mgr Beata Bieszczad
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
doktorantka
e-mail: beata.bieszczad@phdstud.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/513
 
MSc Beata Bieszczad
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
PhD student
e-mail:beata.bieszczad@phdstud.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/513
 

 


 
 
                                                   
konferencyjne    
 
 
  Opisane nowe taksony New taxa described
 
https://orcid.org/0000-0002-0282-1780

 

 

Zainteresowania naukowe 
•Taksonomia, ewolucja i biologia ślepikowatych Typhlocybinae (Cicadellidae: Hemiptera)
•Taksonomia, ewolucja i biologia Fulgoromorpha (Hemiptera)
• Jurajski zapis kopalny Coleorrhyncha i Fulgoromorpha z Europy
•Paleoentomologia; inkluzje w żywicach kopalnych.
 
Research area
•Taxonomy, evolution and biology of Typhlocybinae (Cicadellidae: Hemiptera)
•Taxonomy, evolution and biology of Fulgoromorpha (Hemiptera)
•Jurassic fossil record of Coleorrhyncha and Fulgoromorpha from Europe
•Palaeoentomology; inclusions in fossil resins.
 

 
Publikacje / Publications
 
  1. Bieszczad B., Koczur W., Obroślak M., Świerczek (2022) New records of Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Membracidae) from Poland. Acta entomologica silesiana, 30(online 011): 1–5. https://doi.org/10.5281/zenodo.7059769

 


 
Wystąpienia i abstrakty konferencyjne / Presentations and conference abstracts
 
  1. Bieszczad B. 2022 Ślepiki w bursztynowej pułapce. XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022. Prezentacja ustna (referat) 
  2. Bieszczad B. 2022. Protodikraneurini (Hemiptera: Typhlocybinae) jedyne kopalne plemię ślepików z bursztynu eoceńskiego. 38 Spotkanie Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Prezentacja ustna (referat)
  3. Bieszczad B. 2023. Heritage of Jurassic Progonocimicidae from Europe (Hemiptera: Coleorrhyncha). In: Vlachos E., Crespo V.D., Ríos Ibañez M., Arnal F.A.M., Gamonal A, Cruzado-Caballero P., González-Dionis J, Guerrero-Arenas R, Sánchez-Gárcia A. (Eds) Book of Abstracts of 4th Virtual Palaeontological Congress, May 8th-22nd, 2023, p. 251. ISBN 978-84-09-51470-0 [presentation] 
  4. Bieszczad B. 2023. New insights into the Jurassic Coleorrhyncha Myers et China, 1929 (Hemiptera) from European deposits. In: Szwedo J., Bojarski B., Cierocka K., Sontag E. (Eds) Fossil Record in Resins and Sediments. 25th Anniversary of Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk, Gdańsk, May 23-26, 2023, Book of Abstracts, p. 23–24. ISBN 978-83-968174-0-2 [presentation] 
  5. Bieszczad B., Szwedo J. 2023. Hemiptera of the European Jurassic World – unique and informative, p. 9. In: Kment P., Malenovský I. (Eds) 9th European Hemiptera Congress, Kurdějov, Czechia, 25.6–1.7.2023. Book of abstracts. National Museum of the Czech Republic, Prague. [talk] 
  6. Bieszczad B., Koczur W. 2023. Chondrodesmus riparius Carl, 1914 - nowe notowanie dla pobrzeża Bałtyku. III Kongres Młodej Nauki, Uniwersytetu Gdańskiego, 6-8.07.2023 [prezentacja]
  7. Bieszczad B., Koczur W., Kroczak A. 2023. Dzienna entomofauna Wyspy Sobieszewskiej. III Kongres Młodej Nauki, Uniwersytetu Gdańskiego, 6-8.07.2023 [prezentacja]
  8. Bieszczad B., Szwedo J. 2024. A new approach to the Jurassic Coleorrhyncha (Hemiptera) from European deposits. In: Szwedo J., Cai C.Y., Qiang X. (Eds), Abstract Book. The 9th International Conference on Fossil Insects, Arthropods and Amber - April 18–25, 2024 Xi’an, China, p. 10. [poster]