dr Elżbieta Kaczorowska
stanowisko: starszy wykładowca
Pracownia Zoologii Systematycznej
e-mail: elzbieta.kaczorowska@biol.ug.edu.pl
telefon: 58 523 61 83
nr pokoju: C/509
 
dr Elżbieta Kaczorowska
Senior Lecturer
Laboratory of Systematic Zoology
e-mail: elzbieta.kaczorowska@biol.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 61 83
room No C/509
 

 
 

Zainteresowania badawcze

Publikacje

Research areas

Publications

   

 

Zainteresowania badawcze

 • Badania faunistyczne i ekologiczne nad muchówkami morskich siedlisk zasolonych
 • Entomotoksykologia w kontekście szacowania czasu zgonu (PMI - post mortem intervallum)
 • Stawonogi w medycynie sądowej - odtwarzanie PMI metodą rozwojową i sukcesyjną - analiza przypadków
 

Research area

 • Faunistics and ecology of flies (Diptera) of saline habitats
 • Entomotoxycology in post mortem interval (PMI)
 • Arthropods in forensic medicine - PMI estimation using succession and development methods - cases study
 
 
 

Publikacje
Publications
 
 • Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Kukwa M., Kaczorowska E., Gerstmann E., Ściborski M., Meissner W., Pleskot I., Mikoś J. . 2015. Przyroda Rezerwatu „Helskie Wydmy” (Północna Polska). Acta Botanica Cassubica, Monographiae 5, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG, Gdańsk, ss. 135. 
 • Kaczorowska E. 2013. Professor Ryszard Szadziewski. Polish Journal of Entomology 82: 241-255.
 • Szadziewski R., Kaczorowska E., Giłka W. 2013. World Dipteran Day, 15 November. Polish Journal of Entomology 82: 405-406. 
 • Kaczorowska E. 2009. Flesh flies (Diptera: Sarcophagidae) of sandy and marshy habitats of the Polish Balyic coast. Entomologica Fennica 20: 61-64.
 • Kaczorowska E., Draber-Mońko A. 2009. Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1-292.
 • Kaczorowska E., Lewańczyk A., Suchańska K. 2009. Remarks on root flies (Diptera: Anthomyiidae) from sandy and marshy habitats of the Polish coast. Dipteron 25: 20-26. 
 • Kaczorowska E. 2008. Uwagi o Therevidae i Asilidae (Diptera) siedlisk piaszczystych i bagnistych polskiego wybrzeża Bałtyku. Dipteron 24: 21-27.
 • Kaczorowska E. 2008. Materiały do znajomości lwinkowatych (Diptera: Stratiomyidae) siedlisk zasolonych polskiego wybrzeża Bałtyku. Wiadomości Entomologiczne 27(2): 97-103.
 • Kaczorowska E. 2007. Trophic structure of dipterous assemblages (Insecta: Diptera) in saline habitats of the Baltic coasts. Fragmenta Faunistica 50: 149-158.
 • Kaczorowska E. 2007. The seasonal dynamics and abundance of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in saline habitats of the Polish Baltic coast. W: Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne. Red. A. Buczek, Cz. Błaszak. Koliber, Lublin 57-60.
 • Kaczorowska E. 2007. Diptera: Anthomyiidae. W: Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II. MiIZ PAN 137-139,222-225.
 • Kaczorowska E. 2007. Faunistic and ecological characteristics of Sciomyzidae in saline habitats of the Polish Baltic coast. Polish Journal of Entomology 76: 183-197.
 • Kaczorowska E. 2006. Communities of synantropic species in blowfly (Diptera: Calliphoridae) and fleshfly (Diptera: Sarcophagidae) fauna of the beaches and brackish areas of the coastal type in Poland. W: Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne. Red. A. Buczek, Cz. Błaszak. Koliber, Lublin 133-138.
 • Kaczorowska E. 2006. The trophic communities of blowfly (Diptera: Sarcophagidae) fauna of the beach and brackish areas of the coastal type of Poland. W: Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne. Red. A. Buczek, Cz. Błaszak. Koliber, Lublin 139-143.
 • Kaczorowska E. 2006. Blowflies (Diptera: Calliphoridae) in the saline habitats of the Polish Baltic coast. Polish Journal of Entomology 75: 11-27.
 • Kaczorowska E. 2006. Hover flies (Diptera: Syrphidae) of the coastal and marine habitats of Poland. Part II - ecological characteristics. Polish Journal of Entomology 75: 471-489.
 • Durska E., Kaczorowska E., Disney L., H. 2005. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of saline habitats of the Gulf of Gdańsk, Poland. Entomologica Fennica 159-164.
 • Kaczorowska E. 2005. Genus Fucellia (Diptera: Anthomyiidae) in the saline habitat of the Polish coast. Fragmenta Faunistica 48(1): 73-77.
 • Kaczorowska E. 2005. The flies (Diptera) of the saline habitat of the Polish coast. In: A variety of forms and interactions. /eds. / Buczek A. , Błaszak C. , Wyd. Koliber, Lublin 135-139.
 • Kaczorowska E. 2005. The root-maggot flies (Diptera: Anthomiidae) of the saline habitat of the Gulf of Gdański - the preliminary results of the research. In: A variety of forms and interactions. Eds. Buczek A., Błaszak C. Koliber, Lublin 129-133.
 • Kaczorowska E. 2005. Ochotkowate (Diptera: Chironomidae) morskich i przymorskich siedlisk zasolonych Zatoki Gdańskiej. Wiadomości Entomologiczne 24(2): 113-119.
 • Kaczorowska E. 2005. Nowe stwierdzenie Coelpa (Fucomyia) frigida (FABRICIUS, 1805) (Diptera: Coelopidae) na Pobrzeżu Bałtyku. Wiadomości Entomologiczne 24(1): 56.
 • Kaczorowska E 2004. Hemetofagiczne i synantropijne muchówki (Diptera) notowane w nadmorskich siedliskach zasolonych. W: Stawonogi. Interakcje pasożyt - żywiciel. Red. A. Buczek. Koliber, Lublin 75-80.
 • Kaczorowska E. 2004. Hover flies (Diptera: Syrphidae) of the coastal and marine habitats of Poland. Polish Journal of Entomology 73: 111-143.
 • Kaczorowska E., Pieśniak D., Szczerkowska Z. 2004. Wykorzystanie metod entomologicznych w próbach określania daty zgonu - opis przypadków. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 54: 169-176.
 • Kaczorowska E. 2003. Śmietkowate (Diptera: Anthomyiidae) plaż i słonawisk nadmorskich Zatoki Gdańskiej. Dipteron 19: 11-13.
 • Kaczorowska E. 2003. Muchówki (Diptera) plaż i słonawisk nadmorskich Zatoki Gdańskiej - porównanie. Dipteron 19: 14-18.
 • Kaczorowska E., Pieśniak D., Szczerkowska Z. 2003. The use of blowfly larvae (Diptera: Calliphoridae) In attempt at determination of the human body drowning time - a case history from Poland. Polish Journal of Entomology 72: 343-348.
 • Kaczorowska E. 2002. Collecting and rearing necrophagous insects, important in determining date of death, basing on the entomological method. Archives of Forensic Medicine and Criminology 52(4): 343-350.
 • Kaczorowska E. 2002. The first record of Pegomya cunicularia (Rondani, 1866) (Diptera: Anthomyiidae) in Poland. Polish Journal of Entomology 71(3): 293-296.
 • Kaczorowska E. 2002. Nowe stanowisko Telmatogeton japonicus Tokunaga, 1933 (Diptera: Chironomidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 21(3): 190.
 • Kaczorowska E., Giłka W. 2002. The first record of Bryophaenocladius vernalis (Goetghebuer, 1921) (Diptera: Chironomidae) in Poland. Polish Journal of Entomology 71: 355-358.
 • Kaczorowska E., Pieśniak D., Szczerkowska Z. 2002. Entomological methods of determining time of death. Archives of Forensic Medicine and Criminology 52(4).
 • Kaczorowska E. 2000. The thoracic morphology of biting midges (Diptera:Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 69: 87-131.
 • Kaczorowska E. 1996. Dasyhelea (s. str. ) versicolor (Winnertz, 1852) from Poland (Diptera: Ceratopogonidae). Annals of the Upper Silesian Museum. Entomology 6-7: 49-58.
 • Szadziewski R., Kaczorowska E., Krzywiński J. 1996. Redescriptions of some European species of Atrichopogon (Diptera: Ceratopogonidae). Polish Journal of Entomology 65: 297-318.
 • Szadziewski R., Kaczorowska E., Krzywiński J. 1994. The predaceous midges of the subgenus Isohelea of Brachypogon in Poland (Diptera, Ceratopogonidae). Acta Zoologica Cracoviensia 37: 1-32. 
 
Wystąpienia opublikowane w pismach sprawozdawczych
Proceedings
 
 • Kaczorowska E. 2007. Komary (Diptera: Culicidae) w siedliskach zasolonych wybrzeża Bałtyku - ich dynamika sezonowa oraz liczebność.IX Międzynarodowe Sympozjum. "Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny 15-18 maja 2007.
 • Kaczorowska E., 2006. Comunities of synantropic species in blowfly (Diptera: Calliphoridae) and fleshfly (Diptera: Sarcophagidae) fauna of the beaches and brackish areas of the coastal typy in Poland. Materiały Zjazdowe. VIII Międzynarodowe Sympozjum. Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 16 - 19 maja 2006: 44
 • Kaczorowska E., 2006. The trophic communities of blowfly (Diptera: Sarcophagidae) fauna of the beach and brackish areas of the coastal type of PolandMiędzynarodowe Sympozjum. Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Materiały Zjazdowe. VIII . Kazimierz Dolny, 16 - 19 maja 2006: 42.
 • Kaczorowska E., 2006. Muchówki (Diptera) plaż i słonawisk przymorskich polskiego wybrzeża - podsumowanie badań. Dipteron 22: 13-15.
 • Kaczorowska E. 2006. Muchówki synantropijne w faunie plujkowatych (Diptera: Calliphoridae) i ścierwicowatych (Diptera: Sarcophagidae) terenów zasolonych polskiego wybrzeża. VIII Międzynarodowe Sympozjum. "Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny 16-19 maja 2006.
 • Kaczorowska E.2006. Grupy troficzne w faunie muchówek plujkowatych (Diptera: Calliphoridae) i ścierwicowatych (Diptera: Sarcophagidae) plaż i słonawisk przymorskich polskiego wybrzeża.VIII Międzynarodowe Sympozjum. "Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny 16-19 maja 2006.
 • Kaczorowska E., 2005. Śmietkowate (Diptera: Antomyiidae) notowane na plażach i słonwiskach przymorskich Zatoki Gdańskiej. Materiały Zjazdowe.VII Międzynarodowe Sympozjum. Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 17 - 20 maja 2005: 35.
 • Kaczorowska E., 2005. Muchówki (Diptera) plaż i słonawisk przymorskich analiza porównawcza. Materiały Zjazdowe. VII Międzynarodowe Sympozjum. Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 17 - 20 maja 2005: 37.
 • Kaczorowska E. 2004. Analiza faunistyczna hematofagicznych i synantropijnych muchówek (Diptera) notowanych w nadmorskich siedliskach zasolonych. The 6th International Symposium Parasitic and allergic arthropods - medical and sanitary significance, Kazimierz Dolny, Poland, 10-13 May, 2004.
 • Kaczorowska E. 2004. Stan zbadania muchówek (Diptera) Wolińskiego Parku Narodowego. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Białowieża 17-19.09.2004.
 • Kaczorowska E., Pieśniak D., Szczerkowska Z., 2004. The use of insects in attempts at determination of the time of death - case studies from Poland. Second Meeting of the European Association of Forensic Entomologists. 29-30.03.2004, Londyn, Wielka Brytania.
 • Kaczorowska E.. Pieśniak D., Szczerkowska Z. 2003. Corpse In a well - A Case description. Programme and Proceedings First meeting of the European Association of Forensic Entomologists 2.4.-5.4.2003, Institute of Legal Medicine, Frankfurt am Main, Germany, P4: 41
 • Kaczorowska E. 2003. Estimation of the time of death of the corpse found in a well based on the flies fauna (Diptera). The 5th International Symposium Parasitic and allergic arthropods- medical and sanitary significance, Kazimierz Dolny, Poland12-15 May 2003, Wyd. Liber, Lublin: 57.
 • Kaczorowska E. 2003. Śmietkowate (Anthomyiiade) plaż i słonawisk nadmorskich Zatoki Gdańskiej.Dipteron 19: 11.
 • Kaczorowska E. 2003. Muchówki (Diptera) plaż i słonawisk nadmorskich Zatoki Gdańskiej - porównanie. Dipteron 19: 14.
 • Kaczorowska E. 2002. Ochotkowate (Chironomidae) Zatoki Gdańskiej. Dipteron 18.
 • Kaczorowska E. 2001. Muchówki (Diptera) Zatoki Gdańskiej. XX Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE Ojców 25-27 maja 2001. Dipteron 17, str. 16-19.
 • Kaczorowska E. 2001. Muchówki Bałtyku i słonawisk nadmorskich Zatoki Gdańskiej. Wiad. Entomol., Materiały Zjazdowe, 44 Zjazd Pol. Tow. Entomol., str. 36-37.
 • Kaczorowska E. 2001. The Anthomyiid (Diptera: Anthomyiidae) of the Gulf of Gdańsk -Third International Symposium on Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions. Book of Abstracts, Institute of Oceanography, Univ. Of Gdańsk, str. 43.
 
Sprawozdania, raporty
Reports, reviews
 • Kaczorowska E., Woźnica A. J. 2007. Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz I Konferencji Tematycznej "Biologia i systematyka muchówek" Przedbórz 2007. Dipteron 23: 72-75.
 • Giłka W., Kaczorowska E. 2006. Sprawozdanie z XXV Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Zawoja, 2-4 czerwca 2006. Dipteron 22: 45-47.
 • Kaczorowska E., Giłka W. 2005 Sprawozdanie z XXIII Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Złoty Potok k. Czestochowy, 14-16 maja 2004. Wiadomości Entomologiczne 23: 189-190.
 • Kaczorowska E. 2003. XXII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Jastrzębia Góra 23-25 maja 2003r.Wiad.Entomol., 22:127-128.
 • Kaczorowska E. 2003. Pierwsze Zebranie Europejskiego Stowarzyszenia Entomologów Sądowych, Frankfurt nad Menem, 2-5kwietnia 2003 r.Wiad. Entomol, 22: 125-126.
 • Kaczorowska E. 2002. XX Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Ojców 25-27 maja 2001 r. Wiad. Entomol. 21(2): 127-128.
 • Kaczorowska E. 2002. XXI Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Ojców 24-26 maja 2002 r. Wiad. Entomol. 21(3): 191-192.