mgr Łukasz Mierzyński
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
doktorant
e-mail: luka.mie@gmail.com
telefon: 58 523 6180
 
 
MSc Łukasz Mierzyński
Laboratory of Parasitology and General Zoology
PhD student
e-mail: luka.mie@gmail.com
tel. +48 58 523 6180

 


 
 

Zainteresownia badawcze

Publikacje

Członkostwo

Nagrody i wyróżnienia

Research areas

Publications

Membership

Awards

   

  
Zainteresowania badawcze
 
Biologia, ekologia i taksonomia pasożytów
zwierząt, szczególnie kleszczowatych (Ixodida: Ixodidae).
 
 
Research area
 
Biology, taxonomy and ecology of parasites, especially
ticks (Ixodida: Ixodidae).

 


 
Publikacje
Publications
 
 1. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S., Mierzyński Ł. 2017. The adult and immature stages of the new species of the genus Demodex (Acariformes: Demodecidae) with data on parasitism, topography, and topical specificity of demodecid mites in the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis (Rodentia: Muridae). Journal of Parasitology 103: 320-329. 
 2. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Zawada Z. 2017. Occurrence of ticks (Parasitiformes, Ixodida, Amblyommidae) on the skin of African buffalo Syncerus caffer (Sparrman, 1779) (Mammalia, Artiodactyla) originating from an area of the Republic of South Africa. Annals of Parasitology 63: 353–355. 
 3. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Mierzyński Ł., Bidziński K. 2018. Demodecid mites (Acariformes, Demodecidae) in brown long-eared bat Plecotus auritus (Chiroptera, Vespertilionidae) – second record in the world and systematic status of Demodex chiropteralis Hirst, 1921. Annals of Parasitology 64: 109-113.
 4. Izdebska J.N., Kozina P., Cierocka K., Mierzyński Ł. 2018. Human lice Pediculus humanus and pediculosis in the past and present - occurrence, diagnostics and controlling. (In:) Arthropods. At the beginning of the new Century. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 151-159.
 5. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Ciechanowski M. 2018. New data on the distribution of Carios vespertilionis Latreille,1802 (Ixodida, Argasidae) in bats (Chiroptera) from northern Poland. Annals of Parasitology 64: 361–366.
 6. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Mierzyński Ł., Bidziński K. 2019. Morphological and ontogenetic characteristics of Demodex plecoti sp. nov. (Acariformes: Demodecidae) from the brown long-eared bat Plecotus auritus (Chiroptera: Vespertilionidae), with comments on parasitism. Systematic and Applied Acarology 24: 377–388.
Inne publikacje
Other publications
 
 1. Izdebska J.N., Mierzyński Ł. 2015. Morphological anomalies in Argas reflexus (Acari: Argasidae) from region of Gdańsk. The 17th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 9-11 June 2015: 36-37.
 2. Mierzyński Ł., Izdebska J.N. 2015. Anomalie morfologiczne u Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) z terenu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne, XXXIV Sympozjum Akarologiczne, Zielonka, 6-11 października 2015, Zakład Graficzny UAM, Poznań: 87.
 3. Kozina P., Izdebska J.N., Mierzyński Ł. 2016. Use of scanning electron microscopy for the study of Hoplopleura (Phthiraptera, Anoplura) lice taxonomy. Annals of Parasitology 62(supl.): 54.
 4. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Zawada Z. 2016. Amblyomma hebraeum from the skin, African buffalo, Syncerus caffer, from South Africa. Annals of Parasitology 62(supl): 60.
 5. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Zawada Z. 2017. Kleszcze (Ixodida, Amblyommidae) z bawoła afrykańskiego Syncerus caffer z Republiki Południowej Afryki. Materiały konferencyjne, XXXV Sympozjum Akarologiczne, Osieck, 24-27.05.2017: 53.
 6. Mierzyński Ł., Izdebska J.N. 2017. Anomalie morfologiczne u Ixodes ricinus (Parasitiformes: Ixodidae) oraz Argas reflexus (Parasitiformes:
  Argasidae) z terenu Pomorza Gdańskiego. I Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 21-23 Czerwiec 2017.
 7. Kozina P., Cierocka K., Izdebska J. N., Mierzyński Ł. 2018. The body louse biography (Pediculus humanus) (Phthiraptera, Anoplura). The 20th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 5-7 June 2018: 44-45.
 8. Opalińska P., Mierzyński Ł., Wierzbicka A., Izdebska J.N. 2018. Occurence Ixodes ricinus (Parasitiformes: Ixodidae) in the subcutaneous tissue of the red fox Vulpes vulpes (Carnivora, Canidae) from Bory Dolnośląskie. The 20th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 5-7 June 2018: 21-22.
 9. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Opalińska P. 2018. Infestacja lisa rudego Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) przez kleszcze (Parasitiformes: Ixodidae) z terenu Borów Dolnośląskich. II Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 19-22 Czerwiec 2018.

 
Członkostwo / Membership
 
 

 
Nagrody i wyróznienia / Awards
 1. Nagroda Rektora UG 3 stopnia za rok 2009/2010
 2. Nagroda Rektora UG 3 stopnia za rok 2010/2011
 3. Laureat programu "Najlepsi" edycja: 2011-2012
 4. Nagroda Rektora UG za działalność w doktoranckim ruchu naukowym 2013/2014
 5. Nagroda Rektora UG 3 stopnia za rok 2014/2015