dr Dagmara Żyła
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
adiunkt
e-mail: zyladagmara@gmail.com
twitter: @Dagmara_Zyla
telefon: 58 523 6187
nr pokoju: C/520
 
Ph.D.  Dagmara Żyła
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
adjunct
e-mail: zyladagmara@gmail.com
twitter: @Dagmara_Zyla
tel. +48 58 523 6187
room No C/520
 

 
 

Research positions
2018-present: Postdoctoral Researcher, Department of Ecology, Evolution, & Organismal Biology, Iowa State
University (USA) & Department of Invertebrate Zoology and Parasitology, University of Gdańsk (Poland)
2015-2017: Postdoctoral Researcher, Natural History Museum, University of Copenhagen (Denmark).
2014-2015: Museum Assistant, Department of Natural History, Upper Silesian Museum (Poland).
2013-2014: Teacher of biology, “Abiturient” School, Katowice (Poland).
2010-2013: Research Assistant, Department of Zoology, University of Silesia (Poland).
Stanowiska naukowe
Od 2018: postdoc, Department of Ecology, Evolution, & Organismal Biology, Iowa State University (USA) & Katedra
Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Uniwersytet Gdański (Polska)
2015-2017: postdoc, Muzeum Historii Naturalnej, Uniwersytet Kopenhaski (Dania).
2014-2015: asystent muzealny, Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (Polska).
2013-2014: nauczyciel biologii, Kursy Maturalne “Abiturient”, Katowice (Polska).
2010-2013: asystent naukowy, Katedra Zoologii, Uniwersytet Śląski (Polska).


Education
2008-2013: PhD in Biology (certificate dated with July 19th 2013), University of Silesia (Poland).
2006-2008: MSc in General and Experimental Biology, University of Silesia (Poland).
2003-2006: BSc in General and Experimental Biology, University of Silesia (Poland).
Wykształcenie
2008-2013: Uniwersytet Śląski (Polska), Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek biologia, doktor (data
nadania stopnia – 19.07.2013).
2006-2008: Uniwersytet Śląski (Polska), Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek biologia, magister.
2003-2006: Uniwersytet Śląski (Polska), Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek biologia, licencjat.


Grants and awards
Jun 2019: EU Synthesys grant for a short-term visit to Natural History Museum of Denmark for studying rove beetle
collection. PI: D. Żyła.
May 2019: EU Synthesys grant for a short-term visit to Natural History Museum Vienna for studying rove beetle
collection. PI: D. Żyła.
Apr 2019: Ernst Mayr Travel Grant for studying rove beetle collection in the Museum of Comparative Zoology at
Harvard University and the American Museum of Natural History in NYC. PI: D. Żyła.
Mar 2019: Prairie Biotic Research Small Grant for studying rove beetle species richness and composition in prairie
habitats. PI: D. Żyła.
Jan 2018: EU Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (Global Fellowship) for the project on
innovative approach to determine the age of Baltic amber. PI: D. Żyła.
Jun 2017: Augustinus Foundation grant for developing interactive digital key for identification of Danish rove beetles.
PI: A. Solodovnikov, Co-PI: K. Koszela, coauthor: D. Żyła.
Sep 2015: Villum Foundation block postdoctoral grant for the project on integrating fossils and recent taxa in the study
of rove beetles systematics. PI: A. Solodovnikov, coauthor: D. Żyła.
Mar 2015: Carlsberg Foundation funding for 6 month research stay at Dr Solodovnikov’s group for starting the
postdoctoral project. PI: A. Solodovnikov.
Mar 2014: EU Synthesys grant for a short-term visit to the Natural History Museum of Denmark for studying rove
beetle fossils. PI: D. Żyła.
2010-2013: PhD grant for studying early stages of aphid evolution (Aphidomorpha, Sternorrhyncha, Hemiptera).
National Science Centre. PI: P. Węgierek, coauthor: D. Żyła.
Jul 2013: Distinction for PhD thesis by the authorities of Faculty of Biology, University of Silesia (Poland).
Aug 2012-Dec 2012: ‘Young Scientist’ grant for revision of the extinct aphid genus Genaphis. University of Silesia.
PI: D. Żyła.
Oct 2012: Pro-quality scholarship granted by the Rector of the University of Silesia (Poland).
Granty i nagrody
06.2019: „Rewizja podrodziny Paederinae (Staphylinidae)”. EU Synthesys program, realizowany w Muzeum Historii
Naturalnej w Danii. Kierownik: D. Żyła.
05.2019: „Rewizja podrodziny Paederinae (Staphylinidae)”. EU Synthesys program, realizowany w Muzeum Historii
Naturalnej w Wiedniu (Austria). Kierownik: D. Żyła.
04.2019: „Rewizja plemion Lathrobiini (Paederinae) i Xantholinini (Staphylininae)”. Ernst Mayr Travel Grant
realizowany w Muzeum Zoologii Porównawczej przy Uniwersytecie Harvarda i Amerykańskim Muzeum Historii
Naturalnej w Nowym Jorku. Kierownik: D. Żyła.
03.2019: „Różnorodność gatunkowa i kompozycja Staphylinidae w środowisku preriowym”. Prairie Biotic Research
Small Grant. Kierownik: D. Żyła.
01.2018: „Dating fossils with molecules – innovative approach to determine the age of Baltic amber”. EU Horizon
2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (Global Fellowship). Kierownik: D. Żyła.
06.2017: „Interactive digital key for identification of Danish rove beetles”. Augustinus Foundation. Kierownik: A.
Solodovnikov i K. Koszela. Współautor projektu: D. Żyła.
10.2015: „Integrating fossils and recent taxa in the study of rove beetles systematics”. Villum Foundation block
postdoctoral fellowship. Kierownik: A. Solodovnikov. Współautor projektu: D. Żyła.
03.2015: Stypendium na przygotowanie projektu naukowego. Carlsberg Foundation. Kierownik: A. Solodovnikov.
Wykonawca projektu: D. Żyła.
03.2014: „Introduction of the fossils to the study of rove beetle phylogeny”. EU Synthesys program, realizowany w
Muzeum Historii Naturalnej w Danii. Kierownik: D. Żyła.
2010-2013: „Wczesne etapy ewolucji mszyc (Aphidomorpha, Sternorrhyncha, Hemiptera)”. Narodowe Centrum
Nauki, grant promotorski. Kierownik: P. Węgierek. Współautor i wykonawca projektu: D. Żyła.
07.2013: Wyróżnienie dla pracy doktorskiej przyznane przez Władze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego.
08.2012-12.2012: “Revision of Genaphis, the type genus of the Jurassic family Genaphididae (Aphidomorpha,
Sternorrhyncha, Hemiptera)”. Grant „Młodego Naukowca”, Uniwersytet Śląski. Kierownik: D. Żyła.
10.2012: Stypendium projakościowe Rektora Uniwersytetu Śląskiego.


Courses
Teacher
21 Dec 2016: “Phylogenetic methods” workshop for PhD students and staff of the Department of Zoology (University
of Silesia), Poland.
Participant
Jun 2019: Midwest Phylogenetics Workshop, Itasca Biological Station, USA.
18 Oct 2018: “Basic Python”, Iowa State University, Ames, USA.
5 Oct 2018: “Bayesian Phylogenetics in RevBayes”, The Field Museum, Chicago, USA.
27-28 Apr 2017: “Phylogenetic Comparative Methods”, ForBio, Bergen, Norway.
Feb-Apr 2017: “Bayesian Statistics”, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
9-16 Oct 2016: BIG4 ITN workshop on Advanced Bayesian phylogenetics and tip-dating method, Tovetorp research
station, Sweden.
1-7 Oct 2016: “Introduction to Bioinformatics for Biosystematics”, ForBio, Drøbak, Norway.
28 Sep-2 Oct 2015: “The Use of Phylogenies in the Study of Macroevolution”, Transmitting Science, Barcelona,
Spain.
24-28 Aug 2015: “Modelling species distributions under climate change”, Center for Macroecology, Evolution and
Climate, Copenhagen, Denmark.
22-23 Jun 2015: “Introduction to R”, Laboratory for Applied Statistics, Copenhagen, Denmark.
4-8 May 2015: “An Introduction to Phylogenetic Analysis Using R”, Transmitting Science, Barcelona, Spain.
Kursy i szkolenia
Jako nauczyciel:
21.12.2016: Warsztaty “Metody filogenetyczne” dla doktorantów i pracowników Katedry Zoologii, Uniwersytet
Śląski, Katowice (Polska).
Jako uczestnik:
06.2019: Midwest Phylogenetics Workshop, Itasca Biological Station, USA.
18.10.2018: “Basic Python”, Iowa State University, Ames, USA.
5.10.2018: “Bayesian Phylogenetics in RevBayes”, The Field Museum, Chicago, USA.
27-28.04.2017: Warsztaty ForBio dotyczące Phylogenetic Comparative Methods, Bergen (Norwegia).
02-04.2017: “Bayesian Statistics”, Uniwersytet Kopenhaski, Kopenhaga (Dania).
9-16.10.2016: Warsztaty BIG4 ITN pt.: „ Phylogenetics and phylogenomics”, stacja terenowa Tovetorp (Szwecja).
1-7.10.2016: Warsztaty ForBio pt.: “Introduction to Bioinformatics for Biosystematics”, Drøbak (Norwegia).
28.09-2.10.2015: Kurs “The Use of Phylogenies in the Study of Macroevolution” organizowany przez Transmitting
Science, Els Hostalets de Pierola (Hiszpania).
24-28.08.2015: Kurs “Modelling species distributions under climate change” organizowany przez Center for
Macroecology, Evolution and Climate, Kopenhaga (Dania).
22-23.06.2015: Szkolenie “Introduction to R” prowadzone przez Laboratory for Applied Statistics, Uniwersytet
Kopenhaski, Kopenhaga (Dania).
4-8.05.2015: Kurs “An Introduction to Phylogenetic Analysis Using R” organizowany przez Transmitting Science, Els
Hostalets de Pierola (Hiszpania).


Additional service
Reviewer for: Systematic Entomology, Arthropod Systematics & Phylogeny, Zootaxa, ZooKeys, PeerJ, Cretaceous
Research, Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology, Historical Biology.
2019-present: Social Media Coordinator of International Palaeoentomological Society.
2017-present: International Advisory Board of the Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology.
2014-present: Editorial board of the Annals of the Upper Silesian Museum.
2009-2012: Delegate of PhD Students Government to the Faculty Council, Faculty of Biology and Environmental
Protection, University of Silesia (Poland).
2009-2011: Vice-President of PhD Students Government, Faculty of Biology and Environmental Protection,
University of Silesia (Poland).
Dodatkowa aktywność
recenzent dla czasopism: Systematic Entomology, Arthropod Systematics & Phylogeny, Zootaxa, ZooKeys, PeerJ,
Cretaceous Research, Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology, Historical Biology.
od 2019: koordynator Social Media dla International Palaeoentomological Society.
od 2017: członek International Advisory Board dla the Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology.
od 2014: członek Editorial board of the Annals of the Upper Silesian Museum.
2009-2012: delegat Samorządu Doktoranckiego na Radę Wydziału (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),
Uniwersytet Śląski.
2009-2011: wiceprzewodniczący Samorządu Doktoranckiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet
Śląski.


Professional Affiliations
2019-present: Member of the Society for Systematic Biologists.
2018-present: Member of the National Postdoctoral Association.
2016-present: Member of the International Palaeoentomological Society.
2015-present: Member of the ForBio - the Nordic Research School in Biosystematics.
2017-2018: Member of the Entomological Society of America.
2017-2018: Member of the Society for the Study of Evolution.
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
2019-obecnie: Society for Systematic Biologists.
2018-obecnie: National Postdoctoral Association.
2016-obecnie: International Palaeoentomological Society.
2015-obecnie: ForBio - the Nordic Research School in Biosystematics.
2017-2018: Entomological Society of America.
2017-2018: Society for the Study of Evolution.


Co-supervision of students
PhD Student (University of Copenhagen)
2015-present Kypke J. “At the dawn of mega-diversity: phylogeny of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae)”.
Masters students (University of Copenhagen)
2017-present Bogri A. “Phylogeny of Paederinae based on a total-evidence approach”
2016-2017 Jensen R.A. “Using modern systematics to explore an extinct rove beetle Cafius gigas (Coleoptera,
Staphylinidae)”
Erasmus+ student (University of Copenhagen)
2016-2017 Bogri A. “Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae) in Baltic amber”.
Masters students (University of Silesia)
2012-2013: Sawa A. “The Miocene aphids from Rubielos De Mora, Spain”.
2011-2012: Panek K. “The Oligocene fish from the Hermanowa deposit”.
2009-2010: Pozimska M. “Diversity of selected groups of insects from Karatau”.
Doktoranci i magistranci
Doktoranci (Uniwersytet Kopenhaski)
2015-obecnie: Kypke J. “At the dawn of mega-diversity: phylogeny of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae)”.
Magistranci (Uniwersytet Kopenhaski)
2017-obecnie: Bogri A. “Phylogeny of Paederinae based on a total-evidence approach”.
2016-2017: Jensen R.A. “Using modern systematics to explore an extinct rove beetle Cafius gigas (Coleoptera,
Staphylinidae)”.
Student programu EU Erasmus+ student (Uniwersytet Kopenhaski)
2016-2017: Bogri A. “Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae) in Baltic amber”.
Magistranci (Uniwersytet Śląski)
2012-2013: Sawa A. “Mioceńskie mszyce ze stanowiska Rubielos De Mora, Hiszpania”.
2011-2012: Panek K. “Oligoceńskie ryby ze stanowiska Hermanowa, Polska”.
2009-2010: Pozimska M. “Różnorodność wybranych grup owadów z Karatau”.


Teaching experience

Teaching assistant, BSc students
Jul 2015: “Summer course in Terrestrial Zoology”. Field station of the University of Copenhagen (Denmark). 2009-
2011: “Zoology of invertebrates”. University of Silesia (Poland).
2009: “Zoology of vertebrates”. University of Silesia (Poland).
Teaching assistant, MSc students
2016-2017: “Entomology” (aphid, beetle and cladistics exercise parts). University of Copenhagen (Denmark).
2009-2011: “Paleozoology”. University of Silesia (Poland).
General public and high school students
2012: Preparation of the entomological part of the exhibition in the Museum of Evolution: “Fauna and flora of the Late
Jurassic lake of Karatau”. Warsaw (Poland).
2007-2012: Organization of palaeontological exhibitions during the Festival of Science and at ‘The Night of
Biologists’. University of Silesia (Poland).
Other
2008: Initiation of activity of Paleontological Students Group – ‘Perisphinctes’.
Działalność dydaktyczna
Studia I stopnia
07.2015: Kurs terenowy “Summer course in Terrestrial Zoology”. Stacja terenowa Uniwersytetu Kopenhaskiego
(Dania).
2009-2011: “Zoologia bezkręgowców”. 190 godzin. Uniwersytet Śląski (Polska).
2009: “Zoologia kręgowców”. 20 godzin. Uniwersytet Śląski (Polska).
Studia II stopnia
2016-2017: “Entomology” (mszyce, chrząszcze i metody kladystyczne). Uniwersytet Kopenhaski (Dania).
2009-2011: “Podstawy Paleozoologii”. 90 godzin. Uniwersytet Śląski (Polska).
Inicjatywy promujące i popularyzujące naukę
2012: Przygotowanie części entomologicznej wystawy Muzeum Ewolucji pt.: “Fauna i flora późnojurajskiego jeziora
Karatau”. Warszawa (Polska).
2007-2012: Organizacja wystawy paleontologicznej w trakcie Festiwalu Nauki i Nocy Biologów. Uniwersytet Śląski
(Polska).
Inne
2008: Założenie paleontologicznego koła naukowego ‘Perisphinctes’.


Fieldwork
Expedition Organizer and Leader
2019 prairie habitats, Iowa (USA, recent rove beetles); 2019 Central Texas (USA, recent rove beetles); 2010-2012
Pałęgi (Poland, Triassic); 2009 Hermanowa (Poland, Oligocene).
Expedition Participant
2017 Amazon rainforest, (Peru, recent rove beetles); 2017 Ekopark Omberg, (Sweden, recent rove beetles); 2016
Lessinia Natural Park (Italy, recent rove beetles); 2015 Fur Formation (Denmark, Eocene); 2007-2010 Krasiejów
(Poland, Triassic); 2008-2010 Lipie Śląskie (Poland, Triassic); 2010 geological field practice, Chęciny (Poland,
various geological periods).
Wyprawy terenowe
Jako organizator i lider
2019 środowiska preriowe w Iowa (USA, współczesne kusakowate); 2019 Central Texas (USA, współczesne
kusakowate); 2010-2012 Pałęgi (Polska, owady triasowe); 2009 Hermanowa (Polska, ryby oligoceńskie).
Jako uczestnik
2017 Amazonia (Peru, współczesne kusakowate); 2017 Ekopark Omberg, (Szwecja, współczesne kusakowate); 2016
park Lessinia (Włochy, współczesne kusakowate); 2015 stanowisko Fur Formation (Dania, owady eoceńskie); 2007-
2010 Krasiejów (Polska, fauna triasowa); 2008-2010 Lipie Śląskie (Polska, fauna triasowa); 2010 geologiczne praktyki
terenowe, Chęciny (Polska, różne okresy geologiczne).


Selected conferences and invited talks/Wybrane konferencje i wykłady na zaproszenie
1. Żyła D. (Jun 2019) Dating fossils with molecules – innovative approach to determine the age of Baltic amber.
Evolution Meeting (Providence, USA). Talk.
2. Żyła D. (Apr 2019) Fossils shed light on phylogeny and early divergence of Paederinae rove beetles (Coleoptera:
Staphylinidae). 8th International Conference on Fossil Insects, Arthropods and Amber (Santo Domingo,
Dominican Republic). Talk.
3. Żyła D. (Mar 2019) The challenge of studying megadiversity: the past and the present of rove beetles through
phylogenetic analysis. EEOB Seminar series (Ames, USA). Invited talk.
4. Żyła D. (May 2018) On the backbone phylogeny and updated higher classification of Staphylininae. 33rd
International Meeting on Systematics and Biology of Staphylinidae (Copenhagen, Denmark). Talk.
5. Żyła D. (Apr 2018) Marie Skłodowska-Curie Actions - Individual Fellowship. Introduction and practical
information. "Between Academia and Business" MSCA ITN BIG4 workshop (Sofia, Bulgaria). Invited talk.
6. Żyła D. (Mar 2018) Dating fossils with molecules – innovative approach to determine the age of Baltic amber.
Introduction to the project. International Symposium “Amber. Science and Art” (Gdańsk, Poland). Talk.
7. Żyła D. (Jun 2017) Using a total-evidence approach to reveal the phylogenetic position of an extinct rove beetle.
Evolution Meeting (Portland, USA). Poster.
8. Żyła D. (May 2017) Total-evidence analysis revealing the oldest representative of Medonina (Paederinae). 32nd
International Meeting on Systematics and Biology of Staphylinidae (Helsinki, Finland). Talk.
9. Żyła D. (May 2017) What can we learn from the fossil record? Natural History Museum of Denmark
(Copenhagen, Denmark). Invited talk.
10. Żyła D. (April 2017) Extinct lineage of Paederinae rove beetles from the Cretaceous Burmese amber. ForBio
Anuual Meeting (Bergen, Norway). Talk.
11. Żyła D. (March 2017) First extinct representative of the rove beetle subtribe Acylophorina from Baltic amber and
its phylogenetic placement. Palaeoentomological Conference: “Insects in fossil record” (Gdańsk, Poland). Talk.
12. Żyła D. (May 2016) Using fossils to improve phylogenetic resolution in rove beetle systematics. CNRS -
Conférences Jacques Monod „Molecules as Documents of Evolutionary History: 50 years after” (Roscoff,
France). Poster.
13. Żyła D. (Apr 2016) Improving phylogenetic resolution in rove beetle systematics via rigorous study of fossils. 7th
International Conference on Fossil Insects, Arthropods and Amber (Edinburgh, UK). Talk.
14. Żyła D. (Sep 2015) The contribution of fossils to the phylogeny of Steninae (Coleoptera, Staphylinidae). 7th
Dresden Meeting on Insect Phylogeny (Dresden, Germany). Poster.
15. Żyła D. (Jun 2015) Integrating fossils into the phylogeny of rove beetles (Staphylinidae, Coleoptera). Evolution
Meeting (Guarujá, Brazil). Talk.
16. Żyła D. (Mar 2014) Mesozoic fossils as a window to the past insect diversity. Natural History Museum of
Denmark (Copenhagen, Denmark). Invited talk.
17. Żyła D., Koszela K., Sawa A. (Apr 2012) Aphids (Aphidomorpha) as the amber inclusions & Baltic amber – a
unique proxy for paleontological data. 4th Conference of the Young Palaeontologists (Sopot, Poland). Poster.
18. Żyła D. (Sep 2010) Insects in the Triassic biocenoses of Poland. XXI Conference of Geological Society of Poland
(Żarki, Poland). Talk.
19. Żyła D., Wegierek P. (Aug 2010) Early morphological evolution of aphids & The Triassic insects from Poland. 5th
International Conference on Fossil Insects, Arthropods and Amber (Beijing, China). Poster.
20. Żyła D. (Mar 2010) Palaeontology as a tool for determining the geographical range of insect groups. 2nd
Conference of the Young Paleontologists (Warszawa, Poland). Talk.
21. Żyła D. (Dec 2009) Evolution of insects. Darwin Day seminar (Katowice, Poland). Talk.
22. Żyła D., Wegierek P. (Nov 2009) The first Triassic insects from Lipie Slaskie. Symposium of Insect Fossil Section
of Polish Entomological Society (Gdańsk, Poland). Talk.
23. Żyła D. (Mar 2009) Jurassic insects from Karatau. 1st Conference of the Young Paleontologists (Sosnowiec,
Poland). Talk.


List of publications/Lista publikacji
1. Jenkins Shaw J., Żyła D., Solodovnikov A. Molecular phylogeny illuminates Amblyopinina (Coleoptera:
Staphylinidae) rove beetles as a target for systematic and evolutionary research. Systematic Entomology (in press).
2. Żyła D., Solodovnikov A. Multilocus phylogeny defines a new classification of Staphylininae (Coleoptera,
Staphylinidae), a rove beetle group with high lineage diversity. Systematic Entomology.
3. Żyła D., Yamamoto S., Jenkins Shaw J. Total-evidence approach reveals an extinct lineage of Paederinae rove
beetles from the Cretaceous Burmese amber. Palaeontology.
4. Brunke A., Żyła D., Yamamoto S., Solodovnikov A. Baltic amber Staphylinini (Coleoptera: Staphylinidae:
Staphylininae): a rove beetle fauna on the eve of our modern climate. Zoological Journal of the Linnean Society.
5. Chłond D., Sawka-Gądek N., Żyła D. Genetic data of museum specimens allow for inferring evolutionary history
of the cosmopolitan genus Sirthenea (Heteroptera: Reduviidae). PeerJ.
6. Kypke J., Solodovnikov A., Brunke A., Yamamoto S., Żyła D. 2018. The past & the present through phylogenetic
analysis: the rove beetle tribe Othiini now and 99 million years ago. Systematic Entomology.
7. Bogri A., Solodovnikov A., Żyła D. 2018. Baltic amber impact on historical biogeography and palaeoclimate
research: Oriental rove beetle Dysanabatium found in the Eocene Europe. Papers in Palaeontology.
8. Żyła D., Solodovnikov A. 2017. First extinct representative of the rove beetle subtribe Acylophorina from Baltic
amber and its phylogenetic placement. Journal of Systematic Palaeontology 1-17.
9. Jenkins Shaw J., Żyła D., Solodovnikov A. 2017. A spectacular new genus of the amblyopinine rove beetles from
the Tropical Andes of Ecuador and its phylogenetic assessment. Invertebrate Systematics 31, 713-722.
10. Wegierek P., Żyła D., Homan A., Cai C., Huang D. 2017. New genus and species of the extinct aphid family
Szelegiewicziidae and their implications for aphid evolution. The Science of Nature 104:95.
11. Żyła D., Yamamoto S., Wolf-Schwenninger K., Solodovnikov A. 2017. Cretaceous origin of the unique preycapture apparatus in mega-diverse genus: stem lineage of Steninae rove beetles discovered in Burmese amber.
Scientific Reports 7.
12. Żyła D., Homan A., Wegierek P. 2017. Polyphyly Of The Extinct Family Oviparosiphidae And Its Implications
For Inferring Aphid Evolution (Hemiptera, Sternorrhyncha). PLoS One 12(4), e0174791.
13. Żyła D., Homan A., Franielczyk B., Wegierek P. 2015. Revised concept of the fossil genus Oviparosiphum
Shaposhnikov, 1979 (Hemiptera, Aphidomorpha). ZooKeys 483, 381-388.
14. Żyła D., Wegierek P. 2015. The oldest representatives of the aphid family Ellinaphididae and phylogenetic
relationships within the family. Cretaceous Research 52, 348-356.
15. Sinichenkova N.D., Aristov D.S., Wegierek P., Żyła D. 2015. New mayfly genera from the Middle Triassic of
Poland and their evolutionary and paleogeographic implications. Zootaxa 3949(2), 281-288.
16. Homan A., Żyła D., Wegierek P. 2015. Bajsaphididae fam. nov., from the Lower Cretaceous of Baissa, Russia: A
new family of aphids and its evolutionary significance. Cretaceous Research 52, 357-367.
17. Simon E., Żyła D. 2015. New fossil taxa of Monophlebidae (Sternorrhyncha: Coccoidea) from Baltic amber.
European Journal of Entomology 112(2), 381-388.
18. Żyła D., Blagoderov V., Wegierek P. 2014. Juraphididae, a new family of aphids and its significance in aphid
evolution. Systematic Entomology 39, 506-517.
19. Huang D., Wegierek P., Żyła D., Nel A. 2014. The oldest aphid of the family Oviparosiphidae from the Middle
Jurassic of China. European Journal of Entomology 112(1), 187-192.
20. Aristov D.S., Żyła D., Wegierek P. 2013. New species of the genus Chauliodites (Grylloblattida: Chaulioditidae)
from Triassic of Poland. Zootaxa 3721, 281-285.
21. Żyła D., Wegierek P. 2013. The oldest Palaeoaphididae (Insecta: Hemiptera: Aphidomorpha) from the Late
Jurassic/Early Cretaceous locality of Khotont (Mongolia). Insect Systematics & Evolution 44, 149-155.
22. Żyła D., Wegierek P., Owocki K., Niedzwiedzki G. 2013. Insects And Crustaceans From The Latest Early–Early
Middle Triassic Of Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 371, 136-144.
23. Wegierek P., Żyła D. 2011. New Hormaphididae (Hemiptera, Aphidomorpha) from the Baltic amber and its
palaeogeographic significance. Acta Geologica Sinica (English Edition) 85, 521-527.
24. Szwedo J., Żyła D. 2009. New Fulgoridiidae genus from Upper Jurassic Karatau deposits, Kazakhstan
(Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea). Zootaxa 2281, 40-52.