mgr Beata Bieszczad
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji
w Bursztynie
doktorantka
e-mail: beata.bieszczad@phdstud.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/513
 
MSc Beata Bieszczad
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
PhD student
e-mail:beata.bieszczad@phdstud.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/513
 

 


 
 
                                                   
konferencyjne    
 
 
  Opisane nowe taksony New taxa described
 
orcid.org/0000-0002-0282-1780

 

 

Zainteresowania naukowe 
•Taksonomia, ewolucja i biologia ślepikowatych Typhlocybinae (Cicadellidae: Hemiptera)
•Taksonomia, ewolucja i biologia Fulgoromorpha (Hemiptera)
• Jurajski zapis kopalny Coleorrhyncha i Fulgoromorpha z Europy
•Paleoentomologia; inkluzje w żywicach kopalnych.
 
Research area
•Taxonomy, evolution and biology of Typhlocybinae (Cicadellidae: Hemiptera)
•Taxonomy, evolution and biology of Fulgoromorpha (Hemiptera)
•Jurassic fossil record of Coleorrhyncha and Fulgoromorpha from Europe
•Palaeoentomology; inclusions in fossil resins.
 

 
Publikacje / Publications
 
  1. Bieszczad B., Koczur W., Obroślak M., Świerczek (2022) New records of Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Membracidae) from Poland. Acta entomologica silesiana, 30(online 011): 1–5. https://doi.org/10.5281/zenodo.7059769

 


 
Wystąpienia i abstrakty konferencyjne / Presentations and conference abstracts
 
  1. Bieszczad B. 2022 Ślepiki w bursztynowej pułapce. XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022. Prezentacja ustna (referat)
  2. Bieszczad B. 2022. Protodikraneurini (Hemiptera: Typhlocybinae) jedyne kopalne plemię ślepików z bursztynu eoceńskiego. 38 Spotkanie Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Prezentacja ustna (referat)