PRACOWNIA ZOOLOGII SYSTEMATYCZNEJ 

 Laboratory of Systematic Zoology

 

 TEMATYKA BADAWCZA / RESEARCH AREA

  pokój numer telefonu e-mail

Kierownik pracowni/Head of laboratory:

dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG
Współczesne i fosylne muchówki długoczułkie (Diptera Nematocera), rodzina ochotkowate (Chironomidae), plemię Tanytarsini - taksonomia, zoogeografia, biologia / Taxonomy, zoogeography and biology of extant and fossil non-biting midges (Chironomidae) of the tribe Tanytarsini

Starszy wykładowca/Senior lecturer 

  • Badania faunistyczne i ekologiczne nad muchówkami morskich siedlisk zasolonych / Faunistics and ecology of flies (Diptera) of saline habitats
  • Entomotoksykologia w kontekście szacowania czasu zgonu (PMI - post mortem intervallum) / Entomotoxycology in post mortem interval (PMI)
  • Stawonogi w medycynie sądowej - odtwarzanie PMI metodą rozwojową i sukcesyjną - analiza przypadków / Arthropods in forensic medicine - PMI estimation using succession and development methods - cases study

Adiunkt/Adjunct

dr Marta Zakrzewska
Kopalne muchówki z rodziny Chironomidae i plemienia Tanytarsini w żywicach eoceńskich - taksonomia, filogenetyczne związki z fauną współczesną / Fossil dipterans of the family Chironomidae and the tribe Tanytarsini in Eocene ambers - taxonomy, phylogenetic relations with extant fauna

 

C/536

 

 

 

 

 

C/509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/519

 

58 523 6182

 

 

 

 

 

58 523 6183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 523 6184

 

 

 

wojciech.gilka@biol.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

elzbieta.kaczorowska@biol.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taksonomia i biologia ochotkowatych z plemienia Tanytarsini i rodzaju Cladotanytarsus (Diptera: Chironomidae) / Taxonomy and biology of chironomids of the tribe Tanytarsini and the genus Cladotanytarsus (Diptera: Chironomidae)
 

 

C/535

 

 

 58 523 6182

 

 

mateusz.puchalski@phdstud.ug.edu.pl