mgr Karolina Cierocka
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
asystent / doktorantka
e-mail: karolina.cierocka@ug.edu.pl
Karolina.Cierocka@phdstud.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6193
 
 
MSc Karolina Cierocka
Laboratory of Parasitology and General Zoology
assistant / PhD student 
e-mail: karolina.cierocka@ug.edu.pl
Karolina.Cierocka@phdstud.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6193

 


 
 

Zainteresownia badawcze

Publikacje

 

Research areas

Publications

 

   

  
Zainteresowania badawcze
 
Stawonogi pasożytnicze kręgowców; biologia, taksonomia i ekologia roztoczy skórnych i tkankowych ssaków, szczególnie rodziny Psorergatidae (Prostigmata).
 
Research area
 
Parasitic arthropods of vertebrates; biology, taxonomy and ecology of skin and tissue mites of mammals, especially family Psorergatidae (Prostigmata).
 

 
Publikacje
Publications
 
Publikacje recenzowane
Peer-reviewed publications
 
 1. Izdebska J.N., Kozina P., Cierocka K., Mierzyński Ł. 2018. Human lice Pediculus humanus and pediculosis in the past and present - occurrence, diagnostics and controlling. (In:) Arthropods. At the beginning of the new Century. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 151-159.
 2. Izdebska J.N., Cierocka K., Rolbiecki L., Kozina P., Kołodziej-Sobocińska M. 2018. Demodex melesinus (Acariformes: Demodecidae) – the forgotten European badger parasite, rediscovered after 100 years. Acta Parasitologica 63: 665–668.
 3. Cierocka K., Izdebska J.N. 2019. Psorergatidae mites infestation in the brown rat Rattus norvegicus (Rodentia, Muridae): The first record of Psorergates rattus (Acariformes, Prostigmata) in Europe. Turkish Journal of Zoology 43: 314-317.
 4. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2019. Demodex foveolator (Acariformes: Demodecidae) from Crocidura suaveolens (Soricomorpha: Soricidae) – the second observation worldwide, and a checklist of the demodecid mites of soricomorphs. Annals of Parasitology 65: 329-332.
 5. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Cierocka K., Pawliczka I. 2020. Demodex phocidi (Acariformes: Demodecidae) from Phoca vitulina (Carnivora: Phocidae) – the second observation in the world and a supplement to the species description. Oceanological and Hydrobiological Studies 49(1): 49-55. https://www.degruyter.com/view/j/ohs.2020.49.issue-1/ohs-2020-0005/ohs-2020-0005.xml?format=INT
   
Inne publikacje
Other publications
 
 1. Izdebska J.N., Cierocka K., Kozina P., Rolbiecki L., Kołodziej-Sobocińska M. 2017. Problemy badań Demodecidae u ssaków drapieżnych - kazus borsuka Meles meles. Materiały konferencyjne, XXXV Sympozjum Akarologiczne, Osieck, 24-27.05.2017: 52.
 2. Kozina P., Cierocka K. 2017. Świat postapokaliptyczny jako model do zgrywalizowania ćwiczeń „Biologia” dla kierunku Ochrona środowiska. Zeszyt streszczeń, V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej, Gdańsk, 8-9 czerwca 2017:32.
 3. Cierocka K., Izdebska J.N. 2018. Psorergates rattus (Acari, Prostigmata, Psorergatidae) na tle innych roztoczy skórnych u szczura wędrownego Rattus norvegicus. II Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 19-22 Czerwiec 2018: 64.
 4. Kozina P., Cierocka K., Izdebska J. N., Mierzyński Ł. 2018. The body louse biography (Pediculus humanus) (Phthiraptera, Anoplura). The 20th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 5-7 June 2018: 44-45.
 5. Kozina P., Cierocka K., Łopucki R. 2018. Parasitic insects of the striped field mouse Apodemus agrarius on urban and rural areas of the southern Poland. The 20th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 5-7 June 2018: 46-47.
 6. Cierocka K., Izdebska J.N. 2019. Roztocze skórne i tkankowe z rzędu Prostigmata u ryjówkokształtnych Soricomorpha, z nowymi danymi o Demodecidae u zębiełka karliczka Crocidura suaveolens i kreta europejskiego Talpa europaea. III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 25-28 czerwiec 2019: 32.
 7. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2019. Nowe dane o roztoczach skórnych i tkankowych (Prostigmata, Cheyletoidea) u ryjówkokształtnych Soricomorpha. Materiały Konferencyjne, XXXVI Sympozjum Akarologiczne, 18-21.09.2019, Tryszczyn k. Bydgoszczy, Polska: 39.
 8. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S., Cierocka K., Kuczkowski T., Dzido J., Kozina P. 2019. Roztocze skórne i tkankowe (Prostigmata: Demodecidae, Psorergatidae, Epimyodecidae) u ssaków związanych ze środowiskiem wodnym. Materiały Konferencyjne, XXXVI Sympozjum Akarologiczne, 18-21.09.2019, Tryszczyn k. Bydgoszczy, Polska: 24.
 9. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Kuczkowski T., Dzido J., Fryderyk S., Kozina P., Pawliczka I., Cierocka K.. 2019. Preliminary data on the parasitofauna of seals (Carnivora: Phocidae) from the Baltic Sea. Annals of Parasitology 65, Supplement 1: 266-267.
 10. Bojarski, B., Cierocka K. 2019. What is boring in Baltic amber? Palaeoentomological Conference: “Insects in fossil record” and 36th Meeting of Palaeoentomological Section, Polish Entomological Society. Gdańsk, 22.03.2019.
 11. Bojarski B., Cierocka K. 2020. Taphonomy of Baltic Amber Inclusions, 2nd Palaeontological Virtual Congress. 1-15 May 2020. Book of Abstracts. Palaeontology in the virtual era, s. 32.