Sekretariat 


 

 
 

 
mgr Marta Gwizdalska-Kentzer
 
stanowisko: pracownik naukowo-techniczny
 
telefon: 58 523 61 80
nr pokoju: C/507

 

 Publikacje
 
Inne
 

Opisane nowe taksony

(Diptera: Ceratopogonidae)

  1. Allohelea vespertilio Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer et Giłka, 2011 (United Arab Emirates)
  2. Atrichopogon arabicus Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer et Giłka, 2011 (United Arab Emirates)
  3. Brachypogon arabicus Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer et Giłka, 2011 (United Arab Emirates)
  4. Brachypogon obesus Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer et Giłka, 2011 (United Arab Emirates)
  5. Brachypogon vanharteni Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer et Giłka, 2011 (United Arab Emirates)
  6. Dasyhelea desertorum Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer et Giłka, 2011 (United Arab Emirates)
  7. Forcipomyia eremita Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer et Giłka, 2011 (United Arab Emirates)
  8. Serromyia arabica Szadziewski, Gwizdalska-Kentzer et Giłka, 2011 (United Arab Emirates)


Patronim:

Mallochohelea martae Szadziewski, 2005

Grant naukowy:

Uniwersytet Gdański, grant “Młody Badacz”, nr 538-L115-0777-1: Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) rezerwatu "Łęg nad Sweliną (2011).