision of the genus Angustachilus (Hemiptera: Fulgoromorpha: Achilidae) from the Eocene Baltic amber. 8th European Hemiptera Congress, Katowice-Zawiercie, 24-29 June 2018: 83 [poster]
 6. Brysz A.M., Szwedo J. 2018 Jewel, jewel Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) 8th European Hemiptera Congress, Katowice-Zawiercie, 24-29 June 2018: 37
 7. Brysz A.M. 2018 New Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) data from Burmese amber. Międzynarodowe Sympozjum „Bursztyn. Nauka i Sztuka” Gdańsk 22-24 marca 2018
 8. Brysz A.M., Szwedo J. 2017. Amber full of surprises – Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) and related taxa from Cretaceous Burmese amber. Mejdalani G. & Felix M. (eds.), Book of Abstracts 15th International Auchenorrhyncha Congress and 10th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, July 9th-15th 2017, Mendes, Brazil, 145–146.
 9. Brysz A.M. 2017. Wymarły rodzaj Angustachilus (Hemiptera: Achilidae)
  z eoceńskiego bursztynu bałtyckiego [referat]. XXV Jublileuszowa Konferencja Mszyce i inne pluskwiaki, Katowice-Kochcice, 24-27 kwiecień 2017.
 10. Brysz A.M. 2017. The extinct genus Angustachilus (Hemiptera: Achilidae) from the Eocene Baltic amber. Palaeoentomological Conference: “Insects in fossil record” and 34th Meeting of Palaeoentomological Section, Polish Entomological Society. 24 Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich – Amberif 2017, Gdańsk. 23 marca 2017
 11. Brysz A.M., Szwedo J. 2016. Eocene Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) from European deposits. 23rd Central European Auchenorrhyncha Meeting, Pokrzywna, 2-4.09.2016. [poster] 
 12. Brysz A., Szwedo J. 2016. Wax and wane of Baltic amber Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha). 7th International Conference on fossil
  insects, arthropods and amber, Fossils X3, 26 April – 1 May, National Museum of Scotland, Edinburgh: 69. [poster] 

 
Granty / Scientific grants
 
 • Grant NCN Preludium nr. 2017/25/N/NZ8/02052: „Eocene – okres rozkwitu pluskwiaków z rodziny Achilidae Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha)?“: kierownik projektu (2018-2021) / NSC grant Preludium nr. 2017/25/N/NZ8/02052: „Eocene – hayday of the planthoppers from family Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha)?“: principal investigator (2018-2021)
 • Uniwersytet Gdański, grant naukowy "Młody Badacz", nr 538-L114-B161-18: "Odciski kredowych kopalnych Achilidae – uzupełnienie bursztynowego obrazu, czy całkiem odrębne źródło danych?"; kierownik projektu (2018) / University of Gdańsk, scientific grant "Young Researcher", nr 538-L114-B161-18: “Rock impressions of Cretaceous fossil Achilidae – addendum of the amber view or completely new source of data?”: principal investigator (2018)
 • Uniwersytet Gdański, grant naukowy "Młody Badacz", nr 538-L114-B514-17: "Kredowe i paleogeńskie zmiany środowiskowe a różnorodność taksonomiczna i morfologiczna Achilidae (Hemiptera: Fulgormorpha)"; kierownik projektu (2017) / University of Gdańsk, scientific grant "Young Researcher"", nr 538-L114-B514-17: “Cretaceous and Paleogene environment changes and taxonomic diversity and morphological disparity of Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha)”: principal investigator (2017)

 
Członkostwo / Membership
 

 
Staże naukowe / Scientific internships